NHO Reiseliv

Innhold

Airbnb-vekst i Fredrikstad

Nyhet, Overnatting, Politikk

Publisert

Fredrikstad

Bryggepromenaden i Fredrikstad sett fra Kråkerøybroa. Foto: Thomas M. Hansen/Wikimedia Commons (CC BY-SA 3.0)

Inntektene fra Airbnb-utleie i Fredrikstad ventes å ende på 9,5 millioner kroner i 2018, en økning på 55 prosent fra 2017.

Det viser beregninger analyseselskapet Capia har gjort for NHO Reiseliv. Tallene viser også at 131 enheter var tilgjengelig for leie i august 2018. I alt ble det reservert 3535 romdøgn den aktuelle måneden, en økning på 56 prosent fra samme måned i 2017.

Romdøgn (definisjon)

Antall soverom i utleieenheter som leies ut. For 1-roms enheter settes romdøgn lik 1.

Kilde: Capia for NHO Reiseliv

Den tilgjengelige kapasiteten var på 7705 romdøgn, som ga et Airbnb-belegg på 46 prosent i Fredrikstad i august.

Til sammenligning var 14 539 romdøgn tilgjengelig på hotellene i Fredrikstad samme måned, ifølge Statistikknett.no, som bearbeider statistikk fra Statistisk sentralbyrå (SSB). Med andre ord var Airbnb-kapasiteten oppe i 53 prosent av hotellkapasiteten i Fredrikstad denne måneden.

Flere fakta om Airbnb-utleie i Fredrikstad

  • I august 2018 var 131 Airbnb-enheter tilgjengelig for leie i Fredrikstad, en økning på 15 prosent fra 114 i august 2017. Det er flest enheter i kategorien hus som er tilgjengelig for utleie i Fredrikstad. Størsteparten er hus hvor gjesten disponerer hele enheten.

  • Antallet tilgjengelige romdøgn i Fredrikstad har økt fra 6160 i august 2017 til 7705 i august 2018 (25 prosent).

  • Antall reserverte romdøgn har i samme periode økt med 56 prosent til 3535. Som et resultat av disse endringene har Airbnb-belegget i Fredrikstad steget med 9 prosentpoeng og var på 46 prosent i august 2018.

 Kilde: Capia for NHO Reiseliv

I statsbudsjettet for 2019 har regjeringen foreslått at formidlingsselskaper som Airbnb skal plikte å gi opplysninger om utleieinntekter til skattemyndighetene. Endringene er foreslått å tre i kraft fra 1. januar 2020, men er foreløpig ikke vedtatt av Stortinget.

I Fredrikstad er skatteinngangen fra Airbnb beregnet til 1,6 millioner kroner i 2018. Av denne summen har Fredrikstad kommune rett på 800.000 kroner.

Se også: 

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: