NHO Reiseliv

Innhold

Skattesystemet må tilpasses delingsøkonomien

Nyhet, Politikk

Publisert

NHO reiselivs Kristin Krohn Devold er positiv til AirBnb

Nye tjenester i delingsøkonomien, som Airbnb, utfordrer reiselivsnæringen med sine helt nye tilnærminger. NHO Reiseliv er grunnleggende positiv til delingsøkonomien og mulighetene den gir i et samfunn.

Utviklingen innen digital teknologi er et ubetinget gode. Digitaliseringen har allerede revolusjonert reiselivsnæringen innenfor områder som markedsføring, bookingløsninger og annen gjestekommunikasjon.

De siste årene har Airbnb og andre plattformbaserte reiselivskonsepter vokst seg store internasjonalt. Slike aktører bidrar til et større mangfold i reiselivsnæringen. Gjesten får mer å velge i, som igjen gjør en destinasjon mer interessant. Når både nye og etablerte aktører jobber for å tiltrekke seg besøkende, vil også markedet øke deretter. Det vil forhåpentlig bidra til ytterligere vekst for norsk reiseliv.

Samtidig skaper delingsøkonomien noen utfordringer som aktører og særlig myndigheter må ta stilling til. Det er helt naturlig at innovasjon fører med seg både utfordringer og muligheter. Å imøtekomme begge kan være en krevende balansegang. Ingen enkeltaktører eller organisasjon har løsningen alene, den må vi komme frem til i fellesskap.

Et tilpasset skattesystem

Likevel er det noen grunnleggende spilleregler som må gjelde for alle markedsaktører. Blant annet går det på allmenne krav til skatt.

Det offentlige må gjøre det enkelt for aktører å følge gjeldende skatteregelverk og betale den skatten de skal. At Norge har et av de mest digitaliserte skattesystemene i verden er positivt. Skattesystemet bør relativt enkelt kunne fange opp data fra de heldigitale plattformtjenestene.

NHO Reiseliv er svært glad for at skattemyndighetene og plattformselskapene har innledet dialog om hvordan skatterapportering – og innbetaling kan sikres best mulig.  Samtidig er det viktig at skattemyndighetene, i tillegg til å analysere utviklingen, følger opp med kontroller.

Øvrige krav og reguleringer

Delingsøkonomien utfordrer ikke bare skattepolitikken. NHO Reiseliv mener myndighetene må se nærmere på hvilke krav som stilles til næringsdrivende og hvilke krav som også må stilles til delingsaktører. Innenfor transportnæringen kan det dreie seg om løyver, innenfor overnatting kan det være snakk om krav til brannsikkerhet. Noen reguleringer må kanskje gjelde fra dag én, mens andre reguleringer skal slå inn på et senere tidspunkt, avhengig av for eksempel antall rom som leies ut og antall utleiedøgn. Det kan også tenkes at enkelte reguleringer tilhører en annen tid og kan fjernes i sin helhet.

Ny rapport om delingsøkonomi

NHO Reiseliv er medlem av den europeiske reiselivsorganisasjonen Hotrec. I høst la Hotrec frem en rapportmed ti enkeltforslag til hvordan delingsøkonomien, og spesielt Airbnb, bør reguleres. NHO Reiseliv stiller seg bak hovedkonklusjonen, men mener at flere av enkeltforslagene må tilpasses det norske regelverket. Rapporten nevner flere konkrete krav om for eksempel tak på antall utleiedager og registreringsplikt for utleiere. NHO Reiseliv mener Hotrec-rapporten kan være et godt grunnlag for diskusjon om regulering av delingsøkonomien.

Samarbeid nødvendig

Delingsøkonomien er med på å utfordre dagens strukturer på en positiv måte. Aller viktigst er det å sikre at staten får skatteinntekter fra delingsaktørene. I tillegg er det nødvendig med en bransjevis gjennomgang av eksisterende reguleringer for å se om det er rom for liberalisering.

Delingsøkonomien verken kan eller skal reguleres bort. Samarbeid mellom regulerende myndigheter, eksisterende aktører og de nye aktørene er helt nødvendig for å forstå hvordan innovasjon endrer reiselivsnæringen. Med samarbeid er det mulig å finne gode løsninger på hvordan delingsøkonomien kan ivaretas best mulig i kombinasjon med den etablerte økonomien.

Les også: Delingsøkonomien (politisk sak)

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: