Oppdatert: Situasjonsanalyse for norsk reiseliv

Politikk, Tall og fakta

Reiselivet på full fremmarsj, men mangel på arbeidskraft er en utfordring.

For det store flertallet av reiselivsbedriftene ser sommersesongen svært lovende ut. Mange er tilbake til normalt bookingnivå, og 1 av 4 har faktisk enda flere bookinger enn de hadde før pandemien.

Reiselivsnæringen ligger nå på NHO-snittet (4 av 10) når det gjelder andelen som vurderer markedssituasjonen som god. Det er første gang siden vi ble rammet av pandemien at reiseliv ikke skiller seg ut som den næringen med dårligst markedssituasjon.

Nå er det stor optimisme å spore i reiselivet, og NHO Reiselivs medlemmer ligger langt over NHO-snittet når det gjelder positive fremtidsutsikter. Optimismen er særlig stor blant de største bedriftene med 3 av 4 som tror på en bedre markedssituasjon de neste 6 månedene. De utenlandske turistene vender tilbake, men ikke for fullt riktig enda. Om lag 1 av 4 har færre bookinger fra utlandet enn det de vanligvis har.  

Den største utfordringen reiselivet står ovenfor er mangelen på arbeidskraft. 6 av 10 mangler nødvendig arbeidskraft. Konsekvensene er kortere åpningstider, eksisterende ansatte må jobbe ekstra mye og bedriftene må si nei til oppdrag. Det er et stort paradoks nå som mange har en svært lovende sesong i vente med mange gjester, og trenger å få opp aktiviteten og likviditeten. En annen stor utfordring er økte strømpriser som rammer bedriftene hardt.  

NHO Reiselivs ferske medlemsundersøkelse ble gjennomført 1. – 8. juni blant 318 reiselivsbedrifter.  

Innhold:

Oppdatert 14. juni 2022

Markedssituasjon

Markedssituasjon er endelig på samme nivå som gjennomsnittet i NHO

Andelen reiselivsbedrifter som vurderer markedssituasjonen som "god" fortsetter å øke. 4 av 10 vurderer markedssituasjonen som god. Det er en økning fra 1 av 3 (34 prosent) i mai.

Endelig har andelen reiselivsbedrifter som har god markedssituasjon nådd samme nivå som næringslivet for øvrig (42 prosent). Nær
halvparten vurderer den som tilfredsstillende. Kun 10 prosent vurderer den som dårlig. Det er en stor nedgang fra 24 prosent som vurderte markedssituasjonen som dårlig i midten av mars. 
 

Jo større bedriften er, desto bedre er markedssituasjonen  

Jo større bedriften er jo større andel er det som svarer at markedssituasjonen er god. Blant bedriftene med mer enn 50 ansatte svarer halvparten at markedssituasjonen er god, mens den andre halvparten svarer tilfredsstillende. Ingen bedrifter svarer dårlig.  

Det er noen fylker som ligger godt over gjennomsnittet: Møre og Romsdal (50 prosent), Trøndelag (52 prosent) og Oslo (53 prosent). Troms og Finnmark skiller seg ut i den andre retningen med 27 prosent som vurderer markedssituasjonen som dårlig.  

Ta meg tilbake til toppen av siden

Oppdatert 14. juni 2022

Markedsutsikter

Gode fremtidsutsikter å spore i reiselivet

Reiseliv ligger langt over NHO-snittet når det gjelder fremtidsutsikter. 45 prosent vurderer markedsutsiktene de neste 6 månedene som bedre/økning. Snittet i NHO ligger på 1 av 4 (23 prosent). Det er imidlertid en liten nedgang fra 55 prosent som svarte det samme i mai.

4 av 10 tror på en uendret markedssituasjon, mens 1 av 10 vurderer den som dårligere/forverring.
 

Jo større bedriften er, jo mer optimisme er det å spore: blant de bedriftene med mer enn 50 ansatte svarer 3 av 4 at de tror på en bedring/økning de neste månedene.  

Det er spesielt stor optimisme i reiselivet i Rogaland (58 prosent), Oslo (57 prosent) og Møre og Romsdal (50 prosent), Troms og Finnmark (54 prosent) og Vestland (53 prosent).  

Ta meg tilbake til toppen av siden

Oppdatert 14. juni 2022

Bookingnivå

1 av 4 får flere gjester i sommer enn de hadde før pandemien.

Det er svært gledelig at så mange som 1 av 4 (26 prosent) har bedre/høyere bookingnivå i år sammenlignet med et normalår. Det er en økning fra 2 av 10 som svarte det samme i mai.

45 prosent er tilbake til normalt bookingnivå - det er også en økning fra 4 av 10 som svarte dette i mai. 2 av 10 (19 prosent) melder om færre bookinger enn normalt – en nedgang fra 23 prosent i mai.

Jo større bedriften er jo bedre ser det ut for sommeren; Halvparten av bedriftene med 50 ansatte eller flere har et høyere bookingnivå enn normalt. Hotellbransjen (1 av 3) og bilutleie (1 av 2) skiller seg ut blant bransjene som melder om et høyere bookingnivå enn normalt.

Blant regionene er det Møre og Romsdal som ligger på topp med 42 prosent som har flere bookinger enn normalt. Trøndelag (37 prosent) og Oslo (33 prosent) ligger også godt over landsgjennomsnittet.

Ta meg tilbake til toppen av siden

Oppdatert 14. juni 2022

Utenlandske turister

Utenlandske turister kommer tilbake, men det er fortsatt en del som mangler

På spørsmål om hvordan bookingnivået fra utenlandske turister er foran årets sommersesong svarer 17 prosent at de har fått flere utenlandske bookinger enn i et normalår. Nær 4 av 10 (38 prosent) svarer samme nivå som normalt, mens 1 av 4 (26 prosent) svarer at de har færre utenlandske bookinger enn normalt.

Flesteparten av de utenlandske turistene kommer fra Nord-Europa (60 prosent), nær halvparten (48 prosent) svarer at bookingene kommer fra turister fra Norden, 1 av 3 svarer resten av Europa, 14 prosent svarer USA, mens kun 3 prosent svarer Aisa.  

Ta meg tilbake til toppen av siden

Oppdatert 14. juni 2022

Personellmangel

6 av 10 mangler ansatte

Mangel på arbeidskraft er fortsatt en stor utfordring for reiselivet. 6 av 10 mangler ansatte. Dette tallet har ikke endret seg siden mai. Det er imidlertid en liten nedgang blant hotellene: i mai svarte 7 av 10 at de manglet ansatte. Nå svarer 6 av 10 det samme. Det er de mellomstore bedriftene med 20 – 49 ansatte som har den største utfordringen: 8 av 10 mangler folk.  

Det store flertallet (8 av 10) mangler 1 – 5 stillinger for å kunne drive normalt. 17 prosent mangler 6 – 15 stillinger.  

Konsekvensene av mangel på arbeidskraft er alvorlige: 7 av 10 svarer at de eksisterende ansatte har måttet jobbe ekstra, 3 av 10 har kortere åpningstider, 45 prosent må takke nei til oppdrag, mens 22 prosent må holde stengt en eller flere dager.  

Mange mangler nødvendig arbeidskraft fra utlandet  

Mange utenlandske arbeidstakere har reist hjem til hjemlandet sitt under pandemien. Det kan ta tid å få tilbake de utenlandske ansatte og sesongarbeiderne. 1 av 4 reiselivsbedrifter mangler nødvendig arbeidskraft fra utlandet. Blant de store bedriftene svarer 3 av 4 at de mangler utenlandsk arbeidskraft.  

Oslo skiller seg ut med 4 av 10 som mangler nødvendig utenlandsk arbeidskraft.  

 

Ta meg tilbake til toppen av siden

Oppdatert 14. juni 2022

Sommerjobb til unge

Så mange som 7 av 10 (72 prosent) svarer at de har sommerjobb å tilby unge i år. Det er ledige sommerjobber i alle bransjene i reiselivet. Behovet for sommervikarer er særlig stort på Vestlandet (87 prosent), Nordland (82 prosent) og Agder (81 prosent).  

 

Ta meg tilbake til toppen av siden

Oppdatert 14. juni 2022

Strømpriser

Økte strømkostnader svir

Nær 4 av 10 (37 prosent) svarer at økte strømpriser vil føre til en stor reduksjon av driftsresultatet til bedriften. Nær 3 av 10 (29 prosent) svarer middels reduksjon. Blant større bedrifter med flere enn 50 årsverk svarer 3 av 4 “stor reduksjon”.  

Prisene øker som en konsekvens av økte strømpriser  

Nær 6 av 10 (58 prosent) må sette opp prisene som følge av økte strømpriser. Blant de store bedriftene svarer 9 av 10 at de må øke prisene.  

Ta meg tilbake til toppen av siden

Om situasjonsanalysen

NHO Reiseliv følger konsekvensene av koronasituasjonen tett gjennom regelmessige medlemsundersøkelser og bransjemøter. Denne situasjonsanalysen oppdateres månedlig og gir oss viktig innsikt i vårt arbeid og hyppige møter med myndighetene, der vi  fremmer forslag til tiltak for redde livsverk, arbeidsplasser og reiselivsbedrifter over hele landet.

Har du spørsmål eller innspill? Spør gjerne:

Nyhetsbrev fra NHO Reiseliv

Nyhetsbrev fra NHO Reiseliv

NHO Reiseliv sender oppdateringer med siste nytt om situasjonen for norske reiselivsbedrifter. Meld deg på her.

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 0 nyhetsbrev:

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: