Oljeutvinning i Lofoten og Vesterålen

Nyhet

Publisert

Da regjeringen sa nei til en konsekvensutredning av nordområdene uttalte NHO Reiseliv at vi så gode markedsføringsmuligheter knyttet til neiet.

Den borgerlige regjeringen valgte å si nei til en konsekvensutredning av havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja for snart fire år siden. Høsten 2017 er det duket for et nytt stortingsvalg hvor spørsmålet om oljeboring i nordområdene nok en gang kommer til å bli gjenstand for het debatt.

NHO Reiseliv er i utgangspunktet positiv til olje- og gassvirksomhet i Nordområdene, men det er et betinget ja. Forbeholdene for et ja til slik virksomhet er mange. Lofoten, Vesterålen og andre spektakulære områder langs kysten i Nordområdene, er å regne for nasjonale attraksjoner som turister over hele verden kommer for å besøke. Den fremste ressursen for norsk reiseliv er nettopp naturen og muligheter for naturbaserte opplevelser. 

Reiseliv og olje og gassvirksomhet langs kysten i Nordområdene kan ha stor gjensidig nytte av hverandre, men det forutsetter at det skjer på en måte som ivaretar reiselivets interesser. Olje- og gassnæringen er en viktig kunde for reiselivet, og kan bidra til å skape flere helårsarbeidsplasser.

Kompleks debatt

Debatten om oljeboring i Lofoten er kompleks, og det gjenspeiler også NHO Reiselivs synspunkter. Da regjeringen for snart fire år siden satt en stopper for en konsekvensutredning uttalte vi at vi så gode markedsføringsmuligheter knyttet til neiet.

For noen medlemmer er et oljefritt nordområde og uberørt natur et unikt trekkplaster. For andre vil slik virksomhet by på nye forretningsmuligheter innenfor overnatting, servering og transport.
Det er viktig å understreke at NHO Reiseliv lytter til lokale medlemmer i Lofotregionen, vår regionforening NHO Nordland og vårt regionstyre i Nord-Norge før vi tar standpunkt. Det vil vi gjøre til høsten også.

Videre er det viktig å understreke at en konsekvensutredning ikke er det samme som oljeboring. Det vil være nyttig å få kunnskap om hvilke følger olje- og gassutvinning vil få for reiselivet i Lofoten, Vesterålen og Senja.

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: