Reiselivet styrker Hallingdal

Publisert

#005

– Reiselivet er en bærebjelke i reiselivsregionen Hallingdal, sier NHO Reiseliv-sjef Kristin Krohn Devold. Her på snowboard i Hemsedal. Foto: NHO Reiseliv.

Ny destinasjonsanalyse viser at tilreisende legger igjen i overkant av 2,3 milliarder kroner årlig. Det skaper bolyst i regionen.

– Hallingdal er en sterk reiselivsregion, og næringen fungerer som en bærebjelke både for lokal utvikling, bosetting, verdiskaping og arbeidsplasser, sier NHO Reiseliv-sjef Kristin Krohn Devold. 

På oppdrag fra NHO Reiseliv har Menon Economics i år gjennomført en destinasjonsanalyse av reiselivet i Hallingdal. Ifølge Menon var det i 2018 registrert mer enn 3,6 millioner gjestedøgn i Hallingdal.

Hallingdal har like mange tilreisende sommer som vinter. Disse legger igjen 2,3 milliarder årlig i regionen. Grafikk: Fete Typer.

30 prosent befolkningsvekst i Hemsedal

Tilreisende la i 2018 igjen i overkant av 2,3 milliarder kroner i regionen. Dette gir grunnlag for en verdiskaping på drøyt 800 millioner kroner, og 2200 arbeidsplasser i det reiselivsrettede næringslivet i Hallingdal. Forbruket tilsvarer omtrent 100 000 kroner i inntekt per innbygger, og det offentlige mottok nesten 200 millioner kroner i skatteinntekter fra reiselivsansatte i Hallingdal i 2017.

Gol har hatt en befolkningsvekst på om lag 4 prosent fra 2000 til 2018. I Hemsedal har befolkningsveksten tatt seg kraftig opp etter nedgangen på tidlig 2000-tallet. Siden 2003 har befolkningen vokst med hele 30 prosent. Flå har hatt 10 prosent befolkningsvekst siden 2008 da Olav Thon investerte i bygda.

Reiselivet sysselsetter 2200 person og står for 30 % av verdiskapingen i Hallingdal. Grafikk: Fete Typer.

NHO Reiselivs-sjefen er ikke i tvil om at reiselivsnæringen har bidratt til befolkningsveksten:

– Hemsedal har blitt en helårsdestinasjon med alt fra ski og alpint til restauranter, toppturer og økt hytteturisme. Det gir ringvirkninger i form av arbeidsplasser og befolkningsvekst. Reiseliv skaper sosiale arenaer og jobber for både kvinner og menn, som gjør at unge folk vil bosette seg der og stifte familie. En kommune uten reiseliv vil slite med å holde på sine innbyggere, sier Krohn Devold.

SSBs befolkningsframskrivinger tilsier at Flå og Hemsedal skal fortsette å vokse med henholdsvis 28 og 50 prosent de neste 20 årene.

Like mye trykk om sommeren som om vinteren

Hallingdal huser noen av Norges største vinterdestinasjoner og tiltrekker seg svært mange turister årlig. Regionen har likevel en jevn sesongfordeling og inndrar like store inntekter i sommer- som i vinterhalvåret.

Flere av Norges mest populære alpinanlegg ligger i Hallingdal. Foto: Nils-Erik Bjørholt.

53 prosent av tilreisende sitt forbruk er i vintersesongen. Turismen avhenger av sesong, med skiturisme om vinteren og utenlandske rundreiseturister om sommeren.

– I fjellområder hvor reiselivsproduktet først og frem er ski- og alpinopplevelser er det naturlig at vintermånedene blir høysesongen for turisme. Hallingdal er et utrolig godt eksempel på en "typisk vinterdestinasjon" som har utviklet nye produkter og tilbud slik at de også kan få utnyttet sommersesongen, avslutter NHO Reiselivs-sjefen.

Se også:

9 ferske destinasjonsanalyser

Se høydepunktene, last ned infografikker og les de komplette analysene nedenfor.

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: