Færre overnattinger i februar

Publisert

#005

Antallet hotellovernattinger var omtrent uendret fra februar 2018 til februar 2019. Illustrasjonsfoto: Søren Dam Thomsen.

I februar 2019 var det 2,7 prosent færre kommersielle overnattinger enn i den samme måneden i fjor. Nedgangen skyldes færre overnattinger ved hyttegrendene.

I alt ble det registrert 1,95 millioner overnattinger i årets andre måned. Det er en nedgang på 54.000 overnattinger fra samme måned i fjor, viser tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB). Nedgangen har vært størst for norske overnattinger.

Uendret for hotellene

Antallet hotellovernattinger endte på 1,63 millioner, omtrent det samme som i februar 2018. Norske overnattinger gikk ned med 1 prosent, mens utenlandske økte med 2 prosent.

Kurs- og konferanseovernattinger gikk ned med 17 prosent, mens yrkesrelaterte overnattinger gikk opp med 3 prosent. Ferie- og fritidsovernattinger økte med 2 prosent.

Oppland, Oslo og Vestfold har nedgang i antall hotellovernattinger målt mot samme måned i fjor, mens Rogaland, Akershus og Hordaland kan vise til vekst. Høyere aktivitet i leverandørindustrien på Vestlandet kan ha medvirket til økningen i hotellovernattinger i Rogaland, melder SSB.

Markant nedgang ved hyttegrendene

Det var 176.058 overnattinger på norske hyttegrender i februar 2019, 48.931 færre enn i samme i fjor og en nedgang på 22 prosent. Norske og utenlandske overnattinger falt med henholdsvis 26 og 19 prosent. Det er flere år siden antallet februarovernattinger ved hyttegrendene var så lavt, viser SSBs tall.

Svak nedgang for camping

Campingbedriftene noterte seg for 128.621 overnattinger i februar, som er en nedgang på 1,5 prosent fra samme måned i fjor. Norske overnattinger økte med 0,3 prosent, mens utenlandske overnattinger sank med nesten 10 prosent.

Se også:

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: