NHO Reiseliv

Innhold

4 av 10 reiselivsbedrifter planlegger oppsigelser

Nyhet

Publisert

#205

– Jeg frykter for tusenvis av arbeidsplasser hvis ikke maksgrensen for konferanser økes og permitteringsperioden forlenges, sier adm. dir. i NHO Reiseliv Kristin Krohn Devold.

4 av 10 reiselivsbedrifter planlegger oppsigelser som følge av koronakrisen. ─ Jeg frykter for tusenvis av arbeidsplasser hvis ikke maksgrensen for konferanser økes og permitteringsperioden forlenges, sier NHO Reiseliv-direktøren.

NHOs medlemsundersøkelse gjennomført 2. juni blant 3170 NHO-medlemmer (480 reiselivsbedrifter) bekrefter at selv om samfunnet gradvis åpnes opp, og flere hoteller og spisesteder åpner dørene igjen, er det en økning i antall reiselivsbedrifter som planlegger oppsigelser. 

─ Dagens undersøkelse bekrefter behovet for å øke maksgrensen for konferanser, og det haster. Det er ingen som kommer til å bestille større arrangementer før regjeringen åpner opp for 500 deltakere. Det bør skje senest 15. Juni. Dagens grense på 50 personer hindrer særlig de store hotellene å tilbakekalle ansatte og presser frem unødvendige oppsigelser, sier Kristin Krohn Devold, administrerende direktør i NHO Reiseliv.  

Hun legger til at permitteringsreglene må utvides, og at regjeringen må åpne opp for reisende fra Danmark, Finland, Island og Tyskland fra 15. Juni. 

─ Dette er viktige markeder for norsk reiseliv, og vil kunne bidra til å hindre mange oppsigelser, fortsetter Krohn Devold.  

Undersøkelsen viser at det fortsatt er mange som er permitterte i reiselivsnæringen, og at mange bedrifter mangler penger til å betale regninger og feriepenger:  

  • 8 av 10 bedrifter har permittert sine ansatte. 43 prosent har permittert 76 – 100 prosent av de ansatte.
  • 40 prosent har planer for oppsigelse som følge av korona. 13 prosent har allerede gjennomført oppsigelser. Andelen som planlegger oppsigelserer dobbelt så høy som for næringslivet for øvrig: 19 prosent av NHO-respondentene planlegger oppsigelser. 
  • 43 prosent vurderer at det er reel risiko for at bedriften går konkurs. Til sammenligning svarer 14 prosent av NHO-respondentene det samme.
  • 44 prosent av reiselivsbedriftene mangler penger til å betale regninger, og 36 prosent har problemer med å utbetale feriepenger.

Det er også noen lyspunkt i undersøkelsen:  

Nå som samfunnet gradvis åpnes opp igjen, og bedriftene har fått på plass gode veiledere for smittevern, åpner flere og flere reiselivsbedrifter dørene igjen. Mange har gjort tilpasninger av produktet sitt for å tiltrekke seg nordmenn i sommer:  

  • 25 prosent vil holde åpent som før. 55 prosent vil holde åpent med redusert bemanning, mens 20 prosent er fortsatt stengt. 
  • Over halvparten har tilpasset produktet for å tiltrekke seg norske gjester i sommer.

─ Før påske var om lag 70 prosent av reiselivsbedriftene stengt, så det er gledelig å se at flere har åpnet igjen etter mange uker med stengte dører. Mange har lykkes med å tilpasse produktet sitt for å tiltrekke seg norske gjester, og flere små hoteller ute i distriktene har gode bookingtall for sommeren. Det er noen lyspunkt, men vi har en lang vei å gå før vi er tilbake til normalen, avslutter Krohn Devold.  

Reiselivet var den næringen som ble først og hardest rammet av koronapandemien, og er den som vil bruke lengst tid på å komme tilbake til en slags normal tilstand.  

NHO Reiselivs nye statusrapport viser at nye tiltak for reiselivsnæringen er helt nødvendig. 

Har du spørsmål eller innspill? Spør gjerne:

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: