Innspill til Stortingsmelding: Friluftsliv. Natur som kilde til helse og livskvalitet

NHO Reiseliv sine innspill til Stortingsmeldingen: "Friluftsliv. Natur som kilde til helse og livskvalitet".

Brevets innhold

Bakgrunn
Alle tall så langt tyder på at norsk reiseliv kan legge bak seg nok en rekordsommer. Så langt i år (t.o.m. juni) har Norge hatt en vekst på 9 % av utenlandske gjestedøgn, og det norske markedet holder seg stabilt. I en tid hvor andre næringer nedbemanner, så vokser reiselivsnæringen. Norsk reiseliv er en sysselsettingsmotor, og har en høy andel av både unge og de med utenlandsk bakgrunn. I tillegg til en gunstig kronekurs skjer mye av veksten i norsk reiseliv på grunn av bevisst og målrettet produktutvikling og en spisset markedsføring, gjennom å ta i bruk det teknologiske skifte.

I stadig større grad velges destinasjon basert på hvilke opplevelser som tilbys. I Norge har opplevelsesbedriftene hatt en tredobling i verdiskaping i løpet av de siste ti årene. De mest etterspurte opplevelsene i Norge, er tilknyttet naturen. Dette er også det som markedsføres. Det som kjennetegner den norske naturen er ren natur, stillhet, det uberørte, trygt, ekstremt, nærhet (kort vei mellom by og mark). De reisende som kommer til Norge, de kommer fordi de vil oppleve dette. Det er viktig at myndighetene har med seg dette når man nå ser på friluftslivet og tiltak som gjøres for å fremme norsk friluftsliv.

Vennlig hilsen
NHO Reiseliv

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: