NHO Reiseliv

Innhold

Airbnb-inntekter på 60 millioner kroner i Stavanger

Nyhet, Overnatting, Politikk

Publisert

Stavanger

Stavanger kommune har rett på 5,1 millioner kroner i skatt av Airbnb-leieinntekter i 2018. Foto: Pixabay

Inntektene fra Airbnb-utleie i Stavanger er anslått til 60 millioner kroner i 2018, en økning på 34 prosent fra 2017.

Det viser beregninger analyseselskapet Capia har gjort for NHO Reiseliv. Tallene viser også at 1052 enheter var tilgjengelig for utleie i Stavanger i august 2018, en økning fra 854 i august 2017.

Romdøgn (definisjon)

Antall soverom i utleieenheter som leies ut. For 1-roms enheter settes romdøgn lik 1.

Kilde: Capia for NHO Reiseliv

I alt ble det reservert 25 398 Airbnb-romdøgn i byen i august 2018, en vekst på 42 prosent fra samme måned året før. Den tilgjengelige kapasiteten var på 44 781 romdøgn, som ga et Airbnb-belegg på 57 prosent.

Til sammenligning var 90 551 romdøgn tilgjengelig på hotellene i Stavanger i august i år, ifølge Statistikknett.no, som bearbeider statistikk fra Statistisk sentralbyrå (SSB). Det betyr at Airbnb-kapasiteten i Stavanger var oppe i 50 prosent av hotellenes kapasitet den aktuelle måneden.

Flere fakta om Airbnb i Stavanger

  • I august 2018 var 1052 Airbnb-enheter tilgjengelig for leie i Stavanger, en økning fra 854 i august 2017 (23 prosent).  Det er flest enheter i kategorien leilighet som er tilgjengelig for utleie i Stavanger. Størsteparten er leiligheter hvor gjesten disponerer hele enheten.

  • Antallet tilgjengelige romdøgn i Stavanger har økt fra 37 130 i august 2017 til 44 781 i august i år. Det er en økning på 21 prosent.

  • Antall reserverte romdøgn har i samme periode økt med 42 prosent til 25 398. Som et resultat av disse endringene har belegget steget med 8.5 prosentpoeng og var på 57 prosent i august 2018.

Kilde: Capia for NHO Reiseliv

I Danmark får Airbnb rapporteringsplikt for alle inntekter hver utleier mottar. Her til lands har regjeringen foreslått det samme fra 1. januar 2020, men forslaget er foreløpig ikke vedtatt av Stortinget.

I Stavanger er skatteinngangen fra Airbnb estimert til 10 millioner kroner i 2018. Av denne summen har Stavanger kommune rett på 5,1 millioner kroner, ifølge Capias beregninger.

Se også: 

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: