Turistskatt en dårlig idé

Nyhet, Politikk

Publisert

Foto: CH - visitnorway.com

Etter tidenes reiselivssommer med rekordvekst i utenlandske overnattinger har det oppstått debatt om hvorvidt Norge bør innføre en turistskatt. NHO Reiseliv advarer sterkt mot å gjøre Norge dyrere for besøkende.

Derfor vil vi ikke ha turistskatt

Turistskatt betales av turistene selv, men vil føre til en stor konkurranseulempe for reiselivsbedriftene fordi det blir dyrere for turister å reise til Norge. Færre turister vil minske næringens mulighet til å øke marginene slik at det blir rom for investeringer og lønnsutvikling til ansatte.

Våre naboland har ikke turistskatt. Nordlys finnes også i Finland. Hvis det blir dyrere å besøke Norge, er det fare for at nordlysturister velger Finland fremfor oss.

Hensikten med en turistskatt er å dekke for eksempel tilrettelegging og vedlikehold av populære naturattraksjoner og severdigheter. NHO Reiseliv-direktør Kristin Krohn Devold mener en turistskatt kan hemme Norge i den tøffe internasjonale konkurransen om turistene.

Risikabelt

– Flyseteavgiften og økt moms på overnatting har allerede påført reiselivet en svært uheldig konkurranseulempe. Fra før er også norsk reiseliv hardere beskattet enn våre nordiske konkurrenter. En turistskatt vil svekke vår konkurranseevne ytterligere. Vi risikerer at turistene velger andre nordiske reisemål som er billigere, sier Krohn Devold.

Lofoten er eksempel på et område der den økte turiststrømmen de siste årene har slitt på natur og severdigheter. Enkelte aktører i regionen mener tilrettelegging og utvikling ikke kan finansieres av næringen og kommunene alene. De mener en turistskatt vil være nødvendig dersom Lofoten skal kunne tilrettelegge for økt turisttrafikk i fremtiden.

– Reiselivet betaler allerede for 4G, veier og infrastruktur gjennom dagens skatt. Økt turisme gir økte inntekter til det offentlige gjennom bedriftenes skatter og avgifter, og øker skatteinntektene fra ansatte i næringen.Kristin Krohn Devold

Regjeringen sier nei til turistskatt

Regjeringen har blankt avvist forslaget om å innføre turistskatt i Norge.

– Regjeringen ønsker generelt å redusere skatter og avgifter for næringslivet. Vi har fått innspill om at noen ønsker en ny særskatt knyttet til turisme under forutsetningen av at skattene tilbakeføres sektoren. Som kjent er det ikke slik skattesystemet vårt fungerer, sa statssekretær Dilek Ayhan (H) til Dagens Næringsliv denne uken.

Reiselivsdirektøren er glad for at statssekretæren sier nei til forslaget:

– Det gir et signal om at regjeringen begynner å anerkjenne reiselivet som en av de pilarene Norge kan lene seg på både økonomisk og sysselsettingsmessig. Nå er det viktig å ikke gjøre feil som snur den positive trenden, som for eksempel å innføre en ny turistskatt, sier Krohn Devold.

Reiselivet betaler allerede for fellesgoder

Reiselivet betaler allerede for 4G, veier og infrastruktur gjennom dagens skatt. Økt turisme vil dessuten gi økte inntekter til det offentlige gjennom bedriftenes skatter og avgifter, samt økte skatteinntekter fra ansatte som jobber i næringen.

– Det er det offentliges oppgave å prioritere bruken av disse midlene for å vedlikeholde og utvikle attraksjoner og destinasjoner. Vi jobber for lavere skatter og avgifter for våre reiselivsbedrifter. En ny skatt kan dessuten bli dyrere å inndrive og administrere enn det skatteentusiastene ser for seg, avslutter NHO Reiseliv-sjefen.

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: