NHO Reiseliv advarer mot nytt regelverk for turistfiske

Publisert

#005

Regjeringen foreslår strengere regler for organisert turistfiske. NHO Reiseliv stiller seg svært kritiske til deler av forslaget.

Det er en blanding av optimisme og sterk skepsis til fiskeriministerens forslag til nye reguleringer av turistfiske. – Våre medlemmer er pådrivere for gode reguleringer av turistfiske, men et par av forslagene truer hele næringens eksistensgrunnlag, sier næringspolitisk fagsjef i NHO Reiseliv.

Hensikten med det nye lovforslaget om turistfiske fra Nærings- og fiskeridepartementet er å få en bedre oversikt over uttaket av fisk og bedre utnyttelse av fisken som tas opp av havet. NHO Reiseliv har rundt 50 medlemsbedrifter som driver med turistfiske, og varsler at det i bransjen er en blanding av optimisme og sterk skepsis til forslagene til nye reguleringer – som kom rett over nyttår med høringsfrist 17.februar.

Våre medlemmer er og har vært pådrivere for gode reguleringer og kontroll av turistfisket i Norge. Bransjen er positiv til forbedringer på enkelte områder, blant annet at man ser på muligheten for løyveordning, gjør innskrenkinger i privat fiske og tydeliggjør kravene til turistfiskebedriftene. Samtidig forventer bedriftene at, for å styrke omdømmet til seriøse turistfiskebedrifter, at oppmerksomheten må rettes mot den kriminelle aktiviteten som skjer langs kysten. Det betyr at det må settes inn nødvendige kontrollressurser, sier Ole Michael Bjørndal, næringspolitisk fagsjef i NHO Reiseliv. 

Advarer mot endring i utførsel fra 20 kg fiskefilet til kun å gjelde hel fisk

Samtidig som løyve og kontroll hilses velkommen, advarer NHO reiseliv mot forslaget om endring i utførsel fra 20 kg fiskefilet til kun å gjelde hel fisk, såkalt HG -fisk. Dette vil bety tapte inntekter og fremtidige nedleggelser av turistfiskebedrifter.

– Blir dette en realitet så legges store deler av denne bransjen ned, sier næringspolitisk fagsjef i NHO Reiseliv, Ole Michael Bjørndal. Foto: Per Sollerman.

– NHO Reiseliv vil på det sterkeste advare mot å gjennomføre dette forslaget. Det er ikke gjennomførbart for bransjen om fiskerne kun skal kunne ta med sløyd og hodekappet fisk. Blir dette en realitet så legges store deler av denne bransjen ned, fortsetter Bjørndal.

– Timene på sløyerommet etter fisketuren er en viktig del av fiskeopplevelsen. Filetering av fisk som har vært frosset og så tint er krevende og vil føre til ytterligere svinn ved foredling ved hjemkomst. Utnyttelsen av fisken vil trolig bli dårligere enn den er per i dag. Vi vet at mange vil velge andre destinasjoner enn Norge om dette forslaget blir en realitet. Her vil bedrifter måtte stenge, advarer Bjørndal

Det andre forslaget NHO Reiseliv advarer mot er å endre utførselskvoten innenfor en periode på 7 dager til én gang årlig:

– Dette er for radikalt. Det kan godt være at utenlandske personer har lyst på flere turer til Norge i løpet av et år. Et vanlig reisemønster i bransjen er at gjestene kommer to ganger årlig; en gang i gruppe med andre fiskere og en gang med familie. En slik innskrenking svekke næringsgrunnlaget til bedriftene, og også svekke Norge som reiselivsdestinasjon. Det vil og svekke de besøkendes vilje til å besøke ulike turistfiskebedrifter og dermed virke hemmende på konkurransen og utviklingen i bransjen, sier Bjørndal

– Fiskeriministeren møter en bransje som gjerne vil samarbeide og som vil være behjelpelig med kontroller og bærekraftig fiske. Da må han samtidig legge vekk et par av forslagene som truer hele næringens eksistensgrunnlag. Gjør han det, kan turistfiske fortsette å være en viktig vekst- og sysselsettingsnæring langs kysten vår, avslutter Bjørndal.

Se også:

Har du spørsmål eller innspill? Spør gjerne:

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: