NHO Reiseliv

Innhold

Fire ledige stillinger i NHO Reiseliv Innkjøpskjeden (Stillingene er besatt)

Nyhet

Publisert

#205

Illustrasjonsbilde: Justisen. Foto: Per Sollerman

NHO Reiseliv Innkjøpskjeden ekspanderer og ser etter to regionsjefer, en distriktssjef og en netthandelskonsulent

To ledige stillinger som regionsjef

Vi søker to nye regionsjefer som skal ha det overordnede resultat- og personalansvar for regionen sin. Regionsjefen vil, i samarbeid med sine distriktssjefer og salgskoordinator, være NHO Reiseliv Innkjøpskjedens ansikt utad mot medlemmer og samarbeidspartnere.

Regionsjefen vil få ansvar for egen strategisk medlemsportefølje, men vil overordnet også være en aktiv og operativ leder i teamet for å sikre at hele regionen når sine ambisjoner og målsetninger. Søknadsfrist 14. januar 2018.

Ledig stilling som distriktssjef Oslo og Akershus

Din hovedoppgave blir å være vårt ansikt utad lokalt i ditt distrikt og markedsføre NHO Reiseliv og Innkjøpskjeden. Du utarbeider din egen markedsplan for aktiv medlemsverving i samarbeid med regionsjef. Medlemmer verver du med fokus på kvalitet og etterlevelse av NHO Reiseliv sine verdier til enhver tid. 

Eksisterende medlemmer skal følges opp på en profesjonell og god måte med kontinuerlig fokus på å øke lojaliteten til våre inngåtte avtaler, samt innsalg av netthandel og kampanjer i henhold til handlingsplan. Det er viktig at du har god relasjon med samarbeidspartneres lokale representanter, og at du deltar på definerte messer, kundetreff og lokale medlemsmøter.

Ledig stilling som netthandelskonsulent

Netthandelskonsulenten skal være Innkjøpskjedens superbruker på netthandelsløsningen og er ansvarlig for support til medlemmene. Videre skal netthandelskonsulent markedsføre tjenester og drive med aktiv opplæring av medarbeidere og medlemmer innen løsningen. Søknadsfrist 5. januar 2018.

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: