SSB-tall for desember: Et mørkt år for overnattingsbransjen

Publisert

Resepsjon Grand Hotel, Oslo

Overnattinger på hotell i Norge falt med 71 prosent blant utenlandske gjester og 29 prosent blant norske gjester i 2020. Illustrasjonsfoto, Grand Hotell.

Overnattinger på hotell i Norge falt med 71 prosent blant utenlandske gjester og 29 prosent blant norske gjester i 2020.

29. januar publiserte SSB overnattingstallene for desember 2020, og kunne dermed oppsummere året som helhet. 

Tallene viser at at det var 11,4 millioner færre overnattinger i hele 2020, sammenlignet med 2019. Nedgangen gjorde seg gjeldende for alle innkvarteringstypar. Overnattinger gjort av nordmenn falt med 17 prosent, mens utenlandske overnattinger gikk ned med 69 prosent. Reduksjonen i overnattinger var størst blant gjester fra Tyskland, USA og Sverige. 

Alvorlig for hotellene ​

– Det er bra at regjeringen forlenger kompensasjonsordningen og at finansministeren understreker at bedriftene må få støtte så lenge pandemien pågår, sier Kristin Krohn Devold, administrerende direktør i NHO Reiseliv.

​​Størst var fallet i overnattinger på hotell, med 10,2 millioner færre overnattinger. Totalt ble det gjennomført 71 prosent færre gjestedøgn av utenlandske gjester. Nedgangen i overnattinger var størst blant amerikanere, tyskere, svensker og kinesere.

I tillegg til fraværet av utenlandske gjester, har det norske hotellmarkedet også blitt rammet av nye restriksjoner for nordmenn. I forbindelse med regjeringens forslag til ny krisepakke, tar Kristin Krohn Devold derfor til orde for at myndighetene bør dekke flere av permitteringskostnadene til bedriftene:

– Det er bra at regjeringen forlenger ordningen og at finansministeren understreker at bedriftene må få støtte så lenge pandemien pågår. Det er også positivt at regjeringen hever taket i ordningen, men det er langt ifra nok til å dekke kostnadene bedriftene har ved permitteringer. Derfor har vi bedt om at permitteringskostnadene må innlemmes i ordningen, sier Krohn Devold.

1 mill norske camping-gjester

Selv om antall overnattinger på campingplasser ble redusert med syv prosent, sammenlignet med året før, kan bransjen glede seg over gode tall blant nordmenn. Norske camping-overnattinger økte nemlig med 1 million, eller 20 prosent, fra 2019.  

Agder og Telemark og Vestfold ble vinnerne på campingfronten, mens reduksjonen var størst i Vestland fylke.

En person i røde klær som suser nedover en preparert skibakke, med snøsprøyt rundt seg. Foto.

Forventer bra trøkk i vinterferien, men dyrtiden påvirker næringen

Situasjonsanalyse for norsk reiseliv

Resultater fra NHO Reiselivs medlemsundersøkelse februar 2024

Har du spørsmål eller innspill? Spør gjerne:

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: