Fremtidstro og investeringslyst i reiselivet etter rekordsommer

Publisert

Ingen næringer har så optimistiske forventninger til fremtiden som reiselivet, sier Kristin Krohn Devold.

Norske reiselivsbedrifter har lagt bak seg tidenes sommer. Turistveksten bidrar til at reiselivet er den næringen som er mest optimistisk til markedsutsiktene for neste år.

93 prosent av reiselivsbedriftene tror markedet vil være på dagens nivå eller bli bedre i 2017. Det viser NHOs økonomibarometer for tredje kvartal, som offentliggjøres i dag. 43 prosent ser enda mer positivt på markedsutsiktene nå enn tidligere.

Figuren under viser markedsutsiktene til de ulike næringene. Grafen er differansen mellom de med positiv og negativ markedsvurdering. Reiseliv er den næringen som er klart mest positiv, og har gjort et realt byks sammenlignet med foregående kvartal. 

Kilde: NHO.


– Viktig å ikke gjøre feil som snur trenden

– Økonomibarometeret illustrerer en veldig viktig effekt av økt turisme. Flere turister fører til økt optimisme og ny giv som igjen vil kunne føre til flere arbeidsplasser. Reiselivet er i ferd med å bli en av de pilarene som Norge kan lene seg på både økonomisk og sysselsettingsmessig. Derfor er det nå viktig å ikke gjøre feil som snur den positive trenden, som for eksempel å innføre nye turistskatter eller styrke kronekursen, sier NHO Reiseliv-direktør Kristin Krohn Devold.

Viktige funn:

  • Flere turister fører til økt optimisme og ny giv som igjen vil kunne føre til flere arbeidsplasser
  • 1 av 3 i reiselivet er mer positive til å investere
  • 93 % av reiselivsbedriftene tror markedet vil være på dagens nivå eller bli bedre i 2017

Rekordhøy investeringslyst

Økonomibarometeret viser at reiselivsbedriftene er mer positive til å investere sammenlignet med hva de har vært tidligere. Nærmere 1 av 3 bedrifter svarer at de vil øke investeringene. Til sammenligning var det kun 14 prosent som ville øke investeringene i forrige kvartal.

– Investeringslysten i norsk reiseliv er høyere enn tidligere etter en knallsommer med rekordvekst av turister til Norge. Bedriftene vil nok nå bruke overskuddet fra sommeren til å utvikle bedriften og investere i ny teknologi, som vi vet er helt avgjørende for å øke marginene i en presset konkurransesituasjon, sier Krohn Devold.

– Denne investeringslysten baseres blant annet på forventninger om fortsatt gunstig kronekurs, og forventninger om at regjeringen vil senke selskapsskatten og formuesskatten på arbeidende kapital som lovet, fortsetter NHO Reiseliv-sjefen.

1 av 3 melder om rekordsommer

Økonomibarometeret viser videre at det er en stor økning i antall bedrifter som har hatt en rekordsommer sammenlignet med i fjor. I 2015 meldte 18 prosent av reiselivsbedriftene at de hadde hatt en rekordsommer. I år er tallet steget til over 30 prosent.

Tallene bekrefter statistikk fra Statistisk sentralbyrå (SSB) som viser at norske hoteller har hatt sin beste juli noensinne. Hittil i år har det vært en vekst på 10 prosent i utenlandske overnattinger. 

– Norsk reiseliv vokser, og det skjer raskt. Nå blir det viktig å bygge infrastruktur og tilrettelegge slik at vi klarer å ta imot alle de som ønsker å oppleve landet vårt. Jeg håper myndighetene ser hvor viktig det er å omstille seg og satse på digitale løsninger. Slik kan vi tilby turistene en enda bedre og mer sømløs reiseopplevelse. 4G over hele Norge, digital betjening av alt offentlig skjemavelde og nok satsing på flytrafikk inn til landet vårt er avgjørende premisser, avslutter Krohn Devold.

Tall fra SSB viser at norsk reiseliv er en av de næringene som har hatt størst vekst i antall sysselsatte de siste årene. Fra 2008 til 2015 har reiselivsnæringen økt antall ansatte med 13 prosent. I 2014, som er siste tilgjengelige SSB-tall, sto reiselivsnæringen for en verdiskaping på 100 milliarder kroner. Det er en økning på 3,4 prosent fra året før. 

 

Har du spørsmål eller innspill? Spør gjerne:

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Fortell oss hva som er problemet. Oppgi gjerne e-post slik at vi kan kontakte deg tilbake:

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen!

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: