Havfisketurisme er en viktig og seriøs næring

Illustrasjonsfoto: CH - visitnorway.com.

NHO Reiseliv, NHO Finnmark, Troms og Svalbard og Big Fish Adventure - Hasvik Hotel & Housing svarer på kritikken fra Nordlys-kommentator Tone Angell Jensen

Det er bra med oppmerksomhet og diskusjon rundt havfisketurisme, noe Tone Angell Jensen bidrar til med sitt innlegg i Nordlys 7. august. Imidlertid er vinklingen hennes svært ensidig og svartmalende, for havfisketurismen er nemlig ikke «ei næring ute av kontroll». Det er selvsagt utfordringer og useriøse aktører i denne bransjen slik det er i alle andre. Men blant våre medlemsbedrifter ser vi en sunn og bærekraftig praksis. God drift i tråd med lovverket og i pakt med naturen handler også om å sikre egen fremtidig drift.

Utfordringene skyldes privatpersoner som bryter loven

Naturlig nok ønsker ikke våre medlemmer at fisketurisme skal få et dårlig rykte. Derfor er disse bedriftene også mer enn villig til å spille på lag med myndighetene for å få bukt med overfiske og ulovlig utførsel av fisk. For utfordringene skyldes ikke først og fremst det organiserte næringslivet. Utfordringene skyldes privatpersoner som bryter loven.

Derfor er det godt at lovverket nå strammes inn og oversikten forbedres. Det er rart at Jensen ikke anerkjenner det nye regelverket i større grad, som jo nettopp er et forsøk på å løse noen av de utfordringene vi ser.

Jensen blir lettere karikerende i innlegget sitt når hun går til angrep på for romslige sløyeplasser og for store frysebokser. Det er bra at gjestene på fiskecamper slipper å stå oppå hverandre. Det er heller ikke slik at fryseboksdimensjonene fra Siemens og Electrolux baseres på hva norske regelverk for turistfiske sier at seks personer kan ta med seg av fisk ut av landet.

En fryseboks er også avhengig av rask og god innfrysningskapasitet. En større fryseboks fryser ned samme mengde fisk raskere. Det er heller ikke riktig at gjestene ikke får informasjon om regelverk. De aller fleste gjestene er svært godt informert om norske lover og regler. Flere av medlemmene har denne informasjonen synlig som en del av innsjekk og sikkerhetsinformasjon som alle må gjennomgå og signere for, før utlevering av hus og båt.

Standpunkt formes i dialog med medlemmer

Jensen lurer på hvor NHO Reiseliv er i debatten. Svaret er at vi følger bransjen tett, både gjennom våre regionskontorer og vår kontakt med embetsverket i Oslo. Våre standpunkt formes i dialog med medlemsbedrifter, både fiskecamper og aktører innen havfisketurisme. Vi har fulgt prosessen med det nye lovverket nøye og gitt våre høringsinnspill. Overfor myndighetene har vi lagt vekt på at det er positivt at det opprettes et register over turistfiskevirksomheter. Vi mener den nye loven som krever registering ved et eller flere fartøy for utleie eller fartøy som tar turister med ut, er en god løsning.

Dette innebærer at det blir et vilkår for å drive turistfiskevirksomhet at man er registrert. På den måten får man en oversikt over antall bedrifter og lovlige aktører som finnes i dette segmentet. I tillegg kan man enkelt nå ut med informasjon til disse bedriftene om sikkerhet og andre viktige forhold.

Tåler å bli kikket i kortene

Rapporteringskravene som kommer i det nye forslaget, har vi også vært positive til hele veien. NHO Reiseliv har i sin kontakt med myndighetene lagt vekt på er at det må arbeides for at rapporteringen skal være digital og enklest mulig. Mye av utviklingen og forenklingen gjøres i dag av bransjen selv. Fra våre bedrifter meldes det om framskritt hva gjelder rapporterings- og registreringsteknologi. Den seriøse bransjen forenkler med andre ord selv. Våre medlemmer tåler å bli kikket i kortene, og de arbeider for at det skal bli enklest mulig. Enklere betyr også at det er lettere for myndighetene å se hvem som driver seriøst og lovlig og hvem som ikke gjør det.

Vi har også vært tydelige på at behovet for mer kunnskap om fisketurisme er nødvendig. I dag vet vi lite om fritidsfiske, fisketurismebedrifter og fritidsfiskebåter. Det er derfor positivt at Havforskningsinstituttet har fått midler til å kartlegge omfanget av fritidsfiske. Likevel trenger vi mer forskning som kan gi et godt nok kunnskapsgrunnlag til å sikre gode, effektive og treffsikre tiltak for å få bukt med overfiske og ulovlig utførsel av fisk. I tillegg håper vi at mer kunnskap bidrar til en mer nyansert og faktabasert debatt.

Vi må unngå at en viktig bransje som havfisketurisme får et ufortjent dårlig rykte. Fisketurisme skaper viktige arbeidsplasser, bidrar til opprettholdelse og utvikling av infrastruktur samt gir verdiskaping og skatteinntekter langs kysten vår. Vi mener at regelverket som nå kommer, er et godt forslag som er gunstig for lovlige aktører og dermed vil bidra til å øke seriøsiteten til bransjen.

Målfrid Baik, regiondirektør i NHO Finnmark og NHO Troms og Svalbard

Mona Jacobsen Saab, daglig leder i Big Fish Adventure - Hasvik Hotel & Housing

Ole Michael Bjørndal, politisk rådgiver i NHO Reiseliv

 
Se også:

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: