NHO Reiseliv

Innhold

Advokaten svarer: Ofte stilte spørsmål om korona

Nyhet

Publisert

#205

På et webinar svarte Advokat Heike Bentsen medlemmer på ofte stilte spørsmål om korona. Les oversikten her.

Under et webinar for medlemmer gikk advokat Heike Bentsen gjennom noen av de mest stilte korona-relaterte spørsmålene for tiden. Her får du svarene.

Hvordan forholder vi oss til gjester fra røde land?

Dette er en utfordring for havfisketurisme, for eksempel. Det er viktig å presisere at vi ikke har innreiseforbud til Norge, men det er karanteneplikt for personer som har vært på reise i røde land. Per i dag omfatter denne listen mesteparten av Europa.

De som kommer på grensa fra røde land, må kunne frem en bekreftelse på at de har et sted å oppholde seg i hele karanteneperioden på ti dager. Dette gjelder ikke for personer som er bosatt i Norge. Karantene skal gjennomføres i egen bopel eller et annet egnet oppholdssted. Men under karantenen kan man ikke dra på noen rundreise.

Merk at en gjest ikke har noe plikt til å bli i Norge i ti dager, og kan for eksempel reise hjem etter fem dager så lenge man oppholder seg i karantene mens man er i landet.

Under karantene skal man unngå nærkontakt med andre enn de man bor sammen med/ oppholder seg sammen med på egnet oppholdssted.

Det blir en vurdering for hver enkelt bedrift om de har egnede lokaler til at en gjest kan oppholde seg der og samtidig være i karantene. Men karanteneplikten ligger på gjesten, det er ikke opptil deg å være karantenepoliti.

Man kan imidlertid informere gjesten om hva det innebærer å være i karantene, for eksempel på egen nettside eller gjennom en bookingbekreftelse.

Hvis man ikke ønsker gjester fra røde land, er det opp til hver enkelt bedrift å nekte gjestene å komme, med de økonomiske konsekvensene en slik avbestilling får.

Hva gjør vi hvis en gjest blir smittet?

 • Hvis gjesten fortsatt er hos dere, sørg for at vedkommende kan være i isolasjon. Hvis gjesten har forlatt dere, finn ut hvilken dag / dager gjesten har besøkt bedriften.
 • Finn ut hvilke ansatte var på jobb den dagen / de dagene. Det kan ta litt tid før det kommunale helseapparatet tar kontakt, så for å unngå smittespredning, bør man legge seg på en føre-var-linje. Ansatte som har hatt nærkontakt anbefales å gå i karantene inntil situasjonen er avklart (nærkontakt defineres som 15 minutter eller mer, under 2 meters avstand. Men, dette er et definisjonsspørsmål, og kommuneoverlegen vil også ha det siste ordet i å bestemme hvem som skal i karantene.
 • Vær tilgjengelig for kommuneoverlegen for å bistå med informasjon til smittesporing, osv. Det er kommuneoverlegen som skal drive med smittesporing, ikke du.
 • Foreta smittevask av rom og andre områder som gjesten har vært.

Hva gjør vi hvis en ansatt blir smittet?

 • Finn ut hvilke dager den ansatte var på jobb, og hvem vedkommende jobbet sammen med.
 • Opprett kontakt med kommuneoverlegen.
 • Ansatte som har vært på jobb sammen med den smittede i dagene før vedkommende fikk symptomer / bekreftet smitte, varsles og anbefales å gå i karantene inntil situasjonen er avklart.
 • Varsling av gjester gjøres i samarbeid med kommuneoverlegen.
 • Vask arbeidsplassen grundig.

Husk! Det er ikke flaut å ha en ansatt som er smittet av korona, dette skjer i dagens situasjon. Det viktigste er å varsle tidlig.

Hvilke regler gjelder for smittevern for tiden?

Våre smittevernledere inneholder de reglene dere må følge. Jeg får mange spørsmål om hvorvidt 1-metersregelen gjelder for ulike bedrifter og aktiviteter. Svaret er at 1-metersregelen gjelder for alle. Enkelte har påpekt at man kan oppholde seg nærmere hverandre for på eksempel kollektivtransport, men dette er fordi kollektiv har en samfunnskritisk funksjon, og her må man også ofte ha munnbind, sier Bentsen.

Følgende regler gjelder for de ulike bransjene per dags dato:

 • Servering: Avstandsregelen på 1-meter, bordservering av alkohol, skjenkestopp ved midnatt og «smittevernfaglig forsvarlig drift»*.
 • Arrangementer: Avstandsregelen på 1-meter, registrering av gjester og antallsbegrensning (200 gjester per arrangement, eller flere arrangementer med 200 gjester som holdes delt).
 • Andre virksomheter - Fornøyelsesparker, svømmeland, badeland, spa-anlegg, hotellbasseng, treningssenter, bingohaller, spillehaller og lignende: Avstandsregelen på 1-meter og «smittevernfaglig forsvarlig drift»*.

*Med «smittevernfaglig forsvarlig drift» menes at virksomheten skal sørge for at besøkende og personell kan holde minst 1-meters avstand til personer som ikke er i samme husstand, at virksomheten har utarbeidet rutiner for god hygiene og godt renhold, og at rutinene blir overholdt.

Hvordan forholder vi oss til lokale tiltak?

Lokale tiltak, i likhet med nasjonale koronatiltak, ha hjemmel i smittevernloven. Myndighetene har sagt at det som regel er unødvendig med mange lokale tiltak i den situasjonen vi er i nå.

Eventuelle kommunale tiltak som skal gå utover det staten har bestemt bør derfor ha god begrunnelse. Det må være særskilte forhold, for eksempel store lokale utbrudd. Disse bør som regel være spesifikke og midlertidige.

Vedtak kan påklages til fylkesmann, forskrifter kan ikke påklages.

Hvordan registrere gjester? GDPR?

GDPR krever hjemmel for registrering av opplysninger om personer. Et offentlig pålegg om å registrere slike opplysninger er et «legitimt behov».

Merk at formålet med dette kan da kun være smittesporing – altså ikke for å også kunne bedrive markedsføring med de samme opplysningene. Man bør heller ikke registrere mer enn nødvendig (her kan man veie hva som er mulig og hva som er nødvendig), og man må informere gjesten om registreringen. Hvis gjesten ikke ønsker å bli registrert kan vedkommende snu i døren.

Informasjonen som registreres må oppbevares sikkert og man bør vurdere og begrense hvem som har tilgang til dataene - for eksempel ved at en perm låses inne, eller at en datamaskin har passord. Informasjonen skal slettes etter 10 dager, ifølge Covid19-forskriften.

Hvis man benytter en app, husk en databehandleravtale.

Hva er nytt om permitteringsregelverket?

Utvidelsen til 52 uker blir endelig vedtatt i Statsbudsjettet, med trolig varslet ikrafttredelse 1. november. Dette vet vi ikke sikkert enda.

Man kan ikke være permittert i oppsigelsestiden, og dette bør arbeidsgiver planlegge for når man vurderer oppsigelse. Det er lov å permittere andre i perioden hvis det ikke er nok arbeid.

Hovedregelen er at man alltid skal benytte 14-dagers varslingsfrist ved permittering. I enkelte, veldig uforutsette situasjoner kan man benytte 2-dagers varslingsfrist. For de fleste betyr dette at man i dag skal benytte 14 dagers frist, kanskje med unntak der kommuner vedtar store, umiddelbare nedstenginger.

Lønnspliktperioden er 10 dager fra 1. september. Ved en utvidelse av permitteringsordningen har det tidligere kommet en andre lønnspliktperiode etter 30 uker. Denne er på fem dager.

Forlenging av permittering må gjøres skriftlig, og det lurt å avslutte permittering skriftlig og lurt å ta tilbake folk med skriftlig beskjed. Dette gir deg bedre oversikt.

Hva er reglene ved koronarelatert sykefravær?

Koronarelatert fravær gir rett til refusjon fra NAV fra dag 4.

Ja, karantene kan gi rett til sykemelding som gir rett til sykepenger.

Ja, dersom de ansatte har reist til utlandet kan de også ha rett sykepenger hvis de havner i karantene. Et unntak er hvis den ansatte reiste til et land som var rødt ved innreise.

Hva gjør vi med avbestillinger som kommer med ulike begrunnelser tilknyttet korona?

Utgangspunktet er den avtalen du har inngått med kunden. Nå er tidspunktet for å se på avbestillingsvilkår ved nye avtaler – da bør man ta i betraktning hvilke situasjoner som kan oppstå, som igjen vil skape en mer forutsigbar situasjon for driften.     

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: