NHO Reiseliv sterkt kritisk til eiendomsskatt på næringseiendom i Oslo

Nyhet, Politikk

Publisert

Borti natta: – Skatten kommer til å ramme alle NHO Reiselivs medlemsbedrifter i Oslo, sier direktør Kristin Krohn Devold.

NHO Reiseliv advarer mot konsekvensene av å innføre eiendomsskatt på næringseiendom i hovedstaden. – Dårlig timing og næringsfiendtlig politikk, sier NHO Reiseliv-sjefen

Oslo bystyre vedtok i desember i fjor å innføre eiendomsskatt på alle næringseiendommer i 2017. Satsen blir to promille i 2017, mens den øker til tre promille i 2018.

Byrådet, som består av Arbeiderpartiet, SV og MDG, jobber nå hardt for å rekke å skrive ut eiendomsskatt på alle eiendommer innen fristen 1. mars. Hele 9500 næringseiendommer i Oslo takseres i disse dager av kommunen.

Alle reiselivsbedrifter i Oslo rammes av #eiendomsskatt på næringseiendom. Dårlig timing og næringsfiendtlig.

Fakta om eiendomsskatt

Kommunal skatt som kan skrives ut på både bolig og næringseiendom.

Eiendomsskatt på næringseiendom tar ikke hensyn til om bedriften går med overskudd eller ikke, og det gis heller ikke bunnfradrag.

I 2016 hadde 365 av landets 428 kommuner en eller annen form for eiendomsskatt. Det er ti flere enn i 2015 og 93 flere enn i 2007.

Økte utgifter for alle

– Skatten kommer til å ramme alle NHO Reiselivs medlemsbedrifter i Oslo. De som eier sine egne lokaler, får økte skatteutgifter umiddelbart. Det samme gjelder de som leier lokaler, og hvor det er spesifisert i kontrakten at skatten vil flyttes over på leietaker. De som har kontraktsfestet en pris uansett eiendomsskatt, vil ikke få økte skatteutgifter umiddelbart, men den økte skatten blir justert inn i prisen når kontrakten skal reforhandles, sier NHO Reiseliv-direktør Kristin Krohn Devold.

NHO Reiseliv ber Oslo kommune om ikke å innføre skatten nå.

– Vi mener byrådet først må avklare virkningene på næringsliv og arbeidsplasser. Å påføre næringslivet en betydelig skatteøkning i krevende økonomiske tider, det er dårlig timing og næringsfiendtlig politikk.
NHO Reiseliv-direktør Kristin Krohn Devold

Hotell får 180 000 i skatt - så 90.000 ekstra

Saga Hotel er et lite hotell på 2500 kvadratmeter i Oslo sentrum. Ettersom hotellet ligger i indre by, er takstgrunnlaget beregnet til 41 000 kroner per kvadratmeter.

Skattegrunnlaget blir dermed 102 500 000 kroner. Med en skattesats på to promille gir det en eiendomsskatt på 205 000 kroner. På grunn av beliggenheten kan hotellet få en sonerabatt på 0,87 prosent, som gir en skatt på cirka 180 000 kroner. 

Når satsen øker til tre promille i 2018, må det samme hotellet betale 307 500 kroner i skatt. Med sonerabatt kommer beløpet på drøyt 267 000 kroner. Det er en skatteøkning på 90 000 kroner.

Samtidig gis det ikke bunnfradrag for eiendomsskatt på næringseiendom.

– For en liten bedrift er dette en stor kostnad. I en bransje som allerede lever på små marginer, vil dette være noe som går direkte på bunnlinjen. For mange kan det være kritisk, sier direktør Christian Fredrik Sandberg ved Saga Hotel Oslo.

– Konkurransevridende skatt

I 2016 hadde 365 av landets 428 kommuner en eller annen form for eiendomsskatt. En av dem er Sør-Odal kommune i Hedmark.

Arne Udnesseter, som driver serverings- og overnattingsanlegget Sanngrund på Skarnes, forteller at kommunen innførte eiendomsskatt allerede i 2009. 

I løpet av fire år ble skattesatsen jevnlig økt, før man til slutt endte på dagens nivå med maksimal lovlig sats på sju promille.

Sanngrund har betalt 50 000 kroner i eiendomsskatt per år. Etter at bedriften investerte i et nytt tilbygg med større personal- og publikumsarealer i fjor, gikk det ikke lang tid før representanter for kommunen var på plass for å taksere eiendommen på nytt, forteller Udnesseter.

– Vi er med å sikre arbeidsplasser ute i distriktene, og det er ingen tvil om at dette skatten er en belastning for små som store bedrifter. Min påstand er at vi som ligger i en kommune som er pålagt eiendomsskatt, er utsatt for en urettferdig og konkurransevridende skatt, sier han.

Allerede landets dyreste marked

NHO Reiseliv-sjefen sier økte utgifter til skatt betyr mindre penger til lønn og ansettelser, mindre penger til velferdstiltak til ansatte, tjenestetilbud til kunder og mindre penger til nye og grønne investeringstiltak.

– Det er svært uheldig å påføre landets dyreste marked for bolig og næringsbygg en ekstra kommunal skatt. Det vil gå utover bedriftenes verdiskaping, vekstpotensial og investeringsevne, sier Krohn Devold.

Se også:

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: