Reiseliv gir Stavanger kommuneskatteinntekter i hundremillionersklassen

Nyhet, Politikk

Publisert

Stavanger

Flyfoto av Stavanger. Innfelt er regiondirektør Tone Grindland i NHO Rogaland og administrerende direktør Kristin Krohn Devold i NHO Reiseliv.

I Stavanger sysselsetter reiselivet 5700 personer. Det gir Stavanger kommune over 166 millioner i personskatteinntekter.

Denne uken deltar administrerende direktør i NHO Reiseliv Kristin Krohn Devold og regiondirektør Tone Grindland i NHO Rogaland på en reiselivskonferanse i Sandnes, der temaet er «Reiseliv; viktig vekstnæring for Rogaland».

Vi deler i den forbindelse ferske tall fra rapporten «Reiselivsnæringens verdi», som Menon Economics har utarbeidet for NHO Reiseliv. Rapporten viser at reiselivsnæringen bidrar med arbeidsplasser og store inntekter til landets kommuner. I Rogaland gir reiselivet over 310 millioner kroner i personskatteinntekter til kommunene. Reiselivet i fylket sysselsetter over 12 000 ansatte. I Stavanger sysselsetter reiselivet 5700 personer. Det gir Stavanger kommune over 166 millioner i personskatteinntekter.

Det er særlig disse kommunene i Rogaland som nyter godt av reiselivet:
  • Stavanger: Kommunen har 5700 ansatte i reiseliv, som genererer 166 millioner kroner i skatteinntekter til kommunen.
  • Sandnes: Kommunen har 1333 ansatte i reiseliv, som genererer 30,4 millioner kroner i skatteinntekter til kommunen.
  • Haugesund: Kommunen har 1560 ansatte i reiseliv, som genererer 34,5 millioner kroner i skatteinntekter til kommuen.
  • Sola: Kommunen har 1423 ansatte i reiseliv, som genererer 43,4 millioner kroner i skatteinntekter til kommuen.
  • Karmøy: Kommunen har 404 ansatte i reiseliv, som genererer 9,1 millioner kroner i skatteinntekter til kommunen.
  • Gjesdal: Kommunen har 477 ansatte i reiseliv, som genererer 7,4 millioner kroner i skatteinntekter til kommunen.
  • Eigersund: Kommunen har 346 ansatte i reiseliv, som genererer 7 millioner kroner i skatteinntekter til kommunen.
  • Strand: Kommunen har 187 ansatte i reiseliv, som genererer 3,8 millioner i skatteinntekter til kommunen.

– Med denne rapporten har vi endelig fått tallfestet betydningen av reiselivet for kommunene. Rapporten bekrefter at reiselivet er en viktig sysselsetter, som genererer store inntekter til kommunene i Rogaland, sier administrerende direktør Kristin Krohn Devold i NHO Reiseliv.

– Reiselivsnæringen er en viktig sysselsettingsmotor i Stavanger og Rogaland for øvrig. Vi håper denne rapporten kan bidra til å bevisstgjøre lokale politikere den verdien reiselivet bidrar med, både i form av sysselsetting og skatt til kommunen. Med en bærekraftig vekst kan reiselivet bidra til næringsutvikling og økt sysselsetting lokalt, sier regiondirektør Tone Grindland i NHO Rogaland.  

– Det har begynt å lysne for reiselivet i Stavanger, men byen har fortsatt et uforløst potensial. Jeg mener Stavanger og Rogaland kan bli en enda større reiselivsdestinasjon, men da trenger vi drahjelp fra lokale politikere. Vi nærmer oss et kommunevalg, og da gjelder det å stemme på de partiene som tilrettelegger for at hoteller, restauranter, serveringssteder og opplevelsesbedrifter kan fortsette å vokse, fortsetter Krohn Devold.

Større skattebidrag enn sjømatnæringen og prosessindustri

Menon Economics har også sammenlignet personskatteinntektene fra reiselivet med to andre næringer: sjømatnæringen og prosessindustrien. I Stavanger genererer de ansatte i reiselivet over 166 millioner i personskatteinntekter. Summen er sju ganger høyere enn skatteinntektene fra hele prosessindustrien, som er på 24 millioner. Med prosessindustri menes kraftkrevende foredling av tre, metall, mineraler og ulike typer kjemisk industri. Skatteinntektene fra reiselivsansatte er over 10 ganger så høy som skatten fra ansatte i sjømatnæringen (15 millioner), som også inkluderer oppdrett, fiskeri og industriforedling.

– For staten Norge er det ikke noe tvil om at industri og sjømat er svært viktige inntektskilder, men for en ordfører så gir det arbeidsintensive reiselivet betydelig mye mer i skatteinntekter. For mange av kommunene i Rogaland er reiselivet den viktigste næringen, målt i antall ansatte og skatteinntekter, sier Krohn Devold.

På landsbasis ser bildet slik ut: Reiselivet bidrar med 4,4 milliarder, næringsmiddelindustrien med nær 2,2 milliarder og skognæringen med drøyt 1 milliard.

 

Se også:

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: