SSB-tall for desember: Et mørkt år for overnattingsbransjen

Nyhet, Tall og fakta

Publisert

Resepsjon Grand Hotel, Oslo

Overnattinger på hotell i Norge falt med 71 prosent blant utenlandske gjester og 29 prosent blant norske gjester i 2020. Illustrasjonsfoto, Grand Hotell.

Overnattinger på hotell i Norge falt med 71 prosent blant utenlandske gjester og 29 prosent blant norske gjester i 2020.

29. januar publiserte SSB overnattingstallene for desember 2020, og kunne dermed oppsummere året som helhet. 

Tallene viser at at det var 11,4 millioner færre overnattinger i hele 2020, sammenlignet med 2019. Nedgangen gjorde seg gjeldende for alle innkvarteringstypar. Overnattinger gjort av nordmenn falt med 17 prosent, mens utenlandske overnattinger gikk ned med 69 prosent. Reduksjonen i overnattinger var størst blant gjester fra Tyskland, USA og Sverige. 

Alvorlig for hotellene ​

#205

– Det er bra at regjeringen forlenger kompensasjonsordningen og at finansministeren understreker at bedriftene må få støtte så lenge pandemien pågår, sier Kristin Krohn Devold, administrerende direktør i NHO Reiseliv.

​​Størst var fallet i overnattinger på hotell, med 10,2 millioner færre overnattinger. Totalt ble det gjennomført 71 prosent færre gjestedøgn av utenlandske gjester. Nedgangen i overnattinger var størst blant amerikanere, tyskere, svensker og kinesere.

I tillegg til fraværet av utenlandske gjester, har det norske hotellmarkedet også blitt rammet av nye restriksjoner for nordmenn. I forbindelse med regjeringens forslag til ny krisepakke, tar Kristin Krohn Devold derfor til orde for at myndighetene bør dekke flere av permitteringskostnadene til bedriftene:

– Det er bra at regjeringen forlenger ordningen og at finansministeren understreker at bedriftene må få støtte så lenge pandemien pågår. Det er også positivt at regjeringen hever taket i ordningen, men det er langt ifra nok til å dekke kostnadene bedriftene har ved permitteringer. Derfor har vi bedt om at permitteringskostnadene må innlemmes i ordningen, sier Krohn Devold.

1 mill norske camping-gjester

Selv om antall overnattinger på campingplasser ble redusert med syv prosent, sammenlignet med året før, kan bransjen glede seg over gode tall blant nordmenn. Norske camping-overnattinger økte nemlig med 1 million, eller 20 prosent, fra 2019.  

Agder og Telemark og Vestfold ble vinnerne på campingfronten, mens reduksjonen var størst i Vestland fylke.

En foss i en skog med vakre høstfarger.

Situasjonsanalyse

Oppdatert 16. september 2022

Norske reiselivsbedrifter er preget av sprikende forventninger til årets høstsesong. Det viser NHO Reiselivs medlemsundersøkelse for september 2022.

Har du spørsmål eller innspill? Spør gjerne:

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: