─ Gode tiltak fra regjeringen, men spesifikke grep for reiselivet må komme raskt

Nyhet

Publisert

#205

Kristin Krohn Devold, administrerende direktør, NHO Reiseliv

Regjeringen presenterte i dag tiltak som skal hindre konkurser og oppsigelser som følge av koronaviruset. NHO Reiseliv mener dette er et skritt på veien, men forventer at de spesifikke tiltakene for hardt rammede bransjer som reiselivet kommer raskt.

Denne artikkelen som omhandler koronaviruset er mer enn 3 måneder gammel.
Informasjonen kan derfor være utdatert

Se NHO Reiselivs bransjeveiledere for oppdatert informasjon om gjeldende regler

Les siste nytt om koronasituasjonen her

─ Det er bra at regjeringen nå tar noen grep, og innfører strakstiltak som å endre permitteringsregelverket. Men reiselivet er spesielt hardt rammet, så ytterligere tiltak for reiselivet må komme raskt, sier administrerende direktør i NHO Reiseliv Kristin Krohn Devold.

Reiselivets bedrifter har varslet permitteringer og oppsigelser over hele landet. Dette får svært store konsekvenser for tusenvis av arbeidsplasser.

Endring av permitteringsreglene

Regjeringen vil endre permitteringsregelverket ved å korte ned perioden arbeidsgiverne betaler lønn for sine ansatte under permittering. Dette er et viktig tiltak for reiselivet:

Å dekke lønnsplikten vil hjelpe overnatting- og serveringssteder med å ta noen av kostnadene ved de varslede permitteringene. Jeg forventer imidlertid at myndighetene vil dekke hele den 15 dagers lange perioden i dagens regelverk, sier Krohn Devold.

Hun understreker at det statlige ansvaret må ha tilbakevirkende kraft på permitteringer som allerede er iverksatt knyttet til korona, for å bistå de bedriftene som er aller hardest rammet.

Utsatt betaling av formuesskatt og selskapsskatt

Regjeringen foreslo også utsettelse av betaling av formuesskatt og tilbakeføring av tidligere betalt skatt på overskudd.  NHO Reiseliv mener utsatt skatt for vår bransje bare vil øke fremtidig gjeld, og at bortfall av moms og formueskatt må vurderes for de mest utsatte bransjene.

─ Mange hoteller må betale formueskatt på grunn av verdsettelsen av bygningsmassen, uavhengig av om de har overskudd eller ikke. For en bransje med lav driftsmargin og underskudd, er ikke muligheten til å tilbakeføre tidligere betalt overskuddsskatt det mest treffende, sier Krohn Devold.  

NHO presiserte i dag at for noen bransjer kan utsatt skatt hjelpe, men for de mest utsatte bransjene som reiseliv, må bortfall av skatt og moms vurderes.

Forventer rask innføring av spesielle tiltak for reiselivet

Regjeringen vil innføre spesielle tiltak for spesielt utsatte bransjer, hvorav reiseliv er i første rekke. Krohn Devold forventer at disse tiltakene blir presentert snarlig og i videre dialog med bransjen:

─ Finansministeren lanserte utsettelse av skatter, men for våre bedrifter vil kun en utsettelse av de mest krevende avgiftene, som arbeidsgiveravgift og moms, gi den nødvendige effekten, sier Krohn Devold.

Hun mener regjeringen bør vurdere å reversere momsnivået for norsk reiseliv fra 12 til 8 prosent slik at bedriftene får beholde mest mulig av den lille omsetningen som er igjen, fortsetter Krohn Devold.  

Etterlyser kompensasjonsordning når myndighetene avlyser arrangementer 

Det er enorme tap som påføres bedriftene når konserter, festivaler og konferanser må avlyses etter pålegg fra myndighetene. Krohn Devold viser til at man i Danmark har varslet innført en kompensasjonsordning etter at man på nasjonalt hold gikk ut og forbød arrangementer over 1000 deltakere. Norske myndigheter må følge samme praksis.   

Ber regjeringen følge situasjonen tett

NHO Reiseliv har løpende kontakt med sine 3 300 medlemmer, inkludert de største serverings- og hotellkjedene. Nylig har flere meldt om en halvering i bookinger og en kraftig økning i kanselleringer, det berører hele medlemsbredden fra bilutleie til overnatting. Mange har allerede sendt ut permitteringsvarsler til sine ansatte. Derfor mener NHO Reiseliv at regjering må fortsette å følge situasjonen tett.  

– Vi ber regjeringen fortsette å følge situasjonen for reiseliv tett, og vurdere flere tiltak fortløpende. Det vil bli verre før det blir bedre, avslutter Krohn Devold.

Regjeringen har som mål å levere forslagene i egen stortingsproposisjon på fredag.

Har du spørsmål eller innspill? Spør gjerne:

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: