Innspill til markedsføringsordning for reiseliv

Statens markedsføringsordning for reiseliv – mer effekt og tettere integrert med næringen

NHO Reiseliv viser til Menons utredning om markedsføring av Norge som reisemål.
Basert på Menons skissering av ulike modeller for markedsføringsordningen, vil NHO Reiseliv støtte en modell med utgangspunkt i modell 1.

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: