NHO Reiseliv

Innhold

Få vil fly mindre for å spare miljøet

Nyhet, Tall og fakta

Publisert

Kristin Krohn Devold

NHO Reiseliv-direktøren er ikke overrasket over at folk flest ikke er villige til å fly mindre for å spare miljøet. Hun minner om at fly-utslipp står for kun to prosent av verdens CO2-utslipp, mens matproduksjon står for åtte prosent.

Å fly mindre er ikke et prioritert bidrag til et grønt skifte blant nordmenn. Folk flest vil heller gjennomføre hverdagstiltak, som å redusere forbruket sitt, for å bli grønnere.

Det viser NHO Reiselivs årlige «grønne reisegallup», som kartlegger i hvilken grad nordmenn er opptatt av å være miljøvennlige når de er på reise. Undersøkelsen gjennomføres av Kantar TNS på oppdrag for NHO Reiseliv blant 1093 nordmenn over 18 år.

Få er villige til å fly mindre

Undersøkelsen viser at kun 17 prosent er villig til å redusere antall flyreiser for å bidra til en grønnere verden. I stedet for å fly mindre vil folk flest heller minske personlig forbruk, bruke andre miljøvennlige transportmidler og kildesortere.

Fly-utslipp står for kun to prosent av verdens CO2-utslipp, mens for eksempel matproduksjon står for åtte prosent. Kristin Krohn Devold, administrerende direktør i NHO Reiseliv 

– Undersøkelsen viser at det er lite aktuelt for nordmenn flest å fly mindre for å bidra til et grønt skifte. Fly-utslipp står for kun to prosent av verdens CO2-utslipp, mens for eksempel matproduksjon står for åtte prosent. Det betyr at reduksjon av matsvinn kan ha en mye større effekt på klimautslipp enn å redusere antall flyreiser, sier administrerende direktør Kristin Krohn Devold i NHO Reiseliv.

– Med rett stimuli, som omlegging til elbil, vil folk gjøre det de kan for å redusere sitt CO2-avtrykk, uten at de trenger å reise mindre. Fly er ofte nødvendig for å komme seg fra A til B, og alle prognoser viser at vi kommer til å reise mer i fremtiden. Derfor må det tilrettelegges for tiltak som er enkle og realistisk å få til for folk flest, som å redusere personlig forbruk, sykle eller velge elbil fremfor diesel/bensin, fortsetter Krohn Devold.

– Trenger insentiver

Krohn Devold mener det trengs insentiver for å få til det samme skiftet i næringslivets bilpark, som myndighetene har fått til i privatbilmarkedet med elbilsatsingen.

– For næringslivet og offentlige oppdragsgivere trengs det økonomiske insentiver for å velge elektriske varebiler, busser, ferger og skip, for å få samme skifte som i privatbilmarkedet. Teknologien eksisterer allerede. Det er mulig å få til en elektrifisering av de aller fleste transportformer, utenom fly. La oss starte der det faktisk er mulig å gjøre en forskjell, og med de tiltakene som har størst effekt på klimautslipp, fortsetter Krohn Devold.

En av to vil tilpasse ferien

Selv om nordmenn er lite villige til å fly mindre, viser undersøkelsen at mange er opptatt av å være miljøvennlige når de er på reise. En av to vil tilpasse feriene sine for å redusere miljøødeleggelser, og om lag en av tre er opptatt av at stedene de besøker, er klima- og miljøvennlige. 35 prosent er villig til å betale litt ekstra for en opplevelse i Norge hvis virksomheten er klima- og miljøvennlig.

– Det betyr at det er viktig for destinasjonene å sertifisere seg som bærekraftige destinasjoner, og at kommuner og reiseliv samarbeider om dette. At såpass mange er villige til å betale ekstra for å bo på et miljøvennlig hotell eller reise med en elektrisk ferje, gjør at det stilles nye og høye krav til reiselivsaktørene om å tilby miljøvennlige produkter og tjenester. Det har allerede skjedd en stor omstilling i reiselivet der arbeidet med å redusere matsvinn er ett av prosjektene med størst miljøgevinst, sier Krohn Devold.

«Spis så mye du vil, men ikke kast maten»

NHO Reiseliv-direktøren forteller at det har skjedd en stor omstilling i reiselivet, og at mange aktører har innført tiltak for å redusere energi- og vannforbruk og kaste mindre mat.

Ifølge undersøkelsen er det hotellbransjen som oppleves å ha kommet lengst i den grønne omstillingen i reiselivet. Oppunder halvparten av forbrukerne oppfatter at hotellene har tatt grep for en grønnere omstilling. Ett eksempel er Thon Hotels, som deltar i Matvett-prosjektet:

Morten Thorvaldsen, konserndirektør i Thon Hotels

Morten Thorvaldsen, konserndirektør i Thon Hotels

– Thon Hotels har kastet 22 tonn mindre matavfall siden vi startet med Matsvinn-prosjektet, noe som tilsvarer 68 tonn CO2-utslipp, forteller Morten Thorvaldsen, konserndirektør for Thon Hotels. Han forteller at en viktig del av arbeidet med å redusere matsvinn er å opplyse gjestene om hvordan de selv kan bidra.

– Den største andelen av matsvinnet kommer fra buffetene. Vi oppfordrer derfor gjestene til å forsyne seg flere ganger, og vi har laget bordskilt med slagord som «spis så mye du vil, men ikke kast maten». Enkelte hoteller har plakater som forteller hvor mye mat vi kastet dagen før. Dette har blitt godt mottatt av gjestene. Alle forstår at de må bidra med sitt.

Videreselger overskuddsmat

– Thon Hotels samarbeider også med To Good To Go, og har reddet 4167 porsjoner fra søpla hittil, hvilket betyr et kutt i klimautslipp tilsvarende 8,3 tonn CO2. Vi skal få inn flere hoteller på denne ordningen, som via en app gjør at hotellet kan videreselge overskuddsmat til en rimelig pris, avslutter Thorvaldsen.

Se også: 

20. - 21. mai på Clarion Hotel The Hub i Oslo

Reiselivet vokser verden over. Hvordan kan veksten i Norge skje på en måte som er til gode både for oss som bor her, og for de som kommer på besøk?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: