NHO Reiseliv

Innhold

Veien til det utslippsfrie reiselivet: – Vi hjelper ikke verden ved at flere av reisene går til konkurrentene

Nyhet, Politikk

Publisert

– Viktige norske aktiviteter for framtidens ferierende er de ikke-motoriserte, som vandring, sykling og ski, sier NHO Reiseliv-sjef Kristin Krohn Devold. Foto: Fredrik Schenholm - Visitnorway.com og Per Sollerman.

Norge må ha som mål å bli best i verden på utslippsreduserende teknologi, mener NHO Reiseliv-sjefen.

Torsdag 30. november var NHO Reiseliv medarrangør av seminaret «Veien til det utslippsfrie reiselivet» i Oslo. Der holdt NHO Reiseliv-sjef Kristin Krohn Devold innlegg om reiselivets betydning for Norge.

Reiselivsnæringen er verdens tredje største eksportnæring, og den vokser raskt - globalt opp mot fire prosent per år. I år 2000 var 674 millioner turister på reise. I fjor var over 1,1 milliarder turister på reise. Og i første halvdel av 2017 har EU-turismen økt med åtte prosent.

NHO Reiseliv-direktøren mener det er svært viktig at Norge tar sin del av den internasjonale reiselivsveksten.

– Vi hjelper ikke verden ved at flere av reisene går til konkurrentene. Utslipp fra transportsektoren vil komme uansett hvor kunden reiser. Norge må bli best i verden på teknologi og investeringer som gjør at vi har mindre utslipp fra våre transportformer enn andre land, og at aktivitetene på reisemålet er så utslippsfrie og bærekraftige som mulig, sier hun.

– Må styre mot nullutslipp

Norge har ambisjoner om å ha befestet posisjonen som et av verdens foretrukne reisemål for bærekraftige natur- og kulturbaserte opplevelser i 2030, ifølge reiselivsnæringens rapport «Mot et bærekraftig reiseliv: Veikart fra reiselivsnæringen i Norge», som kom i juli.

– Det er bred samlet enighet blant våre bedrifter om at både hoteller, spisesteder og destinasjoner må styre mot nullutslipp, og en rekke av våre destinasjoner har søkt sertifisering som bærekraftig destinasjon. Matsvinnarbeidet hos våre spisesteder, inkludert nye aktører som formidler restemat til nye brukere slik at intet skal gå til spille, er et av prosjektene med størst miljøgevinst, sier Krohn Devold.

Spredning av trafikk - lavere miljøbelastning

Samtidig som reiselysten øker og konkurranselysten består, skal Paris-avtalen, den nye, internasjonale klimaavtalen som innbefatter alle FN-land, tre i kraft om to år. Det overordnede målet er å begrense den globale oppvarmingen til «godt under to grader».

Krohn Devold mener spredning av turisttrafikken til flere reisemål og sesonger, og til norske bærekraftige destinasjoner, vil gi lavere miljøbelastning.

– Både stier og infrastruktur (toaletter, søppelkonteinere, parkering, campingområder) er tjent med jevn og spredd trafikk slik at kø og kaos ikke oppstår. Bærekraft handler også om sunn økonomi, og det er lettere å lage gode bemanningsplaner og rekruttere riktig når trykket fordeles jevnere. Bærekraft handler også om lokalsamfunnet, og at de besøkende tilpasses i volum til det lokalbefolkningen ønsker, sier hun.

Klart standpunkt fra reiselivet

NHO Reiseliv-sjefen minner også om at reiselivet har tatt et klart standpunkt mot både «heli-skiing» og annen motorisert ferdsel som ikke er nyttetransport i naturen.

– Viktige norske aktiviteter for framtidens ferierende er de ikke-motoriserte, for eksempel vandring, sykling, ski, surfing, kajakk og seiling, sier Krohn Devold, som allerede ser økt etterspørsel etter transportmidler, produkter og overnattingssteder med lave utslipp.

– Det er det ikke tvil om. Å reise på Tesla-rundtur i Norge er et eget produkt under utvikling. Næringslivet etterlyser økonomiske insentiver for å velge elektriske varebiler og busser for å få samme skifte som i privatbilmarkedet. Norske fly har lavest utslipp i verden og er svært interessert i maksimal andel biodrivstoff. Vi har fått flere hybridferger og skip, og vi har en helelektrisk ferje i Flåm/Aurlandsfjorden. Samtidig har det aldri vært større interesse for teltturer og fotturer i fjellet, toppturer på ski og kajakkferier.

Krohn Devold mener det er flere som har ansvar for å øke bevisstheten om at natur- og friluftsopplevelser er unike reiselivsprodukter.

– Ansvaret må deles mellom lokale myndigheter, som beslutter hvor busser har lov til å stå på tomgang, hvor folk får lov å parkere, hvor mange cruiseturister havna skal ha per dag, og staten, som blant annet lovregulerer utslipp og motorisert ferdsel, og friluftsorganisasjonene og reiselivet, som ønsker å ha et varig produkt å selge.

Se også:

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: