Sommervekst for de fire store hotellbyene

Publisert

Hotellene i og rundt Stavanger noterte seg for den høyeste veksten både i rompris og antall solgte rom i sommer. Her ses Sola Strand Hotel på Solastranden nær Stavanger lufthavn, Sola. Foto: Hotellet.

Oslo, Bergen, Stavanger og Trondheim fikk alle bokført vekst i antall solgte hotellrom i årets tre sommermåneder samlet. Stavanger ble sommerens hotellvinner.

Utviklingen i solgte hotellrom fra sommeren 2017 (juni, juli, august) til sommeren 2018 i de fire største hotellbyene.

Vestlandsbyen hadde den høyeste veksten i antall solgte rom denne sommeren sammenlignet med sommeren i fjor: 11 prosent. Deretter følger Bergen med en vekst på 6,2 prosent, Oslo med 2 prosent og Trondheim med 0,5 prosent.

Tallene er rapportert inn fra hotellene til Benchmarking Alliance og bearbeidet av Wiederstrøm Hotel Consulting for NHO Reiseliv.

Sikrer arbeidsplasser 

– De store lokomotivene viste vei i sommer, og det er like viktig som det er gledelig. I Oslo, Bergen, Stavanger og Trondheim sysselsetter reiselivet 45.000 årsverk. Hvert ekstra solgte rom i disse byene øker lønnsomheten for det enkelte hotell, er med på å sikre eksisterende arbeidsplasser i reiselivet og skape grunnlag for nye, sier NHO Reiseliv-direktør Kristin Krohn Devold.

Hun presiserer at også andre storbyer enn de fire største hotellbyene hadde vekst i etterspørselen i sommer.

Hotellsommeren 2018 kort oppsummert

  • Utviklingen i hotellrompriser i Stavanger, Oslo og Haugesund fra august 2017 til august 2018.

    Selv om etterspørselen utviklet seg positivt i mange av de største byene, førte kapasitetsvekst til svakere beleggutvikling noen steder. Dette gjelder både i Bergen og i Stavanger. Hotellene i Stavanger klarte riktignok å få økt rombelegg til tross for stor tilbudsvekst.

  • Hotellromprisene økte generelt meget godt i sommer, men det er geografiske forskjeller. Bodø, Bergen og Tromsø hadde små prisfall, mens Stavanger og Oslo økte mest.

  • Kristiansand oppnådde de høyeste hotellromprisene i sommer - 1179 kroner - etterfulgt av Oslo med 1156 kroner.

Sterk romprisvekst i Stavanger

Om statistikken

  • Det er varierende «dekning» i de ulike byene. Typisk er 80-95 prosent av romkapasiteten representert. I Oslo (Fornebu inkludert) er det f.eks. hoteller med til sammen over 12.000 rom som er med i tallene. Trondheim inkluderer flyplasshoteller i Stjørdal, mens Stavanger inkluderer Sola, Sandnes og Jæren.

Stavanger kan vise til en romprisvekst på 42,5 prosent fra august 2017 til august 2018, godt hjulpet av oljemessen ONS. Oslo hadde den nest høyeste romprisveksten -  11,3 prosent - etterfulgt av Haugesund med 6,5 prosent vekst.

Oljemessen ONS i august er ikke den eneste forklaringen på at Stavanger-hotellene noterte seg for den høyeste veksten både i rompris og antall solgte rom i sommer, mener reiselivsdirektør Elisabeth Saupstad i Region Stavanger.

Satser på ferie- og fritidsmarkedet

– Oljemessen gjorde helt klart noe med prisbildet, men det er flere faktorer som spiller inn her, ettersom ONS i all hovedsak varer i en uke. Etter den kraftige reduksjonen i oljerelatert aktivitet og at vi parallelt åpnet fire nye hoteller, har vi god kapasitet til å ta imot turister hele året, sier Saupstad.

Hun sier reiselivet i Stavanger-regionen har jobbet veldig målrettet med å skape vekst i nettopp ferie- og fritidsmarkedet.

– Det begynner vi nå å se resultatene av. Vi har en blanding av turister og tilreisende til ulike arrangementer som fyller regionen godt. Vi  har fått flere nye årlige store arrangementer innen idrett og kultur, og dette er en særdeles viktig satsing for oss. Sesongen varer lenger og vi har turister hele året, sier Saupstad.

Se også:

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: