NHO Reiseliv

Innhold

NHO Reiseliv vil bevare en liberal og turistvennlig ordning for turistbusser og støtter at utenlandske turbussjåfører kan utføre midlertidig kabotasje i Norge.

Siste nytt

  1. Nyhet, Politikk

    - Bevar dagens ordning for turbusskjøring

    Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen mottok onsdag 26. mars rapporten «Kabotasje i Norge» . NHO Reiseliv ber om at dagens ordning bevares for å sikre en liberal og reiselivsvennlig ordning.

Bakgrunn

Kabotasje er når utenlandske transportører driver transport mellom destinasjoner innenfor et annet lands grenser. Utenlandske turbussjåfører kan i henhold til dagens regelverk utføre midlertidig kabotasje i Norge. Begrepet midlertidig er i dag ikke definert i form av antall dager en turistbuss kan være i Norge eller antall oppdrag transportøren kan utføre før lovlig kabotasjekjøring opphører. NHO Reiseliv ønsker å bevare en liberal og turistvennlig ordning for turistbusser, og ser ingen grunn til å endre dagens regelverk.

Argumentasjon

For å unngå ulovlig kabotasje må gode kontrollrutiner ligge til grunn. NHO Reiseliv mener imidlertid at det har vært en for stor grad av synsing rundt omfanget av kabotasjekjøring og om lønns- og arbeidsvilkårene til sjåførene. Omfanget må kartlegges før regelverket eventuelt blir endret.  At statistikkgrunnlaget er mangelfullt når det gjelder kabotasjekjøring med turbil i Norge, bekreftes av rapporten «Arbeidsforhold i gods og turbil», som er utarbeidet av Fafo og Transportøkonomisk institutt (TØI) på oppdrag for Arbeids- og sosialdepartementet.

NHO Reiseliv frykter at restriksjoner på denne delen av turisttransporten til Norge vil ramme norsk reiselivsnæring. Særlig gjelder det hoteller, spisesteder og turistmål i distriktene, som baserer en betydelig del av sin virksomhet på besøk fra utenlandske bussturister. Distriktsbaserte reiselivsbedrifter er allerede i dag en sårbar del av næringen.

Allmenngjøring tariffavtale for persontransport med turbil

I 2015 gikk NHO Reiseliv imot forslaget om å allmenngjøre tariffavtalen for persontransport med turbil. Dessverre var flertallet i Tariffnemda for allmenngjøring, og NHO Reiselivs syn nådde ikke gjennom. Opprinnelig skulle allmenngjøringen gjelde fra 1. juni 2015, men NHO Reiseliv fikk gjennomslag for å utsette allmenngjøringen til etter endt sommersesong i 2015. Allmenngjøringen ble dermed gjeldende fra 1.oktober 2015.

 Viktige dokumenter: 

Se også:

#kabotasje: TwitterInstagram
nhoreiseliv.no/kabotasje

Har du spørsmål eller innspill? Spør gjerne:

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Fortell oss hva som er problemet. Oppgi gjerne e-post slik at vi kan kontakte deg tilbake:

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen!

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: