Veileder for bedrifter i kommuner med forhøyet tiltaksnivå – lockdown/ nedstengning

Lover og regler for drift

Veileder for næringer innen reiselivsbransjen i kommuner med forhøyet tiltaksnivå: A, B og C.

Sist oppdatert 10. juni, kl. 15.18

 

Denne veilederen er utarbeidet kun til bruk for næringer innen reiselivsbransjen. Veilederen gjelder  de forhøyede tiltaksnivåene som er fastsatt i nasjonal forskrift.

Vær obs på lokale unntak og forskjeller

Enkelte kommuner innført egne forskrifter. Flere kommuner velger også å legge seg på et av de forhåndsdefinerte tiltaksnivåene i den nasjonale forskriften.

Det er derfor viktig å sjekke din kommunes hjemmeside, for å se hvilke regler som gjelder for din virksomhet.

Uansett om din virksomhet er bundet av nasjonale eller kommunale tiltak, så vil det kunne være nyttig å lese rådene i denne veilederen.

Følgende tiltaksnivå gjelder i nå

Kommuner som har forsterket smitteverntiltak som følge av større, pågående smitteutbrudd, deles i dag inn i tre kategorier: Tiltaksnivå A, tiltaksnivå B og tiltaksnivå C. Klikk på pilen for å få oversikt over hvilke kommuner som omfattes. 

Kommuner med særlig høyt tiltaksnivå: Tiltaksnivå A

Ingen kommuner er pålagt særlig høyt tiltaksnivå per 10. juni 2021. 

Regelverket fremkommer i hovedsak av Covid-19 forskriften kapittel 5 A

 

Kommuner med høyt tiltaksnivå: Tiltaksnivå B

Ingen kommuner er pålagt tiltaksnivå B per 10. juni 2021

 

Regelverket fremkommer i hovedsak av Covid-19 forskriften kapittel 5 B.

 

Kommuner med noe høyt tiltaksnivå: Tiltaksnivå C

Ingen kommuner er pålagt tiltaksnivå C per 10. juni 2021

Regelverket fremkommer i hovedsak av Covid-19 forskriften kapittel 5 C

 

Særlig for Oslo

I Oslo gjelder fra 2. mars 2021 i hovedsak de samme tiltakene som i forskriftens kapittel 5A, særlig høyt tiltaksnivå, med noe større rom for å arrangere religiøse ritualer som begravelse, vielse, dåp o.l. Oslo Kommune sine tiltak kan leses på nettsiden deres: https://www.oslo.kommune.no/koronavirus/rad-og-regler-i-oslo/

Vi viser for øvrig til våre generelle smittevernveiledere Trygg servering, Trygg Overnatting, Trygg camping og Trygge opplevelser, som inneholder retningslinjer og råd for de delene av landet hvor det ikke er iverksatt forhøyet tiltaksnivå. 

Du kan laste ned en utskriftsbar versjon av veilederen her

 

Veileder for reiselivsbedrifter ved tiltaksnivå A, B og C

 1. Hvem må holde stengt i kommuner med særlig høyt tiltaksnivå (5A)
 2. Hvem kan fortsatt holde åpent i kommuner med særlig høyt tiltaksnivå (A)
 3. Hva gjelder i kommuner med høyt tiltaksnivå (B)
 4. Hva gjelder i kommuner med noe høyt tiltaksnivå (C)
 5. Generelle råd om smitteverntiltak for overnattingsbedrifter i kommuner med forhøyet tiltaksnivå
 6. Særlige råd om smittevern ved serveringssteder på hoteller i kommuner med særlig høyt tiltaksnivå
 7. Særlige råd om smittevern på serveringssteder som kun får holde åpent for take away
 8. Smittevern for ansatte
 9. Kort om permittering
 10. Nyttige lenker

Hvem må holde stengt i kommuner med særlig høyt tiltaksnivå (5A)

Alle serveringssteder må holde stengt. To unntak:

 • Det er lov til å holde åpent for å selge take away
 • Serveringssteder på hoteller kan servere mat til overnattende gjester

Treningssenter, svømmehaller, badeland, spaanlegg, hotellbasseng og lignende

Fornøyelsesparker, bingohaller, spillehaller, lekeland, bowlinghaller og tilsvarende steder der det pågår underholdnings- og fritidsaktiviteter

Museum, bibliotek, kino, teater, konsertsteder og tilsvarende kultur- og underholdningssteder

Andre offentlige steder og virksomheter der det foregår kultur-, underholdnings- eller fritidsaktiviteter som samler mennesker innendørs

Forbud mot alle former for arrangementer, med noen få unntak, se neste avsnitt. 

Forbud mot alle former for organisert idrett, fritidsaktiviteter osv for voksne og barn, med noen få unntak for organiserte fritidsaktiviteter for barn som foregår utendørs. 

Ta meg tilbake til toppen av siden

Hvem kan fortsatt holde åpent i kommuner med særlig høyt tiltaksnivå (A)

Hoteller og overnattingssteder får lov til å holde åpent.

Det er lov å holde åpent for å selge take away.

Serveringssteder på hoteller kan servere mat til overnattende gjester. Se våre råd om matservering lenger ned.

Det er tillatt med begravelser/ bisettelse med inntil 30 deltakere, på faste, tilviste plasser. Det er ikke tillatt med minnestund e.l. etter seremonien. Videre er det tillatt med vielse hvor brudeparet, vigsler og to vitner kan være tilstede. 

Det er tillatt med digitale arrangementer med maksimalt fem personer til stede, i tillegg til nødvendig produksjonspersonell.

Det er tillatt med møter som ledd i ordinært arbeid. 

Utendørs aktiviteter som for eksempel alpinsentre kan holde åpent med strenge smitteverntiltak.

Ta meg tilbake til toppen av siden

Hva gjelder i kommuner med høyt tiltaksnivå (B)

For kommuner med høyt tiltaksnivå, regulert av Covid-19 forskriftens kapittel 5 B gjelder det samme som for kommuner med særlig høyt tiltaksnivå (se ovenfor), med følgende unntak:

 • Serveringssteder får lov til å holde åpent, dog uten alkoholservering
 • Treningssentre må holde stengt, med unntak av rehabilitering og opptrening individuelt eller i mindre grupper, og individuell trening og behandling som det bestilles time til. 
 • Svømmehaller, badeland, spaanlegg, hotellbasseng og lignende må holde stengt, med unntak av skolesvømming, svømmetrening for personer under 20 år, svømming for toppidrettsutøvere, rehabilitering og individuell behandling.
 • I likhet med kommuner som har særlig høyt tiltaksnivå, så må fornøyelsesparker, bingohaller, spillehaller, lekeland, bowlinghaller og tilsvarende steder der det pågår underholdnings- og fritidsaktiviteter, museum, bibliotek, kino, teater, konsertsteder og tilsvarende kultur- og underholdningssteder, samt andre offentlige steder og virksomheter der det foregår kultur-, underholdnings- eller fritidsaktiviteter som samler mennesker innendørs - holde stengt. 
 • Noen særskilte unntak knyttet idrett- og fritidsaktiviteter for barn og unge.
 • Det er tillatt begravelser/ bisettelser for inntil 100 personer på faste, tilviste plasser. Dette gjelder ikke minnestund som er definert som en privat sammenkomst. 
 • Det er tillatt med seremonier ved dåp, bryllup og konfirmasjon for inntil 20 personer på faste, tilviste plasser. Dette gjelder ikke tilstelninger etter seremoniene som er definert som private sammenkomster. 
 • Forøvrig gjelder det arrangementsforbud, med unntak av gjennomføring av digitale arrangementer med inntil 5 personer i tillegg til utøvere/ produksjonspersonell. 

Ta meg tilbake til toppen av siden

Hva gjelder i kommuner med noe høyt tiltaksnivå (C)

For kommuner med noe høyt tiltaksnivå, regulert av Covid-19 forskriftens kapittel 5 C gjelder det samme som for kommuner med særlig høyt tiltaksnivå (5A)  med følgende unntak:

 • Serveringssteder får lov til å holde åpent, dog uten alkoholservering
 • Treningssentre kan holde åpent for gjester fra egen kommune, samt for rehabilitering og opptrening individuelt eller i mindre grupper, og individuell trening og behandling som det bestilles time til. 
 • Svømmehaller, badeland, spaanlegg, hotellbasseng og lignende må holde stengt, med unntak av skolesvømming, svømmetrening for personer under 20 år, svømming for toppidrettsutøvere, rehabilitering og individuell behandling.
 • I likhet med kommuner som har særlig høyt og høyt tiltaksnivå, så må fornøyelsesparker, bingohaller, spillehaller, lekeland, bowlinghaller og tilsvarende steder der det pågår underholdnings- og fritidsaktiviteter, museum, bibliotek, kino, teater, konsertsteder og tilsvarende kultur- og underholdningssteder, samt andre offentlige steder og virksomheter der det foregår kultur-, underholdnings- eller fritidsaktiviteter som samler mennesker innendørs - holde stengt. 
 • Noen særskilte unntak knyttet idrett- og fritidsaktiviteter for barn og unge.
 • Det er tillatt med seminarer/ konferanse/ kurs, og religiøse seremonier, herunder begravelser/ bisettelser for inntil 100 personer på faste, tilviste plasser. Merk at minnestund er definert som en privat sammenkomst. 
 • Derte er tillatt med private sammenkomster/ arrangementer på offentlig sted for inntil 10 personer.

Ta meg tilbake til toppen av siden

Generelle råd om smitteverntiltak for overnattingsbedrifter i kommuner med forhøyet tiltaksnivå

 • Hoteller og overnattingssteder får fortsatt holde åpent.
 • Det er krav om smittevernfaglig forsvarlig drift.
 • Hver enkelt virksomhet må utarbeide egne risikovurderinger knyttet til områder og aktiviteter hvor det kan være risiko for smitte, og hvilke tiltak som må iverksettes for å begrense risikoen mest mulig.
 • Det er videre krav om bruk av munnbind innendørs i alle sammenhenger hvor det er vanskelig å holde 1 meter avstand.

I kommuner med forhøyet tiltaksnivå anbefaler vi i tillegg følgende smitteverntiltak:

 • Legge til rette for at gjester kan holde minst 1 meter, helst mer, avstand til personer utenfor egen husstand.
 • Sørge for at det oppholder seg få personer samtidig i fellesarealer, lobby, resepsjon, inngang osv. Gjør en vurdering av hvor mange personer som kan oppholde seg i de ulike områdene/ lokalene og samtidig opprettholde tilstrekkelig avstand. Om nødvendig må vakthold iverksettes.
 • Vurdere krav om munnbind i fellesarealer.
 • Godt og hyppig renhold av fellesarealer, toalettfasiliteter og overflater som mange berører. Vanlige renholdsmidler kan benyttes. Knapper/ dørhåndtak/ brytere / særlig utsatte overflates kan i tillegg desinfiseres.

Vi anbefaler at bedrifter som holder åpent benytter våre smittevernveiledere. Her finner du blant annet eksempler på risikovurdering som hver enkelt virksomhet må gjøre.

Særlige råd om smittevern ved serveringssteder på hoteller i kommuner med særlig høyt tiltaksnivå

 • Overnattingsbedrifter har lov til å servere mat til egne overnattingsgjester, selv i de kommunene hvor serveringssteder for øvrig må holde stengt. Det er ikke knyttet særskilte regler til selve matserveringen, utover at alkoholservering ikke er tillatt.
 • Det er krav om bruk av munnbind innendørs i alle sammenhenger hvor det er vanskelig å holde 1 meter avstand.

I kommuner med særlig høyt tiltaksnivå, anbefaler vi at serveringssteder på overnattingsbedrifter vurderer å iverksette forsterkede smitteverntiltak.

Våre anbefalinger:

 • Gjester som ikke tilhører samme husstand må kunne sitte med minst 1 meter avstand, helst mer.
 • For å unngå smitte mellom gjestegrupper, bør bordene stå lengst mulig fra hverandre, gjerne opp til 2 meter.
 • Det er vårt råd å unngå buffetservering der dette er mulig. Dette for å bidra til minst mulig bevegelse i lokalet og unngå situasjoner hvor det kan oppstå kø/ trengsel
  Benytt kuverter, engangsløsninger, ferdigpakkede matpakker o.l. i størst mulig grad.
 • Vurder om det er mulig å servere maten på andre måter enn at alle gjestene kommer til restauranten, for eksempel ulike typer grab and go konsepter, servering på rommet etc.
 • Unngå at mange gjester må ta på det samme utstyret, for eksempel serveringsbestikk, vannmugger, kaffekanner, saltbøsser osv. Vurder hyppige utskiftinger, engangsløsninger, hyppig renhold, håndhygiene før bruk av utstyret etc.
 • Vurder krav om munnbind ved bevegelse i lokalet.
 • Gjør særlige vurderinger knyttet til hvordan man beskytter de ansatte best mulig ved de ulike serveringskonseptene. Se eget punkt om ansatte lenger ned.
  Sørg for godt renhold. Vask bordene mellom hver gjest.

Ta meg tilbake til toppen av siden

Særlige råd om smittevern på serveringssteder som kun får holde åpent for take away

 • Det er lov til å holde åpent for å servere take away, også i kommuner hvor serveringssteder er pålagt å holde stengt.
 • Vær obs på at enkelte kommuner kan sette krav om at maten må leveres ved utkjøring/ bud eller hentes utendørs, eller at enkelte serveringssteder må holde helt stengt. Slik Covid-19 forskriften er utformet per 01.03.2021, så kan også serveringssteder som holder til på kjøpesenter, holde åpent for take away.

I kommuner med særlig høyt tiltaksnivå, anbefaler vi at serveringssteder som serverer take away vurderer å iverksette forsterkede smitteverntiltak.

Våre anbefalinger:

 • Unngå at gjester blir stående inne i lokalet for å vente på maten. Sørg eventuelt for god organisering av kø, herunder at det er mulig å holde minst 1 meter avstand.
 • Vurder om køen skal organiseres utendørs.
 • Hvis mulig; flytt utlevering av maten så nært inngangen som mulig, for å unngå at kunder må bevege seg langt inn i lokalet.
 • Vurder å sette krav til bruk av munnbind ved henting av mat innendørs.
 • Unngå at mange kunder må forsyne seg av det samme tilbehøret/ utstyret, for eksempel ketsjup, krydder osv. Sørg eventuelt for hyppig rengjøring av slikt tilbehør, oppfordre gjester til å praktisere håndhygiene før de forsyner seg.
 • Oppfordre til bruk av bankkort/ digitale betalingsløsninger.
 • Gjør særlige vurderinger knyttet til hvordan man beskytter de ansatte best mulig mot smitte. Se eget punkt om ansatte lenger ned.

Ta meg tilbake til toppen av siden

Smittevern for ansatte

Husk at smittevernregler også gjelder de ansatte. Som arbeidsgivere har man ansvar for et forsvarlig arbeidsmiljø for alle ansatte, det innebærer også at det må iverksettes tiltak for å begrense risikoen for smitte mest mulig.

Det er krav om bruk av munnbind når det er vanskelig å holde minst 1 meter avstand til gjester.

I kommuner hvor man har iverksatt tiltaksnivå 5, anbefaler vi i tillegg følgende smitteverntiltak:

 • Legg til rette for at ansatte i størst mulig grad kan holde minst 1 meter avstand til gjester/ kunder.
 • Legg videre til rette for at ansatte i størst mulig grad kan holde minst 1 meter avstand til hverandre. Ansatte som av ulike årsaker må jobbe tettere sammen, bør begrenses mest mulig. For eksempel ved bruk av faste team/ skift.
 • Vurder alternative smittevernbarrierer, for eksempel bruk av pleksiglass/ skillevegger, munnbind, visir og/ eller hansker.
 • Vurder særlig bruk av munnbind i serveringssammenheng, og bruk av hansker ved rydding av skittent servise.
 • Sørg for hyppig renhold av utsatte overflater og utstyr som brukes av flere. Innfør rutine for håndhygiene før og etter bruk av utstyr som benyttes av flere.
 • Sørg for at smitteverntiltak overholdes også i pauser og på spiserom ect.
 • Sørg for god opplæring i smittevernrutinene.

Les mer om råd til ansatte, og hva man bør gjøre hvis en gjest eller ansatt blir smittet i våre smittevernveiledere.

Ta meg tilbake til toppen av siden

Kort om permittering

Mange bedrifter må holde stengt som følge av strenge smitteverntiltak. Dersom bedriften av ulike årsaker ikke lenger kan sysselsette de ansatte, så kan disse permitteres.

Per 01.03.2021 gjelder følgende regler for permittering:

 • Bruk av permittering skal drøftes med tillitsvalgte og det skal skrives en protokoll
 • Varslingsfrist for permittering er som hovedregel 14 dager. Ved særlige plutselige og uforutsette hendelser, som medfører hel eller delvis nedstengning, kan det benyttes varslingsfrist på 2 dager. Valget mellom 14 dager og 2 dager bør drøftes med tillitsvalgte, og begrunnelsen for bruk av 2 dagers varsel bør fremkomme av protokollen.
 • I varslingsperioden skal de ansatte jobbe.
 • Etter utløpet av varslingsfristen, trer permitteringen i kraft.
 • Arbeidsgiver har deretter 10 dager lønnsplikt.

Les alt om permittering pga korona, samt last ned mal for protokoll og varsel på Arbinn

Ta meg tilbake til toppen av siden

Nyttige lenker

Ta meg tilbake til toppen av siden

Bransjenormer og veiledere for håndtering av smittevern

Her finner du NHO Reiselivs bransjespesifikke veiledere og bransjenormer for håndtering av smitteverntiltak, samt veileder for bedrifter i områder med krav om stenging, under koronautbruddet. Last ned gratis her.

Har du spørsmål eller innspill? Spør gjerne:

Siste nytt

Nyhetsbrev fra NHO Reiseliv

Nyhetsbrev fra NHO Reiseliv

NHO Reiseliv sender oppdateringer med siste nytt om situasjonen for norske reiselivsbedrifter. Meld deg på her.

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: