Norsk reiseliv i tall 2017

Andre artikler, Tall og fakta

Publisert

Norsk reiseliv er en bransje i vekst. Norsk reiseliv omsetter for nesten 100 milliarder i året og sysselsetter ca. 160 000 årsverk.

Fakta fra filmen:
 • Norsk reiseliv skaper arbeidsplasser over hele Norge
 • 1,2 milliarder reiser utenlands
 • Vi bruker 1260 milliarder dollar på reiser
 • 1 av 11 personer jobber i reiselivet
 • Den globale turismen vil vokse med 66 % innen 2030. Nesten halvparten ave veksten kommer fra fire land: Russland, Kina, India og Brasil.
 • Norsk reiseliv står for en verdiskapning på over 100 milliarder kroner: Transport (47 mrd), servering (25 mrd), overnatting (12 mrd), opplevelser og kultur (17 mrd), formidling (3 mrd).
 • Reiselivsnæringen sysselsetter 157 000 årsverk landet rundt
 • Reiseliv har hatt sterk vekst i sysselsatte, hele 18 % (transport, overnatting og servering) fra 2008 - 2015
 • I 2015 var det 32 millioner kommersielle overnattinger, og av disse sto utlendinger for 9 millioner
 • Reiselivsnæringen er Norges største tjeneste-eksportnæring
 • Norske og utenlandske reisende legger igjen 150 milliarder kroner i Norge. Dette tilsvarer 411 millioner hver dag, eller 17 millioner i timen
 • I overnattingsbransjen og serveringsbransjen er 36 % under 24 år. Totalt i alle næringer er 13 % under 24 år.
 • I overnatting og servering har 40 % utenlandsk bakgrunn. Totalt i alle næringer har 15 % utenlandsk bakgrunn.
 • Norsk reiselivsnæring sysselsetter hundretusener og er en milliardindustri.
 • Norsk reiselivsnæring er den største integreringsnæringen.
 • Norsk reiselivsnæring er den største næringen for unge.
 • Reiselivet skal vokse enda mer.
 • Reiselivet skal skape flere arbeidsplasser.
 • Reiselivet skal øke verdiskapningen.

Se også:

#reiselivsfakta: Instagram - Twitter

nhoreiseliv.no/tallogfakta

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: