Økning i overnattinger i januar

Publisert

#005

Hotellene noterte seg for en liten økning i overnattinger i januar 2019 sammenlignet med samme måned i fjor. Illustrasjonsfoto: Per Sollerman.

En moderat økning i hotellovernattinger førte til at det totalt sett ble registrert 30.000 flere overnattinger i januar 2019 enn i samme måned i fjor.

I alt 1,7 millioner overnattinger ble registrert hos kommersielle overnattingsbedrifter i årets første måned. Det er cirka 30.000 flere enn i januar 2018 og en oppgang på 1,8 prosent, melder Statistisk sentralbyrå (SSB). Økningen kom av at det var flere norske overnattinger i januar 2019 sammenlignet med januar 2018. Tallet på utenlandske overnattinger gikk litt ned.

2 prosent flere hotellovernattinger

Antallet hotellovernattinger endte på litt under 1,5 millioner i januar 2019. Det er cirka 30.000 flere enn i samme måned i fjor og en økning på 2,1 prosent. Tallet på norske overnattinger økte, mens utenlandske gikk ned.

Kurs- og konferanseovernattinger gikk ned med 3 prosent, mens yrkesrelaterte overnattinger økte med 5 prosent. Ferie- og fritidsovernattinger gikk opp med 1 prosent.

Oslo, Rogaland og Akershus hadde den største økningen i tallet på hotellovernattinger. Samtidig var det færre hotellovernattinger i Oppland og Vest-Agder, melder SSB.

Liten økning i campingovernattinger

Det var 94.000 campingovernattinger i januar 2019, 0,9 prosent flere enn i januar 2018. Norske overnattinger gikk opp med 2,6 prosent, mens utenlandske gikk ned med 7,4 prosent.

Litt færre overnattinger på hyttegrendene

Det var 153.000 overnattinger på hyttegrendene i januar 2019, 1,3 prosent færre enn i januar 2018. Nesten dobbelt så mange utlendinger som nordmenn overnattet på hyttegrender i januar i år. Norske overnattinger gikk ned med 6,3 prosent, utenlandske økte med 1,5 prosent.

Se også:

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: