Krevende for hotellene tross oppgang i juni

Nyhet, Overnatting, Tall og fakta

Publisert

29|2 Aurland

Hotellrom hos 29|2, Aurland. Foto: Montag

Seks av de største byene i Norge har hatt en økning i antall solgte hotellrom i juni sammenlignet med samme periode i fjor.

Det viser ferske tall fra Benchmarking Alliance.

Om statistikken

  • Tallene er rapportert inn fra hotellene til Benchmarking Alliance og bearbeidet av Wiederstrøm Hotel Consulting. 
  • Første halvår 2019 bød på åpning og gjenåning av en del romkapasitet, blant annet gjennom Clation Hotel the Hub i Oslo. 
  • Juni-tallene viser etterspørselsvekst i 10 av 11 storbyer. 

– Det er gledelig at flere byer opplever bedre belegg, og særlig hyggelig er det at Stavanger, som jo måtte omstille seg etter oljeprisfallet i 2014, gjør det bedre. Samtidig er det fem byer som er gått litt ned som vi gjerne skulle sett hadde bedret seg. Dette gjelder eksempelvis Kristiansand og Trondheim. Samtidig vet vi at sommeren har vært god for Sørlandet, så det kan hende det blir bedre tall etter sommeren, sier Ole Michael Bjørndal, næringspolitisk fagsjef i NHO Reiseliv.

#005

Bodø på topp med 87,9 %, i bunnen Haugesund med 52,7. Stavanger økte mest. Foto: Benchmark Alliance.

– Statistisk Sentralbyrå (SSB) bekrefter at det er har vært en god juni måned med en vekst i antall overnattinger i juni 2018 på 2,3 prosent. Benchmarking Alliance har kun en oversikt over hotellene i de største byene, mens SSB inkluderer også camping, hyttegrender og vandrehjem i sin oversikt, fortsetter Bjørndal.

Bodø topper listen i juni

Bodø fikk det høyeste rombelegget med 87, 9 prosent, deretter følger Bergen med 85,3 prosent og Oslo med Fornebu på 80,3 prosent. Haugesund har lavest hotellrombelegg, mens Stavanger er den store vekstvinneren med størst økning i belegg målt mot samme periode i fjor.

– Bergen har fått kapasitetsøkning de siste årene, så derfor er det ekstra bra at de øker. Det samme gjelder Oslo. Bodø har en fordel av å være en havn og startsted for turister som skal besøke Lofoten, og det er bra hotellnæringen i byen klarer å kapitalisere på dette.

God prisvekst

10 av elleve hotelldestinasjoner har hatt en vekst i romprisen i juni sammenlignet med fjorårets juni. Oslo med Fornebu topper listen med RevPAR på 1135 kroner. Kun to byer hadde nedgang i RevPAR og det var Trondheim og Kristiansand.

Av destinasjonene hadde samtlige, med unntak av Kristiansand og Trondheim, høyere prisvekst enn veksten i konsumprisindeksten, som var på 2,6 % for hotell og restaurant i fra 2018 -2019. 

#005

Hotellromprisene for juni 2019  viser at 10 av 11 hotelldestinasjoner har hatt en vekst i rompris sammenlignet med fjorårets juni. Foto: Benchmark Alliance.

– Markedsundersøkelsen viser at det er et vanskelig marked å operere i, og understreker viktigheten av forutsigbare rammebetingelser. Noen går opp og noen går ned, da er det viktig at man holder rammebetingelsene stabile slik at hotellene ikke opplever at innsatsen de legger ned for å øke belegg og priser kun forsvinner i skatter og avgifter, avslutter Bjørndal.

Til tross for vekst sliter bransjen med lav lønnsomhet

Selv om det har vært en god økning i antall overnattinger de siste årene sliter hotellbransjen med lav lønnsomhet. Driftsmarginen har sunket fra 6 prosent i 2007 til 1 prosent i 2017.

– De siste ti årene har prisstigningen generelt vært langt høyere enn det hotellene klarer å kompensere for i deres rompriser. Kjøpekraften har økt med cirka 20 prosent de siste ti årene, mens gjennomsnittlig hotellpris har økt med i underkant av 10 prosent. Det er derfor svært positivt at flere destinasjoner opplever en økning i losjiomsetning, avslutter Bjørndal.

Se også: 

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: