Innspill fra NHO Reiseliv om endring av tilgangen til russisk luftrom

Brevet ble sendt til Samferdselsdepartementet den 08.03.17 og inneholder følgende:

Innspill fra NHO Reiseliv om endring av tilgangen til russisk luftrom

NHO Reiseliv ser med forventning og spenning på mulighetene som åpner seg for reiselivet i forbindelse med den normaliseringen av forholdet til Kina som ble offentliggjort 19. desember 2016. Vi setter også pris på den imøtekommenhet og serviceinnstilthet som politiske myndigheter og embetsverket viser næringslivet i planleggingsfasen av Norges første offisielle statsbesøk til Kina senere i år.

Skal Norges reiseliv klare å ivareta de vekstmulighetene som ligger i det kinesiske markedet, er det imidlertid viktig at det blir mulig å fly direkteruter mellom Kina og Norge. På bakgrunn av en avtale som startet i 1956 mellom de skandinaviske landene og Russland, er det bare SAS av de skandinaviske flyselskapene som har anledning til å fly den korteste veien til Asia over Russland, den såkalte Sibir-korridoren. Direkterutene som er etablert i Skandinavia går ikke til norske flyplasser, men til svenske og danske. Dette er en uheldig situasjon, fordi andre aktører dermed ikke får muligheten til å tilby effektive og lønnsomme direkteforbindelser mellom Norge, Kina og andre asiatiske land. NHO Reiseliv ønsker at norske flyselskaper i internasjonal trafikk får samme rammebetingelser som utenlandske konkurrenter som betjener norske flyplasser.

NHO Reiseliv er kjent med at en mulig løsning på denne utfordringen er at Norge går ut av den skandinaviske forhandlingsdelegasjonen og forhandler om adgang til luftrommet over Russland alene og ikke sammen med Sverige og Danmark, og at flere store reiselivsaktører har tatt dette opp med norske myndigheter. Dagens praksis har den konsekvens at det først og fremst gagner København og Stockholm som destinasjoner, og gir en aktør enerett på luftrommet. Vi ber derfor om at Samferdselsdepartementet gjennomgår gjeldende forhandlingspraksis og skisserer mulige løsningsforslag som vil sørge for at vilkårene for norske og utenlandske flyselskaper som betjener norske flyselskaper blir likestilt.

Norsk reiselivsnæring har som ambisjon å fortsette å vokse, og ta en enda større del av det internasjonale markedet. Etablering av direkteruter med Kina vil være et stort skritt på veien for å gjøre dette, og vil øke tilstrømningen av kinesiske turister og turister fra andre asiatiske land til destinasjoner i hele Norge. For at norsk reiseliv får utnyttet de mulighetene som ligger i det asiatiske markedet, mener derfor NHO Reiseliv at norske myndigheter bør jobbe aktivt for å endre forhandlingspraksis om tilgang til russisk luftrom.

 

Vennlig hilsen
NHO Reiseliv

Kristin Krohn Devold, Administrerende direktør

Ole Michael Bjørndal, Politisk rådgiver

 

Se også: 

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: