Rekordstor vekst i Airbnb-utleie i sommer

Nyhet, Overnatting, Politikk, Tall og fakta

Publisert

Airbnb illustrasjonsbilde

Illustrasjonsbilde. Foto: Privat

Airbnb fortsetter å vokse i Norge, og nådde nye høyder denne sommeren.

Kristin Krohn Devold

Adm.dir. i NHO Reiseliv, Kristin Krohn Devold, mener myndighetene må ta grep.  Foto: Per Sollermann.

Totalt var det 2 212 000 solgte romdøgn via Airbnb i juni, juli og august i år, viser ferske estimater fra analysebyrået Capia. Det er en økning på 22 prosent fra samme periode i fjor og ny sommerrekord for Airbnb-utleie i Norge.

– Dette er historisk høye tall. Airbnb bidrar til et positivt mangfold i reiselivet, men vi har i flere år kjempet for at inntektene fra Airbnb-utleie skattlegges og rapporteres til skattemyndighetene. Vi vet at Finansdepartementet jobber for å iverksette rapporteringsplikt for Airbnb, og det er på høy tid. Mens hotellene både skatter til fellesskapet og skaper arbeidsplasser, er det få som skatter av Airbnb, sier Kristin Krohn Devold, administrerende direktør i NHO Reiseliv.  

Vokste langt mer enn hotellene

I 2018 økte antall solgte romdøgn via Airbnb med 45 prosent fra året før, mens hotellene hadde en økning på kun 2 prosent. Utleiegiganten har over en femtedel av overnattingsmarkedet i Norge, viser Capias sammenligning av romdøgn fra Airbnb og hotellene i 2018.

Myndighetene kan ikke lenger stå passivt og se på at denne næringen får fritt spillerom til å vokse og nærmest ta over det etablerte hotellmarkedetKristin Krohn Devold, administrerende direktør i NHO Reiseliv 
Leieinntekter på over 1 milliard kroner i sommer 

Antall enheter med Airbnb-utleie i Norge var i sommer 31 686, en økning på 2,9 prosent fra samme periode i fjor. Rombelegget er opp 7,7 prosentpoeng. Samlede leieinntekter i løpet av de tre sommermånedene var 1,1 milliarder kroner, en økning på 26 prosent fra fjorårets sommer. I 2018 var skattepliktig inntekt av Airbnb-utleie beregnet til 1,8 milliarder. 

– Dette er tall som kommunene må være klar over, og jeg oppfordrer de nyvalgte kommunestyrene om å gjøre seg kjent med omfanget av Airbnb i sin region, og de store inntektene som ligger i Airbnb-utleie, fortsetter Krohn Devold.  

Skaper store konflikter  

I flere europeiske storbyer og i USA har den enorme veksten i Airbnb-utleie skapt store konflikter mellom besøkende og lokalbefolkningen.

– Flere land innfører reguleringer først og fremst som følge av klager fra lokale beboere, ikke konkurrende hoteller. Airbnb kan for eksempel gjøre det vanskeligere å skaffe boliger til nye innbyggere og studenter. I Canada er over 30 000 boenheter fjernet fra boligmarkedet på grunn av den kraftige fremveksten av kortidsutleie via Airbnb. Norske kommuner må sørge for harmoni mellom natur og miljø, og mellom fastboende og besøkende, sier Krohn Devold.

NHO Reiseliv er medlem av den europeiske reiselivsorganisasjonen Hotrec. Organisasjonen driver viktig lovpåvirkningsarbeid på vegne av reiselivsnæringen i Europa. Les Hotrecs siste oppdatering om utvikling og regulering av Airbnb i Europa, USA og Canada 

 Se også: 

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: