Foto:

– Viktig å støtte reiselivet i overgangen til mer normale tider

Nyhet

Publisert

Over halvparten av NHO Reiselivs medlemmer melder om lavere bookingnivå for høstferien. Illustrasjonsbilde: Hafjell Alpinsenter. Foto:

NHO Reiselivs ferske medlemsundersøkelse viser at reiselivet preges av en treg gjenåpning, fraværet av utenlandske gjester og strenge smitteverntiltak. Deler av næringen og enkeltregioner påvirkes fortsatt svært negativt av korona.

Reiselivet legger bak seg en oppmuntrende sommer, men ifølge NHO Reiselivs medlemsundersøkelse for september ser høsten mer utfordrende ut. Administrerende direktør Kristin Krohn Devold har tydelige krav til regjeringen og Stortinget:

 

– Det er viktig at krise- og kompensasjonstiltakene ikke avvikles for tidlig, slik at reiselivet får tilstrekkelig støtte frem til de kan drive mer normalt. Kompensasjonsordningen må gjelde like lenge som nedstengingstiltakene, lavmomsen på seks prosent må gjelde minst ut året, og forsinkelsesrenten på utsatte skatter og avgifter må reduseres til seks prosent, sier hun. 

 

Over halvparten har lavere bookingnivå for høstferien

Kun én fjerdedel av NHO Reiselivs medlemsbedrifter melder om normale eller vekst i bookingtall for de tre høstmånedene, sammenlignet med et normalår. Over halvparten har lavere eller betydelig lavere bookingtall enn normal-år, inkludert kurs- og konferansebestillinger. Høstferiebestillingene er også dårligere enn normalt. Kun seks prosent av bedriftene har flere bestillinger enn vanlig, mens over halvparten har lavere bookingnivå. De nordligste fylkene rammes hardest av denne trenden, med Vestland og Oslo tett bak. 

 

Reiselivsdirektøren påpeker at, i tillegg til innreiserestriksjoner som gir et stort fall i internasjonale gjester, så hemmes næringen av antallsbegrensninger, avstandskrav og begrensede innslipptider. Disse bør fjernes umiddelbart.

 

Én av fire reiselivsbedrifter har permittert ansatte

Hele én av fire reiselivsbedrifter har fortsatt permittert ansatte. Det er imidlertid det laveste nivået siden starten av pandemien. Spesielt i Oslo er det færre permitterte (3 av 10), sammenlignet med august (7 av 10). To av ti frykter konkurs som følge av koronakrisen på landsbasis - det laveste nivået siden mars 2020 – og to av ti har fortsatt likviditetsutfordringer. I Oslo svarer fire av ti bedrifter at de sliter med å betale regninger som forfaller om kort tid, en økning fra august. 

 

– Det er viktig at overgangen fra korona til den nye normalen skjer på en mest mulig smidig måte, slik at bedrifter som har klart seg hittil, ikke går konkurs før den nye normalen har festet seg. Døren må også holdes åpen for ytterligere omstillings- eller vekstfremmende tiltak i reiselivet, sier reiselivsdirektøren. 

 

NHO Reiselivs medlemsundersøkelse for august ble gjennomført 31. august - 7. september blant 407 reiselivsbedrifter.

Foto:

Situasjonsanalyse

Statusrapport for reiselivet. Sist oppdatert 15. juli 2022

For det store flertallet av reiselivsbedriftene blir årets sommer svært bra med mange gjester – både fra Norge og utlandet, viser medlemsundersøkelsen for juli 2022. 

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: