Ny overnattingsrekord for juli

Publisert

Vestfold - her representert ved Tønsberg - er fylket med den største overnattingsveksten fra juli 2017 til juli 2018. Foto: torand/Foap/Visitnorway.com.

I juli 2018 var det i alt 6,3 millioner overnattinger hos kommersielle overnattingsbedrifter i Norge. Det er ny rekord for juli.

Totalt sett økte tallet på overnattinger med 1,2 prosent fra juli i fjor, viser tall som Statistisk sentralbyrå (SSB) offentliggjorde fredag.

Norske overnattinger økte med 1 prosent, mens veksten i utenlandske overnattinger var på 2 prosent.  Tyskere og amerikanere sto for den største veksten fra utlandet.

Vestfold er fylket med størst vekst i antall overnattinger fra juli 2017 til juli i år. I alt ble det registrert 424 820 kommersielle overnattinger i fylket i årets sjuende måned - 51 353 flere enn i juli i fjor og en vekst på 14 prosent.

Rett bak følger Hordaland, som noterte seg for en overnattingsvekst på 9 prosent fra juli 2017 til juli 2018.

Sterk hotellmåned

Overnattingsveksten er først og fremst knyttet til en oppgang på hotellene. Det var nesten 60 000 flere registrerte hotellovernattinger, som utgjør en oppgang på 2 prosent.

Antallet norske hotellovernattinger gikk opp med 5 prosent, mens det var en nedgang i utenlandske hotellovernattinger på 3 prosent.

Samtidig som tallet på overnattinger økte for hotellene, var gjennomsnittsprisen per rom 3,7 prosent høyere i juli i år enn i samme måned i fjor. Det førte også til at losjiomsetningen for hotellene gikk opp med 4,7 prosent, viser SSBs tall.

Losjiomsetningen per tilgjengelige rom (RevPar) steg 2,5 prosent til 612 kroner for hele landet. Dette er det høyeste tallet som er registrert for juli siden starten på overnattingsstatistikken. Målt i RevPar var det Oslo, Hedmark og Vest-Agder som opplevde den største prosentvise økningen, mens nedgangen var størst i Trøndelag og Finnmark i juli.

Større del av overnattinger på campingplassene

Juli er den store campingmåneden, og i juli 2018 var det 2 631 879 overnattinger på norske campingplasser. Det er en økning på 2 prosent fra samme måned i fjor. Mens tallet på norske campingovernattinger gikk ned med 1 prosent, økte utenlandske overnattinger på campingplassene med hele 10 prosent.

Andelen campingovernattinger utgjorde 42 prosent av de totale overnattingene i juli, og det er en økning fra i fjor. Samtidig sto camping for en langt større del av overnattingene samlet sett enn i juni.

Økningen i tallet på campingovernattinger kommer av at det var flere overnattinger i bobiler enn i fjor. Bobilovernattinger økte med 18 prosent, og Buskerud og Trøndelag økte mest med henholdsvis 90 og 65 prosent fra juli 2017. Økningen kommer samtidig som at tallet på registrerte bobiler har doblet seg de siste 10 årene.

Se også:

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: