Oppdatert: Situasjonsanalyse for norsk reiseliv

Politikk, Tall og fakta

Bilde av vinterhjulet på julemarkedet i Oslo

Siste medlemsundersøkelse tegner et dystert bilde av en næring som tærer på de siste kreftene etter snart to år med strenge tiltak og flere runder med nedstengninger.

 Reiselivet var på full fart tilbake etter gjenåpningen av samfunnet i september. Gjestene strømmet på, høsten fikk fart på konferansemarkedet og arrangementer, og julebordsesongen lå an til å bli “all time high” for veldig mange. Så kom omikron-varianten og reiselivet ble på nytt rammet av meter-kravet, skjenkestopp og anbefaling om reduksjon av nærkontakter. Mange bedrifter mistet hele kundegrunnlaget sitt over natten, og måtte stenge dørene.  

Siste medlemsundersøkelse gjennomført 5-11. Januar 2022 med 498 reiselivsrespondenter viser at flere enn 1 av 3 reiselivsbedrifter måtte stenge som følge av restriksjonene innført like før jul. Konkursfrykten har økt betraktelig de siste ukene og det samme har permitteringene; 4 av 10 har måttet permittere ansatte tross i at myndighetene innførte en lønnsstøtteordning som skulle hindre permitteringer. For mange bedrifter var det ikke mulig å beholde alle ansatte på jobb, uten gjester, slik ordningen krevde.  

Innhold:

Enormt omsetningstap

Etter samfunnet åpnet i september var det kun 1 av 3 reiselivsbedrifter som vurderte markedssituasjonen som dårlig. Nå er tallet oppe i 9 av 10. Samme antall melder om lavere omsetning enn normalt. Så mange som 4 av 10 bedrifter har 76-100 % lavere omsetning

I utelivsbransjen, der flesteparten av bedriftene er helt stengt, melder 3 av 4 bedrifter om 76-100 % lavere omsetning. 

Oslo og Trøndelag skiller seg ut som de fylkene med høyest omsetningssvikt med over 60 prosent av bedriftene som melder om 76-100 % lavere omsetning.  

Ta meg tilbake til toppen av siden

Andelen som sliter med å betale regninger øker igjen

Gjennom hele pandemien har det vært mange reiselivsbedrifter som sliter med å betale regningene sine. Andelen har ligget på rundt 40 prosent, men var nede i 30 prosent før jul. Nå er tallet steget til 40 prosent igjen.  

 • Oslo (47 prosent), Vestfold og Telemark (50 prosent), Nordland (55 prosent) og Møre og Romsdal (46 prosent) ligger godt over landsgjennomsnittet.  
 • 6 av 10 utelivsbedrifter sliter med å betale regningene sine, 46 prosent i servering og 44 prosent innen opplevelser og kultur.  

Ta meg tilbake til toppen av siden

Høy konkursfrykt etter at skjenkestoppen ble innført

Konkursfrykten i reiselivet har vært høy gjennom hele pandemien og lå lenge på rundt 40 prosent før den begynte å dale i sommer. I oktober var den nede på 18 prosent. Nå stiger den igjen og er oppe i 37 prosent. Til sammenligning er konkursfrykten 13 prosent i næringslivet for øvrig.  

 • 42 prosent av bedrifter innen servering frykter konkurs
 • 53 prosent av bedriftene innen uteliv  frykter konkurs
 • 53 prosent av bedriftene i Oslo  frykter konkurs

Ta meg tilbake til toppen av siden

Mange måtte permittere da skjenkestoppen ble innført

4 av 10 (38 prosent) har måttet permittere ansatte i løpet av de siste ukene – tross i at regjeringen innførte en lønnsstøtteordning som skulle hindre permitteringer.

Kravet om at bedriften måtte beholde alle ansatte i jobb – for å få støtte, førte til at mange ikke kunne benytte seg av ordningen og ble nødt til å permittere.  

 • 46 prosent i servering
 • 68 prosent i uteliv  
 • Permitteringsgraden er særlig i høy i Rogaland (65 prosent) og Oslo (47 prosent)  

6 av 10 svarer at dersom skjenkestoppen forlenges er det stor eller svært stor risiko for at de må permittere ansatte 

Ta meg tilbake til toppen av siden

Skjenkestoppen førte til en ny nedstengning

Undersøkelsen bekrefter at full skjenkestopp fører i praksis til en nedstengning av store deler av reiselivet. Så selv om bedriftene ikke er myndighetspålagt å stenge, så blir mange tvunget til å stenge allikevel fordi skjenkestoppen fører til at de mister hele kundegrunnlaget sitt.  

 • 35 prosent måtte stenge bedriften etter at de siste restriksjonene ble innført før jul 
  (4 av 10 i servering, 7 av 10 i uteliv )
 • 1 av 3 måtte ikke stenge  
 • 29 prosent holder åpent, men med redusert drift/åpningstider 

Ta meg tilbake til toppen av siden

Få bookinger foran årets vintersesong

3 av 4 reiselivsbedrifter har lavere eller betydelig lavere bookingnivå for vintersesongen sammenlignet med 2019 (19 prosent lavere og 55 prosent betydelig lavere).  

 • I Oslo melder 8 av 10 bedrifter om betydelig lavere bookingnivå  
 • 1 av 3 rammes av tapet av utenlandske vinterturister. Jo lenger nord man kommer jo mer rammes reiselivet av et tapt utenlandsmarked; 8 av 10 reiselivsbedrifter i Troms og Finnmark, 55 prosent i Nordland.  

Ta meg tilbake til toppen av siden

 

Hvor lang tid før man er tilbake til normalen?

 • 1 av 4 tror de er tilbake til normal drift om 3-6 måneder 
 • 1 av 4 tror 6-12 måneder  
 • 9 prosent 1 år  
 • 22 prosent 1-2 år  
 • 8 prosent mer enn to år  

Det er særlig i Nord og på Vestlandet at reiselivet tror det vil ta lang tid; 42 prosent i Nordland svarer 1-2 år, 37 prosent i Troms og Finnmark og 28 prosent i Vestland 

Ta meg tilbake til toppen av siden

Om situasjonsanalysen

NHO Reiseliv følger konsekvensene av koronasituasjonen tett gjennom regelmessige medlemsundersøkelser og bransjemøter. Denne situasjonsanalysen oppdateres månedlig og gir oss viktig innsikt i vårt arbeid og hyppige møter med myndighetene, der vi  fremmer forslag til tiltak for redde livsverk, arbeidsplasser og reiselivsbedrifter over hele landet.

Har du spørsmål eller innspill? Spør gjerne:

Bransjeråd for smittevern: plakater og veiledere

Bransjespesifikke veiledere for håndtering av smitteverntiltak under koronautbruddet.

 • Trygg camping
 • Trygg servering
 • Trygg overnatting 
 • Trygge opplevelser

Nyhetsbrev fra NHO Reiseliv

Nyhetsbrev fra NHO Reiseliv

NHO Reiseliv sender hyppige oppdateringer med siste nytt om situasjonen for norske reiselivsbedrifter. Meld deg på her.

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 0 nyhetsbrev:

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: