NHO Reiseliv

Innhold

Oppdatert: Situasjonsanalyse for norsk reiseliv

Politikk, Tall og fakta

Krisen fortsetter i reiseliv og servering, men nye tall viser tegn til optimisme før sommeren. Her finner du ferske tall og statistikk fra NHO Reiselivs siste medlemsundersøkelse.

 
Sist oppdatert: 14. mai 2021

 

Mai måned startet med tvetydige signaler til et sulteforet reiseliv. Nasjonale myndigheter innførte Trinn 1 av den nasjonale gjenåpningsplanen og signaliserte at Trinn 2 trolig vil komme i slutten av måneden. Det medfører at den nasjonale skjenkestoppen ble erstattet med krav om matservering ved skjenking, og skjenkestopp kl. 22.00. Tross strenge tiltak, er det en god nyhet for reiselivet over hele landet at samfunnet gradvis åpnes igjen. Det vil være svært viktig for mange bedrifter å ha god omsetning i de kommende månedene, for å legge opp midler til å overleve resten av året.

Tross gjenåpning, er det i samme periode blitt innført strengere, lokale tiltak i flere byer, inkludert Ålesund, Stavanger og Bergen. Dette rammer næringen hardt. I Oslo, der mange reiselivsbedrifter har hatt næringsforbud siden november, signaliserte byrådet at de vil starte en gradvis gjenåpning av byen, men har valgt å forsinke opphevingen av servering- og skjenkeforbudet flere ganger. Fortsettelsen av de strenge tiltakene i hovedstaden er svært dramatisk for reiselivet i byen, som har vært rammet av nedstenging og manglende omsetning i en lang periode.

Medlemsundersøkelsen er gjennomført 3. – 10. mai blant 450 reiselivsbedrifter bekrefter at vedvarende strenge tiltak og lokale nedstenginger tærer på reiselivet, men avslører også en viss bedring og optimisme for sommeren. 6 av 10 reiselivsbedrifter melder om 76 – 100 prosent lavere omsetning siste fire ukene enn normalt. Mange er fortsatt permitterte, og 7 av 10 bedrifter har nå permittert ansatte som følge av korona. 30 prosent melder at de har permittert mer enn 75 prosent av staben sin, som er en bedring fra forrige undersøkelse.

Tall på forventninger blant reiselivsbedriftene for de neste tre månedene, viser at mange i næringen mener at bunnen kan være nådd i krisen for denne gang. 6 av 10 bedrifter tror på høyere omsetning i sin bedrift de neste tre månedene, og halvparten av reiselivsbedriftene tror på høyere sysselsetting. 24 prosent forventer lavere omsetning og kun 16 prosent forventer lavere sysselsetting.

Medlemsundersøkelsen viser også at bedriftene mener at koronakrisen vil påvirke reiselivet lenge etter gjenåpning. Hele 30 prosent peker på økt gjeldsbyrde som den største utfordringen for bedriften etter korona, mens 20 prosent svarer smittevernrestriksjoner og 28 prosent sier manglende kundegrunnlag. Svarene er en viktig påminnelse om at deler av reiseliv og servering ikke får åpne fullt på lenge. For bedrifter som lever av utenlandske gjester, kurs- og konferansemarkedet og utelivsbransjen kan det drøye en god stund før man får normal omsetning.

NHO Reiselivs viktigste oppgave i gjenåpningstiden vi har foran oss vil være å fortsette den tette dialogen vi har med myndighetene, for å sikre at reiselivsbedriftene kan få opp aktiviteten igjen så raskt som mulig. Vi forutsetter at regjeringen følger opp sitt løfte om at støtteordninger skal gjelde så lenge det er behov for dem. Vi vil gi innspill til alle landets kommuner om hvordan de kan tilrettelegge for at reiselivet raskt kan åpne igjen der det er trygt. Videre vil vi være en sterk pådriver for et vaksinepass slik at Norge raskere kan ta imot utenlandske turister som er vaksiner. Likeså vil et nasjonalt vaksinepass kunne få opp aktiviteten blant oss nordmenn. Vi jobber også for at en oppmykning av innreiseordningen for arbeidsreisende også skal gjelde kritisk personell innen reiseliv.

 

Innhold:

Noe mindre omsetningstap

Tross store omsetningsfall i reiselivet sammenlignet med snittet blant alle NHOs landsforeninger, ser man en liten nedgang i andel bedrifter med svært store omsetningstap fra forrige undersøkelse i april 2021.

40 prosent av reiselivsbedriftene melder om 76 – 100 prosent lavere omsetning enn normalt de siste fire ukene, ned fra 58 prosent ved forrige undersøkelse.

Innenfor de ulike bransjene fordeler omsetningstapet seg relativt jevnt, men opplevelses og kulturbedrifter, uteliv, hotell og servering er hardest rammet. Siden forrige medlemsundersøkelse er omsetningstapet noe mindre i alle bransjer utenom bilutleie.

Oslo og Møre og Romsdal hardest rammet

Oslo topper fortsatt listen over området med størst omsetningsfall de siste fire ukene, med Møre og Romsdal, Trøndelag, Nordland og Vestland på de påfølgende plassene. Møre og Romsdal er ny på listen over de hardest rammede, og kan muligens knyttes til smitteutbrudd i Ålesund og påfølgende nedstenging. Følgende fylker melder om et dramatisk omsetningsfall (76 – 100 prosent lavere enn normalt):

 • 74 prosent i Oslo
 • 48 prosent i Møre og Romsdal
 • 46 prosent i Rogaland

Ta meg tilbake til toppen av siden

Økt optimisme i tiden fremover

Halvparten av reiselivsbedriftene forventer økt sysselsetting i løpet av de neste tre månedene.

At samfunnet gradvis gjenåpnes, flere får vaksiner og det er snakk om innføring av et vaksinepass, gjør at optimismen stiger i store deler av reiselivet. På spørsmål om forventninger til de neste tre månedene, sier:

 • 6 av 10 (58 prosent) at de forventer at omsetningen blir høyere, opp fra 3 av 10 ved forrige måling
 • 16 prosent tror den blir uendret
 • 24 prosent av bedriftene tror den blir lavere enn normalt, ned fra halvparten ved forrige måling

 

Når det gjelder forventninger til økt sysselsetting er det bedring i tallene fra forrige undersøkelse. 

 • 48 prosent forventer høyere sysselsetting
 • 34 prosent forventer uendret sysselsetting
 • 16 prosent svarer lavere sysselsetting, ned fra 37 prosent ved forrige måling

Noen færre permitterte

Andelen reiselivsbedrifter som har permittert ansatte er fortsatt veldig høy sammenlignet med andre bransjer.

Tross mange permitteringer, er det også i disse tallene tegn til en svak bedring fra medlemsundersøkelsen i april. 30 prosent melder at de har permittert mer enn 75 prosent av staben sin, ned fra 46 prosent forrige måned. Det tyder på at noen bedrifter har hentet tilbake noen ansatte, trolig grunnet lettelser i de nasjonale tiltakene. 

Regionale forskjeller

Det er regionale forskjeller i tallene på permitteringer i reiselivet. Mens 66 prosent av bedriftene i Oslo og 52 prosent av bedriftene i Viken sier at de har permittert over halvparten av de ansatte, svarer 23 prosent av reiselivsbedriftene i Agder og Vestfold og Telemark det samme. 

Ta meg tilbake til toppen av siden

De store vurderer flest oppsigelser

Andelen som planlegger oppsigelser fortsetter å gå ned, men fortsetter å være høyere hos de store arbeidsgiverne.

Andelen som planlegger oppsigelser (20 prosent) har gått litt ned siden februar da andelen var 35 prosent og april da andelen var 28 prosent. Med gjenåpning, økt vaksinering og håp om økt omsetning og sysselsetting, er det naturlig at disse tallene går nedover. Det er imidlertid store forskjeller innad i bransjen og etter fylke. 

Stor forskjell på store og små bedrifter 

Det er imidlertid stor forskjell på store og små bedrifter når det gjelder planer for oppsigelser. Blant de største bedriftene med mer enn 50 årsverk svarer 37 prosent at de planlegger oppsigelser, riktignok en nedgang fra halvparten av bedriftene i april. Blant de største arbeidsgiverne med 100 eller flere årsverk, sier hele 75 prosent at de fortsatt planlegger oppsigelser. Blant de små bedriftene med 0-9 årsverk svarer 15 prosent det samme, også en nedgang fra forrige undersøkelse.

Rogaland og Oslo på topp 

I Oslo har andelen bedrifter som planlegger oppsigelser vært høy lenge, men nytt i denne undersøkelsen er at flest bedrifter i Rogaland, hele 46 prosent, planlegger oppsigelser som følge av koronaviruset. 

Ta meg tilbake til toppen av siden

Mange sliter med likviditet

Reiselivsbedrifter fortsetter å mangle penger til å betale regninger som forfaller om kort tid grunnet likviditetsproblemer; 40 prosent – en liten reduksjon fra april. NHO-snittet ligger på 15 prosent.

Blant serveringsbedrifter svarer over halvparten at de mangler penger. Blant uteliv er tallet så høyt som 6 av 10. 

Tallene avslører at selv med gjenåpningsplaner, så rammes fortsatt mange bedrifter av nedstenginger og driftsbegrensninger. I tillegg viser tallene hvor hardt rammet bedriftene har vært over tid, og er et forvarsel om av likviditetsutfordringer kan forbli en utfordring en god stund fremover.

Verst i Oslo

 

 • I Oslo, som har vært nedstengt i flere måneder, svarer 64 prosent at de mangler penger til å betale regningene sine.
 • Også i Rogaland (54 prosent), Agder (45 prosent) og Troms og Finnmark (40 prosent) er det en stor andel bedrifter som sliter med likviditet, ifølge undersøkelsen.

Ta meg tilbake til toppen av siden

Lavere konkursfrykt i reiselivet

Konkursfrykten er fortsatt betydelig høyere i reiselivet enn andre bransjer, men synker  noe i NHO Reiselivs nyeste medlemsundersøkelse.

35 prosent av reiselivsbedrifter frykter de vil gå konkurs som følge av korona, det laveste tallet siden oktober 2020. Andelen som frykter konkurs har lenge ligget rundt 40 prosent,  men synker nå for første gang på lenge.

Det er imidlertid svært høy konkursfrykt i næringen sammenlignet med gjennomsnittet i NHO som ligger på 14 prosent. Det skyldes i stor grad at sosial nedstenging og myndighetenes restriksjoner rammer reiselivsbedrifter hardest.

 

Oslo på topp

 • Oslo ligger høyest på konkurstoppen med 49 prosent som frykter konkurs.
 • Nordland (44 prosent) og Troms og Finnmark (42 prosent) ligger også godt over landsgjennomsnittet.

Ta meg tilbake til toppen av siden

Flere reiselivsbedrifter er åpne

25 prosent av reiselivsbedriftene på landsbasis er stengt eller kommer til å stenge de neste dagene, en nedgang fra 36 prosent i april.

Blant reiselivsbedriftene sier 38 prosent at de holder åpent som før, mens 37 prosen sier at de vil holde åpent med redusert bemanning i uken som kommer. 

Ta meg tilbake til toppen av siden

Kommunale midler og skatter og avgifter

Ifølge NHO Reiseliv sin medlemsundersøkelse har 1 av 4 mottatt økonomisk støtte fra kommunen.

1 av 4 reiselivsbedrifter har mottatt midler via den kommunale kompensasjonsordningen. Servering har den høyeste andelen bedrifter som har mottatt støtte med 28 prosent. Deretter kommer uteliv (25 prosent) hotell og overnatting (21 prosent) og opplevelser og kultur (20 prosent). Destinasjonsselskaper (16 prosent) har også mottatt støtte.

65 prosent i Oslo har mottatt støtte fra kommunen, 32 prosent i Viken og 30 prosent av reiselivsbedrifter i Rogaland. På bunnen ligger Svalbard, Møre og Romsdal og Nordland.

Utsettelse av innbetaling av skatter og avgifter

2 av 10 bedrifter har utsatt innbetaling av skatter og avgifter. Blant servering (22 prosent), uteliv (32 prosent) og opplevelser og kultur (25 prosent) er det en høyere andel som har utsett skatter og avgifter.

Få bedrifter har mottatt omstillingsmidler

På spørsmål om bedriftene har mottatt omstillingsmidler via Innovasjon Norge svarer kun 13 prosent at de har mottatt midler.

Blant opplevelser og kultur og destinasjonsselskaper er det imidlertid en høyere andel bedrifter som har mottatt midler med henholdsvis 28 prosent og 24 prosent. 

Noen fylker ligger godt over gjennomsnittet; Nordland (29 prosent), Vestland (19 prosent) og Innlandet (23 prosent) som melder om at de har mottatt omstillingsmidler.  

Bruker omstillingsmidler på nye produkter og konsepter  

På spørsmål om hva de har eller planlegger å bruke midlene på svarer de følgende:  

 • Utvikle nye produkter, konsepter og/eller tjenester: 68 prosent 
 • Markedsføring mot nye markeder: 23 prosent 
 • Omstilling til annen type virksomhet: 4 prosent  

Ta meg tilbake til toppen av siden

Prioriterte saker våren 2021

Oversikten under viser hvordan NHO Reiseliv jobber for å sikre flere av reiselivets krav, og for å følge opp innretningen på vedtatte løsninger.

I forbindelse med fremleggelsen av regjeringens forslag til RNB, har NHO Reiseliv fått flere gjennomslag. Se her for en oversikt over gjennomslag. Revidert budsjett ble presentert 11. mai 2021 og vil være gjenstand for forhandlinger frem mot midten av juni 2021.

Revidert budsjett presenteres 11. mai 2021 og vil være gjenstand for forhandlinger frem mot midten av juni 2021. I forbindelse med behandlingen har NHO Reiseliv følgende prioriterte punkter som vil være viktig for å sikre at reiselivsnæringen overlever også gjennom sluttfasen av koronapandemien og videre:

 1. Utvide lønnsstøtteordningen ytterligereDet viktigste en lønnsstøttemodell skal bidra til, er å få permitterte tilbake i arbeid. Svært mange reiselivsbedrifter kan ikke åpne full aktivitet før til høsten grunnet begrensinger for uteliv, konferansehoteller og utenlandske markeder. Derfor bør lønnskompensasjonsordningen videreføres til 1. oktober. 
 2. Reversere kutt i støtte til store arbeidsgivere: Regjeringen har besluttet å redusere maksimalt støttebeløp per måned fra 80 til 50 millioner kroner. I tillegg reduseres innslagspunktet for avkortning av støttebeløpet med 50 prosent fra 30 til 20 millioner kroner. Dette rammer de med flest ansatte i reiselivet og vil ramme disse svært utsatte arbeidsplassene.   
 3. Øke midler og sesongbedrifter inn i omstillingsordningen. Regjeringen bør bevilge 500 millioner nye kroner til omstillingsordningen for reiseliv, servering og uteliv. I tillegg bør sesongbedrifter tas inn i ordningen. 
 4. Redusere serveringsmomsen: NHO Reiseliv mener at man i Revidert nasjonalbudsjett bør innføre en felles sats for moms på takeaway og servering i restaurant fra 1. juni og ut året som et tiltak for en hardt rammet serveringsnæring, og for å hindre straffeskatt på servitører og få flere servitører ut av permittering og tilbake på jobb. Miljøpartiet de grønne, Fremskrittspartiet og Senterpartiet støtter alle en redusert serveringsmoms.  
 5. Forlenging av permitteringsordningen. Et flertall på Stortinget har vedtatt at permitteringsordningen skal forlenges til 1. oktober 2021. NHO Reiseliv vil følge opp regjeringen for å sikre at dette vedtaket gjennomføres i tråd med forventningene.  
 6. Videreføre utdanningsmidlene for permitterte medarbeidere ut 2021Det har vært stor interesse for bransjeprogrammet for reiseliv, med ulike kurs som ble gjennomført i 2020Kompetanseheving: Regjeringen er opptatt at flere får den kompetansen som morgendagens arbeids- og næringsliv trenger, inkludert de som er blitt permitterte eller arbeidsledige som følge av pandemien. I denne sammenheng er det viktig at ordninger som bedriftsintern opplæring (BIO) og bransjeprogrammene (bransjeprogrammet for reiseliv) tildeles 
 7. Støtte representantforslaget om tilskuddsordning for nødvendige vedlikeholdskostnaderNHO Reiseliv støtter et forslag fra Stortinget, som ber regjeringen umiddelbart opprettes egne «koronatiltak» for de historiske hotellene og spisestedene, samt for private/familieeide hoteller drevet gjennom generasjoner med lokal forankring, med tilskudd til dekning av nødvendige vedlikeholdskostnader, for eksempel gjennom Riksantikvaren.  

NHO Reiselivsdialog med kommuner

I gjenåpningsfasen Norge nå går inn i, oppfordrer NHO Reiseliv kommuner landet rundt til å legge til rette for at reiselivet raskt kan komme på fote igjen. Kommuner kan blant annet:

Begrense bruk av full skjenkestopp ved særskilte tiltak. Eksempelvis har byrådet i Bergen satt inn tiltak der det er smitteøkning og lykkes med å balansere behovet for tiltak og behovet for å få opp aktiviteten i reiselivsnæringen.

 • Gratis skjenkebevilling. Tilrettelegge for aktivitet ved å tilby gratis skjenkebevilling ut året
 • Gratis leie av uteplass. Tilby gratis leie av uteplass ut året, og åpne nye områder for uteservering ut året.
 • Effektive vurderingsprosesser. Effektive søknadsprosesser for løyver og tiltak kan gjøre gjenåpningen mer effektiv.
 • Trekk folk ut og book arrangementer i kommunal regi. Å legge til rette for mindre kulturarrangementer som trekker folk til området, og å begynne å bestille konferanser og møter for høsten, vil hjelpe mange.
 • Ha en tett dialog. Alle kommuner bør nå ha en tett dialog med lokale reiselivsaktører fremover, for å best forstå hvilke tiltak som vil hjelpe med å øke aktiviteten.

Andre punkter vi jobber med: Nedtrapping av nasjonale tiltak.

Nedtrapping av nasjonale tiltak. NHO Reiseliv har vært en pådriver for større bruk av lokale tiltak, fremfor nasjonale restriksjoner. NHO Reiseliv mener at det er viktig at man har både smittevern og opprettholdelse av arbeidsplasser som målsetting for de tiltakene som vurderes. I midten av april presenterte regjeringen en gjenåpningsplan for samfunnet, som ble iverksatt natt til fredag 16. april. Vi vil fortsette å fremme fornuftige løsninger for smitteverntiltak og en rask gjenåpning der det er mulig, i tiden som kommer.

Om situasjonsanalysen

NHO Reiseliv følger konsekvensene av koronasituasjonen tett gjennom regelmessige medlemsundersøkelser og bransjemøter. Denne situasjonsanalysen oppdateres månedlig og gir oss viktig innsikt i vårt arbeid og hyppige møter med myndighetene, der vi  fremmer forslag til tiltak for redde livsverk, arbeidsplasser og reiselivsbedrifter over hele landet.

Har du spørsmål eller innspill? Spør gjerne:

Bransjeråd for smittevern: plakater og veiledere

Bransjespesifikke veiledere for håndtering av smitteverntiltak under koronautbruddet.

 • Trygg camping
 • Trygg servering
 • Trygg overnatting 
 • Trygge opplevelser

Nyhetsbrev fra NHO Reiseliv

Nyhetsbrev fra NHO Reiseliv

NHO Reiseliv sender hyppige oppdateringer med siste nytt om situasjonen for norske reiselivsbedrifter. Meld deg på her.

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 0 nyhetsbrev:

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: