NHO Reiseliv

Innhold

Så mye tjener folk i Bærum på utleie gjennom Airbnb

Nyhet, Overnatting, Politikk

Publisert

Bærum

Rolfstangen i Bærum. Foto: onkelB/Wikimedia Commons (CC BY 3.0)

Inntektene fra Airbnb-utleie i Bærum er beregnet til 16 millioner kroner i 2018, en økning på 52 prosent fra 2017.

Det viser beregninger analyseselskapet Capia har gjort for NHO Reiseliv.

Romdøgn (definisjon)

Antall soverom i utleieenheter som leies ut. For 1-roms enheter settes romdøgn lik 1.

Kilde: Capia for NHO Reiseliv

I august 2018 ble det reservert 4973 romdøgn gjennom Airbnb i Bærum. Det er en økning på 21 prosent fra samme måned i 2017. Den tilgjengelige kapasiteten var på 8469 romdøgn, som ga et Airbnb-belegg på 59 prosent i Bærum i august i fjor.

Til sammenligning var 35 061 romdøgn tilgjengelig på hotellene i Bærum samme måned, viser tall fra Statistikknett.no, som bearbeider statistikk fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

Airbnb-kapasiteten utgjorde dermed en fjerdedel av hotellkapasiteten i kommunen denne måneden.

Flere fakta om Airbnb-utleie i Bærum

  • I august 2018 var 214 Airbnb-enheter tilgjengelig for leie i Bærum, en økning fra 211 i august 2017 (1 prosent). Det er flest enheter i kategorien leilighet som er tilgjengelig for utleie i Bærum. Størsteparten er leiligheter hvor gjesten disponerer hele enheten.

  • Antallet tilgjengelige romdøgn i Bærum har falt fra 8768 i august 2017 til 8 469 i august 2018, en reduksjon på 3 prosent.

  • Antall reserverte romdøgn har i samme periode økt med 21 prosent til 4973. Som et resultat av disse endringene har Airbnb-belegget i Bærum steget med 12 prosentpoeng og var på 59 prosent i august 2018.

Kilde: Capia for NHO Reiseliv

I Danmark får Airbnb rapporteringsplikt for alle inntekter hver utleier mottar. Her til lands har regjeringen foreslått det samme fra 1. januar 2020, men forslaget er foreløpig ikke vedtatt av Stortinget.

I Bærum er skatteinngangen fra Airbnb beregnet til 2,7 millioner kroner i 2018. Av denne summen har Bærum kommune rett på 1,4 millioner kroner.

Se også: 

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: