– Øk potten til Nasjonale turiststier

Nyhet, Politikk

Publisert

Trolltunga er en av Norges turistmagneter som har fått støtte gjennom ordningen Nasjonale turstier til utbedring av stier, bro og sikkerhetstiltak.

Norge har opplevd en stor vekst av utenlandske turister de siste årene, og mye tyder på at norsk reiseliv går mot en ny rekordsommer. – Vi må øke potten til Nasjonale turiststier betraktelig slik at vi er beredt til å ta imot den økte turiststrømmen, sier NHO Reiseliv-direktøren.

Kristin Krohn Devold, direktør i NHO Reiseliv, møter klima- og miljøminister Vidar Helgesen under Arendalsuka neste uke. Sammen med flere store aktører innen reiselivet vil hun overrekke et veikart «Mot et bærekraftig reiseliv» der reiselivet har staket ut en kurs for hvordan Norge skal bli et av verdens mest bærekraftige reisemål innen 2030.

Ett av tiltakene som trekkes frem, er å øke potten til Nasjonale turiststier. NHO Reiseliv-direktøren er klar på at det vil være helt nødvendig å utvide ordningen betraktelig hvis Norge skal være rustet til å ta imot den økte turiststrømmen:

– Vi trenger mye mer penger i potten hvis vi skal være beredt til å ta imot alle de turistene som kommer til Norge de neste årene, sier Krohn Devold. 
– Vi må være føre var, og gjøre de investeringene som er nødvendig for at vi skal oppnå status som et av verdens mest foretrukne, bærekraftige reisemål.Kristin Krohn Devold, direktør i NHO Reiseliv

– Å skape en bærekraftig utvikling som turistland krever nasjonal innsats og ekstra midler slik at vi kan vokse som et populært reisemål, samtidig som vi tar vare på naturen vår. Det er myndighetenes ansvar å tilrettelegge for infrastruktur. Tilrettelegging og vedlikehold av natur- og turistattraksjoner bør dekkes av statlige og kommunale budsjetter, fortsetter hun.

Får støtte fra DNT og Norsk Friluftsliv

Berit Kjøll, styreleder i Den Norske Turistforening (DNT), er klar på at den økte turismen krever nye tiltak:

– DNT har i snart 150 år tilrettelagt for at det skal være enkelt og trygt å få gode naturopplevelser i Norge, men vi ser nå at den store tilstrømningen på enkelte attraksjoner krever mer enn det vi som en frivillig medlemsorganisasjon kan forventes å finansiere. Økt tilstrømning i naturen krever nye tiltak for å sikre at vi tar vare på den og de som vil på tur på en god måte. Derfor håper vi at både myndigheter og turistnæringen nå følger opp de konkrete tiltakene som ligger i veikartet, sier Kjøll.

– At flere nordmenn og utenlandske turister bruker norsk natur, er en kjempemulighet. Det fremmer friluftsliv, folkehelse og en god bærekraftig økonomi. Dette er noe av det vi skal leve av fremover. På samme måte som man gjorde investeringer i oljenæringen, må man investere i tilrettelegging av Norge som et bærekraftig reisemål, sier Lasse Heimdal, generalsekretær i Norsk Friluftsliv.

Venter 30 millioner utenlandske turister i 2030

Ordningen med Nasjonale turiststier ble innført i første omgang for å dekke akutte behov i et fåtall områder som har hatt ekstraordinær økning av besøkende fra utlandet. I fjor ble det registrert nærmere 10 millioner utenlandske overnattinger – en vekst på 10 prosent fra året før. De siste tre årene har det vært en gjennomsnittlig økning i utenlandske overnattinger på åtte prosent i året.

– Dersom vi legger en årlig vekst på åtte prosent til grunn, vil vi i 2030 få om lag 30 millioner utenlandske turister til Norge. Alle prognoser tyder på at dette er et realistisk anslag. Det betyr at de neste 10 årene vil det neppe være kun et fåtall kommuner som opplever store besøksstrømmer. Etter hvert som vi blir flinkere til å markedsføre flere flotte steder i Norge, vil flere kommuner få behov for ekstra midler til tilrettelegging og vedlikehold, sier Krohn Devold.

– Trenger en skikkelig boost

Regjeringen bevilget 7,5 millioner til ordningen i statsbudsjettet for 2017. Videre varsler reiselivsmeldingen, som ble behandlet i Stortinget før sommeren, at ordningen skal utvides og styrkes. Det mener Krohn Devold er positivt, men hun understreker at regjeringen må være rause i neste års statsbudsjett:

– Det er veldig positivt at regjeringen foreslår å utvide ordningen, men jeg mener ordningen må få en skikkelig «boost» for at vi skal sikre de mest besøkte attraksjonene våre. Vi må ta innover oss at vi er i ferd med å bli et turistland, og da må staten ta et enda større ansvar, avslutter hun.

Lanseres 15 august i Arendal

Tirsdag 15.august lanseres veikartet mot et bærekraftig reiseliv. NHO Reiseliv er en av 10 avsendere sammen med De historiske hotell, Den Norske turistforening, Fellesforbundet, Hanen, Innovasjon Norge, NCE Tourism, Norges Naturvernforbund, Norsk Reiseliv, Virke Reise Norge og Kultur. Klima- og miljøministeren mottar veikartet på vegne av regjeringen.

Se også: 

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: