Næringsministeren vil gå gjennom VHF-regelverk

Publisert

Illustrasjonsfoto: Yngve Ask - Visitnorway.com.

NHO Reiseliv mener havfisketurister bør kunne bruke VHF-radio på eiers lisens. Næringsminister Monica Mæland (H) ønsker å forenkle regelverket.

Alle fartøyer til sjøs som har VHF-radio om bord, er forpliktet til å ha lisensabonnement. I tillegg må minst én om bord ha VHF/SRC-sertifikat. De færreste havfisketuristene har dette sertifikatet.

Økte kostnader for aktørene

Bedrifter innen havfisketurisme får dermed økte krav til bemanning av utleiebåtene, som igjen fører til økte kostnader.

NHO Reiseliv mener det bør være tilstrekkelig at havfisketurister kan bruke VHF på eiers lisens, forutsatt at eier har gitt grunnopplæring til leietaker.

I et brev til Nærings- og fiskeridepartementet i slutten av januar tok NHO Reiseliv til orde for en lovendring. Samtidig ba NHO Reiseliv Ap-politiker Eirik Sivertsen stille et skriftlig spørsmål til næringsminister Monica Mæland (H) om saken.

Statsråden ønsker å forenkle

I svaret til Sivertsen skriver Mæland at hun er «opptatt av at regelverket skal være formålstjenlig for reiselivsnæringen, og at det ikke inneholder unødvendige endringer».

«Gjeldende regelverk oppstiller et sertifikatkrav dersom fartøyet har installert VHF-radio. Ifølge Sjøfartsdirektoratet gis det kun unntaksvis dispensasjon fra kravet om sertifikat. Ved en dispensasjon har utleier vært forpliktet til å gi en kort opplæring til den som skal benytte båten og utstyret. Jeg vil be Sjøfartsdirektoratet foreta en gjennomgang av regelverket i samarbeid med næringen med siktemål om å gjennomføre en forenkling for næringen, samtidig som sjøsikkerheten ivaretas på en god måte», skriver Mæland videre.

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: