NHO Reiseliv

Innhold

Airbnb-inntekter på 56 millioner kroner i Trondheim

Nyhet, Overnatting, Politikk

Publisert

Trondheim

Trondheim kommune har rett på 4,7 millioner kroner i skatt av Airbnb-leieinntekter i 2018. Foto: Unsplash

Inntektene fra Airbnb-utleie i Trondheim er beregnet til 56 millioner kroner i 2018, en økning på 31 prosent fra 2017.

Det viser beregninger analyseselskapet Capia har gjort for NHO Reiseliv. Tallene viser også at 779 enheter var tilgjengelig for utleie i august 2018, en økning fra 762 i august 2017.

Romdøgn (definisjon)

Antall soverom i utleieenheter som leies ut. For 1-roms enheter settes romdøgn lik 1.

Kilde: Capia for NHO Reiseliv

I alt ble det reservert 17 063 Airbnb-romdøgn i byen i august i år, en vekst på 16 prosent fra august i fjor. Den tilgjengelige kapasiteten var på 26 898 romdøgn, som ga et Airbnb-belegg på 63 prosent den aktuelle måneden.

Til sammenligning var 101 680 romdøgn tilgjengelig på hotellene i Trondheim i august, viser tall fra Statistikknett.no, som bearbeider statistikk fra Statistisk sentralbyrå (SSB). Dermed var Airbnb-kapasiteten i Trondheim på 26 prosent av hotellenes kapasitet den aktuelle måneden.

Flere fakta om Airbnb i Trondheim

  • I august 2018 var 779 Airbnb-enheter tilgjengelig for leie i Trondheim, en økning fra 762 i august 2017. Det er flest enheter i kategorien leilighet som er tilgjengelig for utleie i Trondheim, hvor størsteparten er leiligheter hvor gjesten disponerer hele enheten.

  • Antallet tilgjengelige romdøgn i Trondheim har økt fra 26 309 i august 2017 til 26 898 i august 2018. Det er en økning på 2 prosent.

  • Antall reserverte romdøgn har i samme periode økt med 16 prosent til 17 063. Som følge av disse endringene har belegget steget med 7 prosentpoeng.

Kilde: Capia for NHO Reiseliv

I statsbudsjettet for 2019 har regjeringen foreslått at formidlingsselskaper som Airbnb skal plikte å gi opplysninger om utleieinntekter til skattemyndighetene. Endringene er foreslått å tre i kraft fra 1. januar 2020, men er foreløpig ikke vedtatt av Stortinget.

I Trondheim er skatteinngangen fra Airbnb estimert til 9,2 millioner kroner i 2018. Av denne summen har Trondheim kommune rett på 4,7 millioner kroner.

Se også: 

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: