Færre solgte rom på distrikshotellene

Nyhet, Overnatting, Politikk, Tall og fakta

Publisert

Utvikling - solgte hotellrom distrikt

Uttviklingen i solgte hotellrom hos en utvalgt gruppe distriktshoteller i Nord-Norge og på Vestlandet fra januar-oktober 2017 til januar-oktober 2018.

Hoteller utenfor storbyene på Vestlandet og i Nord-Norge har nedgang i antall solgte rom i årets ti første måneder målt mot samme periode i fjor.

Det viser et utvalg tall fra Benchmarking Alliance som Wiederstrøm Hotel Consulting har analysert for NHO Reiseliv. Tallene stammer fra et begrenset utvalg hoteller i tettsteder og mindre byer, og er oppdatert per oktober.

Om statistikken

  • Tallene er rapportert inn fra hotellene til Benchmarking Alliance og bearbeidet av Wiederstrøm Hotel Consulting. 
  • I utvalgene fra Nord-Norge og Vest-/Fjord-Norge er det hoteller med henholdsvis 3 740 og 1 932 rom som er representert. Dette er hoteller som ligger i tettsteder og mindre byer.

Utvalget på Vestlandet har en nedgang i antall solgte rom på 1,5 prosent, mens nedgangen er på 0,2 prosent for hotellutvalget i nord.

– Distriktshotellene er oftere frittstående og familieeid, og de blir derfor dobbelt presset ved at de er mer prissensitive enn storbyhotellene, samtidig som de rammes hardere av formuesskatten. Derfor haster det å få innført verdsettelsesrabatten i formuesbeskatningen av norskeide hoteller, som regjeringen lovet i reiselivsmeldingen, sier NHO Reiseliv-direktør Kristin Krohn Devold.

Utvikling - rompriser distrikt

Utviklingen i rompriser hos en utvalgt gruppe distriktshoteller i Nord-Norge og på Vestlandet fra januar-oktober 2017 til januar-oktober 2018.

Romprisene i det nordnorske utvalget steg med 3,8 prosent fra perioden januar-oktober 2017 til samme periode i år, mens romprisene for Vestlandets del økte med 1,4 prosent. Sistnevnte er langt unna veksten i konsumprisindeksen, som var på 3,1 prosent fra oktober 2017 til oktober 2018.

Se også:

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: