NHO Reiselivs samarbeid med Capia

Reiselivsnæringen har i lang tid etterspurt bedre statistikk om norsk reiseliv. Det er en utfordring at Statistisk Sentralbyrå (SSB), som publiserer den offisielle reiselivsstatistikken, ikke får tilgang til opplysninger om privat overnatting, privat utleie via Airbnb, dagturister eller telt- og bobilturister. NHO Reiseliv har inngått et samarbeid med Capia for å få tilgang til data som blant annet omfatter utviklingen av Airbnb.

Siste nytt:

Rapporter:

  1. Capia: Airbnb vs hotell Norge 2017/2018

    Airbnb har hatt en enorm vekst i 2018. I Norge har antall reserverte romdøgn via Airbnb vokst med 45 prosent fra året før. På samme tid hadde hotellene en økning på kun 2 prosent. Last ned rapporten her.

  2. Capia: Skatt og inntekt Airbnb Norge

    Analysebyrået Capia estimerer at inntektene til utleiere via Airbnb gikk fra 2,3 milliarder kroner i 2018 til 3 milliarder i 2019. Det er en økning på over 30 prosent fra året før. Capia beregner at den totale skatten av leieinntektene skulle ha vært på 462 millioner kroner i 2019.

Om samarbeidet med Capia

Reiselivsnæringen har i lang tid etterspurt bedre statistikk om norsk reiseliv. Blant annet er det en utfordring at den offisielle overnattings-statistikken fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) ikke fanger opp privat overnatting, privat utleie via Airbnb, dagturister eller telt- og bobilturister.

NHO Reiseliv har inngått et samarbeid med Capia for å få tilgang til data om reiselivsnæringen som blandt annet omfatter utviklingen av Airbnb. Informasjons- og analyseselskapet Capia har bygd systemer som henter inn data maskinelt, og systematiserer og analyserer data i sanntid ved bruk av vitenskapelige og etterprøvbare metoder.


Fersk Airbnb-statistikk fra Airdna

I arbeidet med å få oversikt over bruken av Airbnb, benytter Capia data fra selskapet Airdna. Capia har utviklet en standard rapport som beskriver utviklingen i bruk av Airbnb. De beregner også hvor mye skatt som skal betales på den virksomheten Airbnb genererer, til stat, fylker og kommuner, fra utleiere og selskapet Airdna.

De aller beste kildene til etterrettelige og oppdaterte data, er fra primærkilden; selskapene. Men i noen tilfeller, som Airbnb, får vi ikke tilgang til selskapets egne data. Da må en bruke sekundærkilder - i dette tilfellet data fra Airdna.

NHO Reiseliv får tilgang til en månedlig rapport, utarbeidet av Capia, som viser utviklingen av Airbnb nasjonalt og på fylkesnivå. Rapporten er kun tilgjengelig for medlemmer av NHO Reiseliv, og på denne siden presenterer vi nøkkelfunn fra rapporten.

Har du spørsmål eller innspill? Spør gjerne:

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: