Viktige saker for å sikre at reiselivet forblir kommunens beste venn

Reiselivet gir viktige skatteinntekter, skaper jobber og gode og attraktive kommuner. Skal reiselivet vokse, er det behov for gode og forutsigbare rammebetingelser både lokalt og nasjonalt.

Er det én ting pandemien har vist oss så er det hvilken enorm betydning det lokale reiselivet og kulturtilbudet har for våre innbyggeres trivsel, bolyst og verdiskaping.

Hoteller, restauranter, uteliv, opplevelser og kultur er det som skaper puls både på små og store steder og vi vil nå bygge videre på de fantastiske mulighetene vår kommune har. Skal reiselivet vokse, er det behov for gode og forutsigbare rammebetingelser både lokalt og nasjonalt. NHO Reiseliv har laget et eget drømmekapittel for reiselivet til kommunevalgs-programmene for 2023. Andre viktige saker denne høsten følger i vedlagte notat. 

Har du spørsmål eller innspill? Spør gjerne:

Siste nytt

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: