Mer og grønnere reiselivseksport : Innspill til Nasjonalt eksportråd

Reiseliv er eksport. Vedlagte innspill "Mer og grønnere reiselivseksport" er sendt Nasjonalt eksportråd med mål om at reiseliv skal tas opp som en prioritert næring i eksportreformen Hele Norge Eksporterer.

Intensjonen med innspillet "Mer og grønnere reiselivseksport" er å belyse reiselivets posisjon, slik at reiseliv skal tas opp som en prioritert eksportnæring. 

Bak innspillet til eksportreformen Hele Norge Eksporterer,  står NHO Reiseliv, NHO Luftfart, Virke Reiseliv, Fellesforbundet, Norsk Reiseliv og Parat.

Innspillet kan lastes ned i sin helhet nedenfor. 

Har du spørsmål eller innspill? Spør gjerne:

Et portrettbilde av en ansatt

Reiselivet har løsningen på samfunnets utfordringer

Satser myndighetene på reiseliv, vil de få god drahjelp i jobben med å løse samfunnsutfordringene. 

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: