Fersk rapport: Havfisketurisme gir store ringvirkninger

Publisert

Tre personer som driver havfiske i soloppgang. Foto

Foto; Yngve Ask, VisitNorway.com.

Analysebyrået Menon Economics har på oppdrag fra NHO Reiseliv kartlagt den økonomiske betydningen av havfisketurisme i Norge. Rapporten viser at havfisketurisme gir store ringvirkninger og skaper mange arbeidsplasser.

Portrettfoto av smilende Kristin  Krohn Devold

Denne type opplevelser kommer til å bli mer og mer populært og det er positivt, for flere besøkende betyr flere arbeidsplasser til by og bygd, og flere gode aktiviteter og tilbud til de som bor der, sier Krohn Devold. Foto: Oda Hveem.

– Nå har vi endelig fått tallfestet verdien av havfisketurisme som har vokst til å bli en viktig del av norsk reiseliv. Rapporten er godt nytt for de ordførerne som har denne type opplevelsesturisme i sin kommune. Det er en bransje som skaper liv og aktivitet i mange små kystsamfunn, som gir ringvirkninger som skoler og barnehager og som sysselsetter mange, sier Kristin Krohn Devold, administrerende direktør i NHO Reiseliv.  

Les høydepunktene og last ned rapporten her

1550 årsverk knyttet til havfisketurisme 

Menon anslår at 1550 årsverk er knyttet til havfisketurisme (2019). Det estimeres at ringvirkningene fra næringen gir en verdiskaping på mer enn 1,4 milliarder kroner. I overkant av 0,3 milliarder kroner av verdiskapingseffektene knyttes til turistenes forbruk hos annet næringsliv. Ringvirkningene er størst i Troms og Finnmark, men er også betydelig i fylker som Vestland, Nordland og Trøndelag.  

– Bransjen har et stort vekstpotensial med sitt unike reiselivsprodukt, og det ligger til rette for en bærekraftig vekst av bransjen. Det er ikke mengden fisk som høstes som er avgjørende for opplevelsen til turistene, men totalopplevelsen av å fiske, være i aktivitet og nyte den norske naturen. Denne type opplevelser kommer til å bli mer og mer populært og det er positivt, for flere besøkende betyr flere arbeidsplasser til by og bygd, og flere gode aktiviteter og tilbud til de som bor der, sier Krohn Devold.  

Smilende kvinne som styrer en båt. Foto.

- Vi bidrar til bosetning, aktivitet og lys i husan, sier Mona Saab, president i NHO Reiseliv og driver av bedriften Big Fish Adventure.  Foto: Big Fish Adventure.

Bidrar til «lys i husan»  

Big Fish Adventure på Sørøya i Finnmark er et er et godt eksempel på en havfisketurismebedrift som skaper arbeidsplasser og ringvirkninger i lokalsamfunnet. Bedriften sysselsetter 16 personer der de fleste er fastboende helårsansatte:  

Vi tilbyr spennende arbeidsplasser til unge mennesker som uten denne muligheten ikke ville vært bosatt på øya. Ringvirkninger i lokalsamfunnet er blant annet et bedre driftsgrunnlag for matbutikker, bensinutsalg, buss og taxi. I tillegg er turistene et viktig bidrag som er med på å opprettholde og utvikle det kollektivtilbudet vi har i form av fly og ferge. Med andre ord, vi bidrar til bosetning, aktivitet og lys i husan, sier Mona Saab, president i NHO Reiseliv og driver av Big Fish Adventure.  

Se også: Distriktsnyheter Nordnytt 11.april 2022: Havfiske gir store ringvirkninger 

 Sammenligner verdien av havfisketurisme og tradisjonelt næringsfiske  

Rapporten sammenligner også verdien av havfiske med tradisjonelt næringsfiske - to bransjer som begge er tuftet på uttak av fisk, men som reguleres på vidt forskjellige måter. Ved å fordele sysselsettingseffektene fra næringsfiske og havfisketurisme på ressursuttaket deres, estimeres næringenes anslåtte årsverk per fangst. Mens det knytter seg i overkant av 5 årsverk per 1000 tonn fangst i næringsfiske, er det tilsvarende tallet for havfisketurisme nær 180 årsverk. Også verdiskapingseffekten fra havfiske er vesentlig høyere enn for næringsfiske med henholdsvis 161 millioner per 1000 tonn fangst for havfiske og 9 millioner for næringsfiske.  

Les høydepunktene og last ned rapporten Ringvirkninger av havfisketurisme i Norge

Har du spørsmål eller innspill? Spør gjerne:

  • Ole Michael Bjørndal
  • Fagdirektør næringspolitikk
  • Pressebilder
En smilende kvinne med NHO REISELIVs logoen på jakka si. Foto.
  • Dagny Øren
  • Bransjesjef

Siste nytt

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: