Høring – Ny, helhetlig verdensarvpolitikk

Brevet ble sendt til Miljøverndepartementet den 29.07.12 og inneholder følgende:

Høring – Ny, helhetlig verdensarvpolitikk

NHO Reiseliv viser til Miljøverndepartementets forslag om en ny, helhetlig verdensarvpolitikk.

Vi vil gjøre departementet oppmerksom på at arbeidet med verdensarvområdet også må forankres i og mot reiselivsnæringen.

NHO Reiseliv vil trekke frem Regjeringens reiselivsstrategi, som kom i april i år, i arbeidet med verdensarvpolitikken. Opplevelses- og reisemålsutvikling er et av målene i regjeringens reiselivspolitikk. Kombinasjonen av storslått natur og kulturarv i landskapet utgjør et viktig fundament og fortrinn for reiselivsnasjonen Norge. Det er et stort potensial for verdiskaping basert på verdensarvområdene. I utviklingen av reiselivsprodukter i tilknytning til store verneområder er det viktig for reiselivsnæringen å ha et godt samarbeid med blant annet myndighetene og miljø- og landbruksforvaltningen, slik at verneområdene kan være en arena for opplevelser innenfor rammen av vernet for det enkelte område.

Reiselivsnæringen er en av regjeringens fem hovedsatsningsområder. I 2011 utgjorde reiselivsnæringen 223.000 årsverk og 6,4 prosent av verdiskapingen i Fastlands-Norge. NHO Reiseliv er med våre 2.400 medlemsbedrifter den største arbeidsgiverorganisasjonen innenfor norsk reiseliv og vi ønsker å være delaktig i utviklingen av verdensarvpolitikken. Det ønsker også flere av våre medlemsbedrifter som er sterkt lokalt involvert i arbeidet med verdensarven.

Med hilsen
NHO Reiseliv

Kristin Gyldenskog, Direktør kommunikasjon 
og næringspolitikk

Ingjerd Sælid Gilhus, Rådgiver næringspolitikk

 

Se også:

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: