NHO Reiseliv

Innhold

Fortsatt nei til turistskatt

Nyhet, Politikk

Publisert

Lofoten har blitt et populært reisemål, og har opplevd en stor økning i antall besøkende de siste årene. Foto: Thomasz Furmanek, Visit Norway

Turistskatt har vært oppe til diskusjon i mediebildet sommeren 2017. NHO Reiseliv advarte tidlig mot å innføre turistskatt, og et politisk flertall har sagt nei til forslaget.

- Diskusjonen om turistskatt burde være over, for den er ikke er ønsket av partiene. Jo mer tid vi bruker på et avvist politisk virkemiddel, jo mindre diskuterer vi andre gode løsninger for å legge til rette for turistveksten.
Kristin Krohn Devold


Krohn Devold fastholder at turistskatt, som vil være en særskatt på den reisende, ikke er løsningen på utfordringer den økte turisttrafikken gir for populære destinasjoner:

– Tiden er overmoden for å dreie fokuset over på andre løsninger. Turistveksten er først og fremst positiv og potensialet for videre vekst er stort. Vi må imidlertid sørge for at utviklingen blir bærekraftig både for natur og lokalsamfunn, og at den er økonomisk lønnsom. Det vil kreve investeringer og midler til tilrettelegging, men turistskatt er ikke løsningen, sier Krohn Devold.

– Norge er allerede tyngre skattet enn våre nordiske konkurrenter. Vi må for all del ikke gjøre det dyrere for turister å velge Norge som reisemål, ved å innføre en skatt som betales av turisten selv, fortsetter Krohn Devold.

Reiselivsdirektøren viser til at saken politisk fikk sin konklusjon under behandlingen av Reiselivsmeldingen «Opplev Norge – Unikt og eventyrlig» i Stortinget 30.mai, hvor det var tverrpolitisk enighet om nei til å innføre turistskatt i Norge. Dette har også representanter fra de ulike partiene bekreftet i ulike debattmøter, senest på Arendalsuken 15.august, under lanseringen av veikartet «Mot et bærekraftig reiseliv»

Myndighetenes ansvar å sikre infrastruktur

NHO Reiseliv er helt klar på at økt turisme krever god infrastruktur, men mener en slik tilrettelegging og vedlikehold av turist- og naturattraksjoner skal dekkes av statlige og kommunale budsjetter.

– Å skape en bærekraftig utvikling som turistland krever nasjonal innsats og ekstra midler slik at vi kan vokse som et populært reisemål samtidig som vi tar vare på naturen vår. Det er myndighetenes ansvar å tilrettelegge for denne infrastrukturen, sier Krohn Devold.

– Kommunene må ta en aktiv rolle

NHO Reiselivs-direktøren mener det finnes flere gode løsninger for hvordan håndtere de utfordringer økt trafikk gir for populære destinasjoner, og også hvordan midlene til dette kan sikres bedre i fremtiden. Hun lover at NHO Reiseliv vil gjøre sitt for å få styrket midler til utvikling av reisemål, men oppfordrer kommunene til å ta en aktiv rolle og til å lære av hverandre:

– Kommunene må bestemme seg for om de vil satse på reiseliv med de arbeidsplassene, ringvirkninger og verdier det vil gi. De må bidra til å finne praktiske løsninger, noe de allerede gjør de aller fleste steder. I tillegg mener vi kommunale overføringer i større grad må dimensjoneres basert på hvor store besøkstall de har, og ikke kun innbyggertall. Her kan vi bidra ved å legge press på myndighetene, på samme måte som vi har bedt om at potten for Nasjonale turstier også må økes betraktelig, sier Krohn Devold.

Utfordringene og løsningene NHO Reiseliv peker på:

  • Tilrettelegging av stier med stor ferdsel: NHO Reiseliv vil sikre allemannsretten og at det å gå på en sti og bevege seg i natur skal være gratis. Det finnes flere måter å finansiere stier som har stor ferdsel som må steinsettes for å hindre erosjon. Man kan allerede i dag søke på lokale og nasjonale spillemidler til stiarbeid. I tillegg bidrar en rekke private stiftelser bla. Gjensidige stiftelsen, Sparebankstiftelsen og Olav Thon med midler til stiutvikling, skilting og informasjon. Samarbeid med frivillige friluftsorganisasjoner som viktige bidragsytere i dette arbeidet må styrkes, ikke svekkes. NHO Reiseliv foreslår også at potten til Nasjonale turstier økes betraktelig.
  • Bygging og drift av toaletter og søppelhåndtering: Offentlige toaletter og renovasjon er en kommunal oppgave, men disse kan finansieres gjennom brukerfinansiering. Vi mener at kommuneoverføringene fra staten i større grad må dimensjoneres basert på hvor store besøkstall kommunene har. Norge er blitt en turistdestinasjon for hele verden, dette må også reflekteres i nasjonale budsjetter.
  • P-plasser: Kommunene må ta et reguleringsansvar og tilrettelegge for nok P-plasser. Lokale sentra kan gjerne forskånes fra bil- og busstrafikk ved at kommuner, i samarbeid med grunneiere bygger større P-plasser utenfor byer og tettsteder og der de besøkende må gå inn. (Beboer-parkering er innført med hell mange steder slik at lokale beholder tilgang).
  • Sikkerhet: Midler til beredskap gjennom for eksempel Røde Kors må opprettholdes. Midler til politi må i større grad dimensjoneres etter besøkstall (ref. Hemsedal/Trysil).
  • Informasjon/markedsføring for å spre trafikken: Norge har fortsatt god plass til flere turister, men de kan med fordel spres bedre. Her spiller Innovasjon Norge en viktig rolle ved at de markedsfører både andre destinasjoner og andre årstider som har ledig kapasitet.

Se også:

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: