– Turistvekst gir økt kompetansebehov

Publisert

Det er et stort behov for faglærte kokker i reiselivsnæringen. Foto: Tjuvholmen Sjømagasin / Tommy Andresen.

6 av 10 reiselivsbedrifter har et udekket kompetansebehov. Det viser NHOs kompetansebarometer 2017 som lanseres i dag. – Sterk turistvekst gjør at reiselivet etterspør flere ansatte og ny kompetanse, sier NHO Reiselivs-direktøren.

I dag lanseres NHOs årlige kompetansebarometer der over 5500 bedrifter har svart på spørsmål om hvilke fagområder, utdanningstyper og utdanningsnivåer bedriften har behov for de neste fem årene. 652 reiselivsbedrifter har svart på undersøkelsen.

Kompetansebehovet øker

58 prosent av reiselivsbedriftene oppgir at de har et udekket kompetansebehov. Det er en økning på 5 prosent fra året før. Kristin Krohn Devold, administrerende direktør i NHO Reiseliv mener økt behov for kompetanse har sammenheng med at reiselivet opplever sterk vekst:

– Sterk turistvekst fører til at reiselivet trenger flere folk. Norge er i ferd med å bli et turistland og det gjør at en jobb på et hotell eller i en opplevelsesbedrift har blitt et trygt karrierevalg. Norsk reiseliv trenger mange flere ansatte hvis vi skal klare å ta imot, og skape gode opplevelser, for alle de turistene som kommer til Norge de neste årene, sier Krohn Devold.

Inntog av asiatere krever ny kompetanse

Krohn Devold peker på at reiselivet er i en omstillingsfase, og det gjør at bedriftene må tenke nytt og tilegne seg ny kunnskap og kompetanse:

Digitalisering gjør at reiselivet trenger folk med digital kompetanse og erfaring. Det er også et behov for å omstille seg mot nye markeder som for eksempel Asia. Vi venter en enorm vekst av kinesere spesielt, og det krever tilrettelegging ved for eksempel å gjøre informasjon tilgjengelig på kinesiskKristin Krohn Devold

Trenger flere faglærte

Undersøkelsen viser at det er et stort behov for faglærte i reiselivsnæringen. 6 av 10 bedrifter har behov for folk med yrkesfaglig videregående opplæring, mens 4 av 10 etterspør fagskoleutdannede. Krohn Devold roser regjeringen for deres satsting på yrkesfag, som blant annet har ført til en økning i tilskuddet til lærebedrifter. Hun peker imidlertid på at mye gjenstår for at Norge skal få flere fagarbeidere:

– Regjeringen må sørge for at formidlingen av elever til læreplasser er like god over hele landet. I dag har fylkeskommunen for stort spillerom for egne løsninger. Fylkeskommunene bør i større grad ta hensyn til arbeidslivets behov for arbeidskraft og muligheter for læreplass, og mindre hensyn til elevenes førstevalg når utdanningstilbud dimensjoneres, sier Krohn Devold.

4 av 10 taper kunder

I følge kompetansebarometeret svarer 42 prosent av reiselivsbedriftene at de har tapt kunder eller markedsandeler som følge av et udekket kompetansebehov.

– Norsk reiselivs konkurransekraft er helt avhengig av at vi får på plass en bedre yrkesfagutdanning. Hoteller og restauranter over hele Norge skriker etter flere faglærte kokker og servitører spesielt, som har kunnskap om norske råvarer. Nå har verden fått øynene opp for Norge. Da må vi sørge for at vi har nok folk, og den nødvendige kompetansen til å ta imot turistene, avslutter Krohn Devold.

Dette viser kompetansebarometeret: 

  • 58 % i 2017 har et udekket kompetansebehov. Det er økning på 5 % fra i fjor. 
  • 42 % har tapt kunder eller markedsandeler, 35 % har skrinlagt eller utsatt utvidelsen av virksomheten og 20 % har redusert virksomheten. 
  • Andel reiselivsbedrifter som i stor eller noen grad har behov for følgende utdanningsnivå de neste fem årene: 41 % fagskoleutdanning, 57 % yrkesfag, 36 % studieforberedende og 35 % grunnskole, 13 % mastergrad og 22 % bachelor.
  • Andel reiselivsbedrifter som har utlyst ledige stillinger i løpet av siste år: 63 %
  • 652 NHO Reiselivs-medlemmer svarte på undersøkelsen

Se også: 

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: