Halvering av overnattinger i november

Publisert

Oslo er fortsatt hardest rammet av alle fylker, men ifølge SSB var det større regionale forskjeller i tidligere måneder. I november rammet pandemien reiselivet over hele landet. Foto: Illustrasjonsbilde, Grand Hotell.

Det var 1,1 millioner færre overnattinger i november måned. Reiselivet trenger mer trygghet og forutsigbarhet nå, sier reiselivsdirektør Kristin Krohn Devold.

Ifølge SSBs overnattingstall var det 1,1 millioner færre overnattinger i november 2020, sammenlignet med samme måned i 2019. Totalt var det 860 000 overnattinger.

Utenlandske overnattinger falt med 67 prosent og norske overnattinger gikk ned med 54 prosent, sammenlignet med november 2019.  Den største nedgangen i overnattinger finner vi hos hotellene, på  60 prosent. Ifølge SSB er nedgangen vi ser i november tilbake til det fallet man så i starten av pandemien. 

Oslo er fortsatt hardest rammet av alle fylker, men ifølge SSB var det større regionale forskjeller i tidligere måneder. I november rammet pandemien reiselivet over hele landet. 

Nedstenginger rammer bransjen

I tillegg til et tøft år, er det etter november kommet flere nedstenginger, sist med nasjonale tiltak som varer langt ut i januar. Reiselivsdirektør Kristin Krohn Devold sier at de nye tiltakene vil treffe hele reiselivet, men spesielt en allerede hardt-rammet serverings- og overnattingsbransje. Hun påpeker at skjenkestopp i praksis betyr nedstenging for veldig mange bedrifter.  

- Vi har forståelse for behovet for smitteverntiltak, men konsekvensen er at uforutsette kostnader igjen veltes over på reiselivsbedriftene. Når staten innfører så inngripende tiltak over natten, må også staten ta en større del av kostnadene, sier direktør Kristin Krohn Devold.

Flere tiltak må på bordet

Kristin Krohn Devold påpeker at forslagene som så langt er lagt på bordet av regjeringen, ikke er nok: 

– En forlenging av kompensasjonsordningen på ytterligere to måneder er for kortsiktig, og skaper ikke den tryggheten og forutsigbarheten som bedriftene trenger nå. Det er helt nødvendig at kompensasjonsordningen forlenges så lenge pandemien varer, og den må forbedres slik at blant annet arbeidsgivers kostnader knyttet til permitteringer innlemmes i ordningen. Det er helt urimelig at kostnadene veltes over på bedriftene, sier reiselivsdirektøren.

Krever strakstiltak

NHO Reiseliv har tidligere uttalt at regjeringen må innføre strakstiltak for å hjelpe bransjen:

  • Annonsere at kompensasjonsordningen vil forlenges så lenge reiselivet rammes av smitteverntiltak, og i hvert fall frem til sommeren.
  • Kompensasjonsordningen må forbedres med å heve kompensasjonsnivået for de kommende månedene. Ordningen bør omfatte flere kostnader som for eksempel råvarer/lagervarer og kostnader knyttet til smitteverntiltak. I tillegg må levedyktige bedrifter som har falt utenfor ordningen blir kompensert.
  • Arbeidsgivers lønnspliktperiode må reduseres fra ti til to dager. Man bør dessuten fjerne de fem lønnspliktdagene i lønnspliktperiode to.
  • Permitteringsperioden må forlenges utover 52 uker, i alle fall frem til sommeren.
  • Lønnstilskuddsordningen må forbedres.
En person i røde klær som suser nedover en preparert skibakke, med snøsprøyt rundt seg. Foto.

Forventer bra trøkk i vinterferien, men dyrtiden påvirker næringen

Situasjonsanalyse for norsk reiseliv

Resultater fra NHO Reiselivs medlemsundersøkelse februar 2024

Har du spørsmål eller innspill? Spør gjerne:

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: