Vekst i utenlandske overnattinger i mars

Publisert

#005

Illustrasjonsfoto fra Stiklestad Hotell i Trøndelag.

Antallet utenlandske hotellovernattinger økte med ni prosent fra mars 2017 til mars 2018.

I alt ble det registrert 1,8 millioner overnattinger ved norske hotell i mars. Det er omtrent det samme tallet som i samme måned i fjor, melder Statistisk sentralbyrå (SSB).

Mens antallet norske hotellovernattinger gikk ned med to prosent fra mars i fjor og endte på 1,38 millioner i mars 2018, gikk tallet på utenlandske overnattinger opp ni prosent til omtrent 410.000 i samme tidsrom, viser overnattingsstatistikken.

Økning i ferie- og fritidsovernattinger

Overnattinger knyttet til kurs, konferanser og yrkestrafikk gikk noe ned fra mars 2017 til mars 2018, mens ferie- og fritidsovernattinger økte. Endringene kan ha sammenheng med at påsken var i mars i år, mens i den var i april i fjor.

Losjiomsetningen på hotellene gikk ned med seks prosent, mens gjennomsnittsprisen per rom var én prosent høyere i mars i år sammenlignet med samme måned i fjor.

Vekst for camping og hyttegrender

Tallet på campingovernattinger økte med 68 prosent fra mars 2017 til mars 2018. Norske campingovernattinger gikk opp med 79 prosent, mens utenlandske overnattinger gikk opp med 12 prosent. De store endringene skyldes blant annet at påsken falt på ulike måneder i 2017 og 2018, og det var en særlig økning i sesongkontrakter, viser SSBs tall.

Det var også flere overnattinger ved hyttegrendene. Her økte nordmenns overnattinger med 17 prosent fra mars 2017 til mars 2018, mens utenlandske overnattinger økte med om lag fire prosent i samme periode.

Fire prosent overnattingsvekst så langt i år

I løpet av årets tre første måneder er det registrert totalt 5 968 758 overnattinger ved norske hoteller, campingplasser, hyttegrender og vandrerhjem. Det er en økning på fire prosent sammenlignet med samme periode i fjor. Norske overnattinger økte med tre prosent, mens veksten i utenlandske overnattinger var på sju prosent. Fra utlandet er det amerikanere som står for den største veksten hittil i år, målt i reelle tall.

Se også:

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: