– Glad for at den nye kompensasjonsordningen for reiselivet er på plass

Nyhet, Politikk

Publisert

#205

Næringsminister Iselin Nybø og Kristin Krohn Devold (Foto: Merete Habberstad)

NHO Reiseliv er glad for at Regjeringen nå har avklart innholdet i kompensasjonsordningen for høsten 2020.

Denne artikkelen som omhandler koronaviruset er mer enn 3 måneder gammel.
Informasjonen kan derfor være utdatert

Se NHO Reiselivs bransjeveiledere for oppdatert informasjon om gjeldende regler

Les siste nytt om koronasituasjonen her

Næringsminister Iselin Nybø la i dag frem en ny kompensasjonsordning for reiselivet. Ordningen gjelder fra 1. september – 31. Desember 2020, og er rettet mot de reiselivsbedriftene som er hardest rammet; selskaper med mer enn 40 prosent omsetningsfall sammenlignet med samme periode i fjor. Ordningen har en dekningsgrad på 50 prosent av bedriftens faste kostnader.
 
– Det var lenge usikkert om det ville bli en ny ordning, og deretter ble det tydelig at den milliarden som ble lansert i september ville gitt en for lav kompensasjonsgrad (30 prosent dekning av faste kostnader) i forhold til de utfordringene reiselivsbedriftene står oppe i. Det betyr mye for bedriftene å vite hva de har å forholde seg til. Det er også positivt at Regjeringen hevet beløpet med 300 millioner til en dekningsgrad på 50 prosent, det samme som i august, sier Kristin Krohn Devold, administrerende direktør i NHO Reiseliv.  

NHO har foreslått en dekningsgrad på 70 prosent  

NHO har foreslått for Regjeringen at ordningen skulle gjelde alle bransjer som har hatt et stort omsetningsfall, ikke bare reiselivsbransjen. Dette ble imidlertid ikke akseptert av Regjeringen. NHO forslo også at dekningsgraden for de faste kostnadene burde være 70 prosent som i juni og juli, og har argumentert for dette overfor Stortinget som skal ha endelig behandling av saken. 

Dobling av rammen for Ventilordningen 

NHO Reiseliv er også glad for at den såkalte Ventilordningen for bedrifter som er indirekte tilknyttet reiselivsbransjen er økt fra 50 til 100 millioner kroner. NHO ønsket opprinnelig at denne ordningen ikke var rammestyrt, men kunne gis til alle som tilfredsstiller kriteriene.

Videreføring av ordningen inn i 2021 

Det er viktig at ordningen kan videreføres inn i 2021, så lenge koronakrisen pågår:  
– Den ordningen Regjering og Storting nå vedtar, må kunne videreføres også etter 1. januar 2021. Det må avklares i høstens behandling av Statsbudsjettet for 2021, avslutter Krohn Devold. 

Mange reiselivsbedrifter planlegger oppsigelser 

NHO Reiselivs siste medlemsundersøkelse fra 14. oktober viser at hele 35 prosent av reiselivsbedriftene har planer for oppsigelser. Blant hotell og overnattingsbedrifter er tallet 41 prosent. 64 prosent av bedriftene med mer enn 50 årsverk planlegger oppsigelser. Sammenlignet med næringslivet for øvrig er det betydelig flere reiselivsbedrifter som vurderer oppsigelser som følge av koronakrisen (NHO-sittet ligger på 15 prosent). I tillegg er konkursfrykten i reiselivet fortsatt høy, på 32 prosent. Blant servering og utelivsbedrifter svarer 39 prosent at de frykter konkurs. Halvparten av reiselivsbedriftene har permittert ansatte. 1 av 3 reiselivsbedrifter mangler penger til å betale de regninger som forfaller om kort tid.   
Martin I. Dalen / Visit Trysil

På bedringens vei, men fortsatt svært tøft i deler av reiselivet

Statusrapport for reiselivet. Sist oppdatert 9. september 2021

NHO Reiselivs medlemsundersøkelse for september bekrefter at utsettelsen av videre gjenåpning, fraværet av utenlandske gjester og strenge smitteverntiltak sinker gjenåpningen av næringen. Deler av reiselivet påvirkes fortsatt negativt av korona. Samtidig bekrefter undersøkelsen at reiselivet er en omstillingsvillig, klimabevisst og inkluderende næring.

Har du spørsmål eller innspill? Spør gjerne:

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: