– Godt fornøyd med at arbeidstidsreglene mykes opp

Nyhet, Arbeidsrett, Politikk

Publisert

Regjeringens forslag til arbeidsmiljølov åpner for mer fleksibilitet i arbeidstidsreglene. Det gir både arbeidstakere og arbeidsgivere større mulighet til å jobbe når bedriften trenger det og når det passer den enkelte arbeidstaker.

Regjeringen foreslår å øke rammene for daglig arbeidstid i bedrifter der partene er enige om gjennomsnittsberegning av arbeidstiden.

Forslaget innebærer at maksimal alminnelig arbeidstid øker fra 9 til 10 timer i bedrifter som har individuelle avtaler med de ansatte. For tariffbundne bedrifter som har inngått avtale med tillitsvalgte, øker maksimal alminnelig arbeidstid fra 10 til 12,5 timer.

 Vi er godt fornøyd med at arbeidstidsreglene mykes opp. Det vil ha stor nytte for reiselivsnæringen, sier administrerende direktør Kristin Krohn Devold i NHO Reiseliv.

Hun peker på at reiselivsnæringen er utsatt for store svingninger.

 Det gjelder både sesongsvingninger og andre mer uberegnelige svingninger. Oppmykningen av reglene om gjennomsnittsberegning vil gi bedriftene større mulighet til å tilpasse arbeidstiden til behovet. Samtidig gis de ansatte større fleksibilitet ved at de kan jobbe lengre dager når det er behov for det mot å kunne mer fri i roligere perioder, sier hun.

Regjeringen har også foreslått nye regler som åpner for at bedrifter kan ansette midlertidig i opptil 12 måneder.

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: