NHO Reiseliv

Innhold

Sterk økning i Airbnb-reservasjoner i Tromsø

Nyhet, Overnatting, Politikk

Publisert

Tromsø

I august i fjor var Airbnb-kapasiteten i Tromsø oppe i halvparten av hotellenes kapasitet. Foto: Pixabay

I august 2018 ble det reservert 14 030 romdøgn gjennom Airbnb i Tromsø, en økning på 34 prosent fra samme måned i fjor.

Romdøgn (definisjon)

Antall soverom i utleieenheter som leies ut. For 1-roms enheter settes romdøgn lik 1.

Kilde: Capia for NHO Reiseliv

Samtidig økte kapasiteten – altså tilgjengelige Airbnb-romdøgn – med 14 prosent, fra 30 479 i august i fjor til 34 699 i samme måned i år. Følgelig har Airbnb-belegget i Tromsø steget med 6,1 prosentpoeng fra august 2017 til august 2018, viser tall som analyseselskapet Capia har bearbeidet for NHO Reiseliv.

Halvparten så stor som hotellene

Til sammenligning var 69 130 romdøgn tilgjengelig på Tromsø-hotellene i august 2018, viser SSB-tall som Statistikknett.no har brutt ned på bynivå. Det betyr at Airbnb-kapasiteten i Tromsø var oppe i halvparten av hotellenes kapasitet i august måned.

NHO og NHO Reiseliv venter utålmodig på rapporteringsplikt for Airbnb-utleiere.

Flere fakta om Airbnb-utleie i Tromsø

  • I august 2018 var 842 Airbnb-enheter tilgjengelig i Tromsø, en økning fra 744 i august 2017. Det er flest enheter i kategorien leilighet som er tilgjengelig for utleie i Tromsø, hvor størsteparten er leiligheter hvor gjesten disponerer hele enheten.

  • Antallet tilgjengelige romdøgn i Tromsø har økt fra 30 479 i august 2017 til 34 699 i august i år. Det er en økning på 14 prosent.

  • Antall reserverte romdøgn (overnattinger) har i samme periode økt med 34 prosent til 14 030. Som følge av disse endringene har belegget steget med 6,1 prosentpoeng.

  • Samlet inntekt for Airbnb-verter i Tromsø er estimert til 129,4 millioner kroner i 2018. I 2017 var inntektene på 85 millioner kroner. Økningen fra 2017 til 2018 er på 52 prosent.

  • Tromsøværinger har de tredje høyeste leieinntektene fra Airbnb i Norge, kun slått av oslofolk (573 millioner) og bergensere (232 millioner).

Kilde: Capia for NHO Reiseliv

Likebehandling

– Alle bør bidra til fellesskapet. Airbnb nyter godt av infrastruktur og tilrettelegging som hoteller og andre overnattingssteder bidrar til i gjennom skattekroner. Nå må vi sikre at også Airbnb-virksomhet bidrar til å styrke verdiskapingen i kommunen, sier regiondirektør Målfrid Baik i NHO Arktis.

I statsbudsjettet for 2019 har regjeringen foreslått at formidlingsselskaper som Airbnb skal plikte å gi opplysninger om utleieinntekter til skattemyndighetene. Endringene er foreslått å tre i kraft fra 1. januar 2020, men er foreløpig ikke vedtatt av Stortinget.

I Tromsø er skatteinngangen fra Airbnb estimert til 23,4 millioner kroner i 2018. Av denne summen har Tromsø kommune rett på 12 millioner kroner.

Se også: 

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: