NHO Reiseliv

Innhold

Økte leieinntekter fra Airbnb i Sandnes

Nyhet, Overnatting, Politikk

Publisert

Sandnes

Hommersåk i Sandnes kommune. Foto: Jannizz /Wikimedia Commons (CC BY-SA 3.0)

Inntektene fra Airbnb-utleie i Sandnes er beregnet til nesten 9 millioner kroner i 2018, en økning på 71 prosent fra 2017.

Det viser beregninger analyseselskapet Capia har gjort for NHO Reiseliv.

Romdøgn (definisjon)

Antall soverom i utleieenheter som leies ut. For 1-roms enheter settes romdøgn lik 1.

Kilde: Capia for NHO Reiseliv

I august 2018 ble det reservert 5011 Airbnb-romdøgn i Sandnes. Det er en vekst på 75 prosent fra august 2017. Den tilgjengelige kapasiteten var på 8702 romdøgn, som ga et Airbnb-belegg på 58 prosent.

Til sammenligning var 22 289 romdøgn tilgjengelig på hotellene i Sandnes i august i år, ifølge Statistikknett.no, som bearbeider statistikk fra Statistisk sentralbyrå (SSB). Airbnb-kapasiteten i Sandnes var med andre ord oppe i 40 prosent av kapasiteten til hotellene den aktuelle måneden.

Flere fakta om Airbnb-utleie i Sandnes

  • I august 2018 var 170 Airbnb-enheter tilgjengelig for leie i Sandnes, en økning fra 162 i august 2017 (5 prosent). Det er flest enheter i kategorien leilighet som er tilgjengelig for utleie i Sandnes. Størsteparten er leiligheter hvor gjesten disponerer hele enheten.

  • Antallet tilgjengelige romdøgn i Sandnes har økt fra 7 288 i august 2017 til 8 702 i august i år. Det er en økning på 19 prosent.

  • Antall reserverte romdøgn har i samme periode økt med 75 prosent til 5011. Som et resultat av disse endringene har Airbnb-belegget i Sandnes steget med 18 prosentpoeng og var på 58 prosent i august 2018.

Kilde: Capia for NHO Reiseliv

I Danmark får Airbnb rapporteringsplikt for alle inntekter hver utleier mottar. Her til lands har regjeringen foreslått det samme fra 1. januar 2020, men forslaget er foreløpig ikke vedtatt av Stortinget.

I Sandnes er skatteinngangen fra Airbnb beregnet til 1,4 millioner kroner i 2018. Av denne summen har Sandnes kommune rett på 700.000 kroner.

Se også: 

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: